DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Dobra i pažljiva izrada pletera jeste bitan uslov za postizanje
uspeha. U malobrojnoj literaturi ima i pogrešnih uputstava. Tako napr.
ponekiput preporučuje se izrada pletera sa debelim hrastovim koljem
u svrhu stabilnosti. Međutim ovim se stabilnost pletera smanjuje. Pruće
obavijeno oko debelog kolja obrazuje velike praznine, čime se kvari kompaktnost
samog pletera i stvara se uslov za prolaženje i krupnijeg materijala
kroz pleter. Pruće oko debelog kolja neće imati potrebnu vezubaš na ovim mestima pleter će najlakše popustiti pod pritiskom materijala.
Stoga, ako je potrebno što bolje učvrstiti pleter, debelo kolje
ne stavlja se u sam pleter, već oko njega nizvodno i pričvršćuje se žicom
ili se uopšte ne vezuje, pošto i bez toga dobro služi kao oslonac za ceo
pleter (SI. 10).


Neophodan je uslov pri izradi pletera tako zvano »gumiranje« pletera.
Pleter i najbolje izrade ipak predstavlja jedno rešeto sa šupljinama,
kroz koje će projuriti sav sitan materijal nošen vodom. Stoga pri izradi
pletera nikako se ne sme vezati nasip direktno sa pleterom, već između
njega i pletera treba metnuti jedan vertikalan sloj od materijala, neprobojnog
za vodu. Takav se sloj izrađuje od pregorelog đubreta, masne
ilovače ili u krajnjem slučaju od slame, koju treba dobro pogaziti. Naročito
treba paziti da bude dobar spoj krila u useku nagiba. Pleter u većini
slučajeva mora imati podslaplje za osiguranje dna kod nizvodne strane.
Inače usled udarca vode dolazi do obrazovanja jame, bez obzira, da li
su pleteri u sistemu.


Kolje za pleter mora biti zdravo, sa glatkom čistom korom zelene
boje i što deblje (do 8 cm), bez pukotina; od bele vrbe je najbolje, a sečeno
pred samu izradu. Treba izbegavati upotrebu kolja od starih grana
sa hrapavom ili ispucanom korom mrke boje, jer se takvo kolje teško
prima i ima slabu vegetacionu moć. Najbolje vreme za seču kolja i izradu
pletera je kraj zime i početak proleća. Ali u to vreme je vrlo teško nabaviti
kolje u većoj količini, pošto se vrbove šume nalaze na poplavljenim
područjima. Ako je nemoguće spremiti kolje u proleće, već u jesen
ili po zimi. njega treba odmah preneti u zatvorenu prostoriju (šupu,
ambar, koš) ili iskopati jamu odgovarajućih dimenzija i dobro pokriti
suvom zemljom i slamom protiv smrzavanja i isušivanja. U ovom je slučaju
postupak analogan postupku sa sadnicama, jer je kolac isto što i
sadnica.


Dobra izrada pletera mnogo znači za krajnji rezultat. Bezuslovno


je potrebno dobro nabijati zemlju u iskopu oko podzemnog dela pletera.


Ima dva načina .postavljanja pletera. Prvi, kada se pleter izrađuje van


iskopa negde blizu na površini i nakon toga gotov prenosi u rov. Ovim se


uštedi na zemljanim radovima, ali pri samom prenosu i postavljanju


pleter gubi od svoje kompaktnosti, razlabavi se, lako može da se iskrivi


i izvitoperi. Drugi je način — iskopati rov toliko širok, da bi se u njemu


moglo plesti po postavljanju kolja. Treba napomenuti, da se najviše pravi


greška u tome, što pletenje počinje tek od zemlje tako da podzemni deo


pletera sastavlja samo kolje.


Kolje treba konačno spremiti tek pred samu izradu pletera. Obično


treba da je dužina kolja jednaka duploj korisnoj visini pletera. Qornji


deo treba otseći oštrom sekirom ili testericom okomito na osovinu


kolčića, tako da površina preseka bude što manja. Dobro je zamazati


555