DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Što se tiče dvostrukih pletera, koji su spomenuti u nekim udžbenicima,
oni po našem mišljenju, osnovanom na dužem posmatranju, nisu
mnogo praktični. Morali bi se primenjivati tamo, gde je potreban pleter
veće visine, pošto bi se jednostruki pleter usled pritiska zemljanog tereta
ispupčio i pokvario. Ali drugi pleter ne rasterećuje na mnogo taj
pritisak. S druge strane umesto potrebe osiguravanja od izlokavanja
samo jednog pletera ovde treba osigurati dva napadnuta mesta i mogućnost
izlokavanja povećava se. Stoga u slučaju potrebe viših pletera u
većini slučajeva bolje je postaviti jednostruki pleter potrebne visine i
osigurati ga jakim hrastovim koljem, koje treba vezati ankerima.


Ali još su stabilnije pregrade od fašina i to već zbog svoje debljine.
One su skuplje. Da pregrada od fašina bude stabilna, potrebno je pri
izradi još na nogarima što više stegnuti fašinu, da bude dovoljno sabijena
i da između pruća bude što manje šupljina. Pri tome treba paziti, da žica
ne preseče pruće na periferiji fašine, te upotrebljavati žicu odgovarajuće
debljine. Ne bi trebalo da prečnik fašine bude veći od 30—35 cm. Fašine
pri polaganju treba vezati za kolje, a dobro je da se kolje postavi u dva
reda uzvodno i nizvodno od fašina. Između većih kolaca od tvrdog
drveta treba metnuti u red i vrbovo kolje. Podslaplje takode treba praviti
bilo od kaldrme sa zubom od pletera, bilo od fašina; ako je fašina
dobro izrađena, ona čak bolje izdrži u podslaplju nego kaldrma.


Obično kolje tera najbolje u sredini pletera, a manje u krilima pošto
je tamo uzdignuto nad vlažnim horizontom. Stoga treba povećati podzemnu
dužinu kolja u krilima, jer je najvažnije da kolje raste što bolje baš
sa strana pletera.


Pruće se teže prima od kolja i zahteva više vlage. To je prirodno
s obzirom na to, da je njegov deo, koji se nalazi u nasipu, nesrazmerno
manji. Ipak u ovom pogledu najvažnije je da se u prvom redu primi kolje,
koje sastavlja ošnov pletera i osnov ovakvog pošumljavanja. Ako se
kolje dobro primilo, a pruće nije ili ako je pruće ošvećeno, uvek postoji
mogućnost isplesti novo pruće oko već proraslih kolaca. Na dobro izrađenim
pleterima vrba raste vrlo brzo. U bujicama »Vrbanov Dô« i »Bela
Dolina« u srezu preševskom srednji godišnji prirast dostigao je do 3 mt.,
u bujici »Sedrenik« sreza sarajevskog prirast je iznio 2,30 mt. i to za
prvu godinu, a prva godina obično osigurava i dalji uspeh, pošto stvara
aparat i sistem žilja.


Upotreba suvih, mrtvih pletera nikada nije preporučljiva već stoga,
što uz isti trošak oni veoma brzo istrunu ii raspadnu se. Stoga se prime-
r.juju u izuzetnim prilikama: kada treba na brzu ruku zaustaviti kakvo
odronjavanje, pa i to privremeno.


Kao što se vidi, glavna osnova primene živih objekata, to su povoljni
uslovi vlažnosti na dnu korita, a donekle i na čunu nanosa stoga,
što svaka bujica predstavlja žleb, po kojem otiče sva voda sa sliva.
Vrba je hidrofil, ali nije nikakva vodena biljka, te uvek ima dovoljno
vlage za svoj opstanak na dnu korita. Naravno treba uzeti u obzir mogućnost
pada vlažnog horizonta u toku sušnih perioda i stoga uzimati
što veći podzemni deo kolaca bilo u pleterima, a naročito na čunu nanosa.
Pošto kambium vrbe stvara žile kroz koru i to odmah na ćelom podzemnom
delu kolja ili reznice, privremeno presušivanje samo gornjeg
sloja ili žila u ovom sloju neće povlačiti za sobom propast sadnice. Nije


558