DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 22     <-- 22 -->        PDF

JEDNOSTAVNI NORMALNI PLETER


SI. 10. Ovde je između ostalog prikazan način useka pletera u nagib. Kolje sa strane,
U krilima, mora biti najduže. Ako se nasip osigurava kaldrmom, nagib mora b´ti bar 1 : 2,
da ne bi popustio od težine kaldrme. Od više poznatih tipova fašina ovde je prikazano
tri: laki tip, u kojem se upotrebljava isključivo vrbovo kolje za primenu u manjim
bujicama, zatim normalan tip sa korisnom visinom od 1,50 mt. osiguran samo nizvodno
velikim i vrbovim koljem. U slučaju većih maksimalnih voda ovakvu pregradu treba
pojačati koljem i sa uzvcdns strane i eventualno vezati ankerima. Podslaplja, koja su
ovde pokazana od fašina, mogu se zameniti pcdslapljem od kaldrme.