DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ŠEMA


OSICURANJA OBALA PUTEM PODIZANJA PREGRADA
RAZLIČITIH VISINA


SI. 11. Iz nacrta se vidi, da samo velika pregrada H može osigurati od pada zgradu na
obali. Ipak i u ovom slučaju pregradu treba podignuti nizvodno u blizini zgrade, pošto
će se korito uzvodno od pregrade postepeno proširavati sve do sledeće pregrade. Velika
pregrada zadržava mnogo više materijala nego nekoliko manjih sa istom sumarnom
visinom što se vidi iz uzdužnog profila, ali i kubatura jedne velike pregrade mnogo je
veća od sume kubatura manjih pregrada, što se od prilike vidi na planu. Stoga bi u
principu trebala podizati pregrade tako zvane bonitalne visine, pri kojoj je odnos kubature
pregrade prema kubaturi zadržanog materijala najpovoljniji.


i