DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IDEHINH 5..


riQNQ


REGULHCIJE DDVDSENJfl VDDE


BUJICH POSREDSTVOM
5H 5L1VH U JEDHN DERHNH1


SI. ]2. Iz ovog se primera vidi, kakva se ušteda može postići u količini objekata; naime
ovde mogu biti ukinuta 42 objekta. Od konfiguracije reljefa terena zavisi, na kojem
odstojanju od glava bujica može se trasirati nasip odvodač. Idealno je rešenje, kada
napis prolazi sasma blizu glave, tako da ne ostavlja znatnu površinu sliva, što je ovde
slučaj sa ograncima br. 3, 4, 5, 6. Kako je to nemoguće učiniti sa ograncima br. 2 i 7,
u ovima bi trebalo podići po jednu pregradu za zaustavljanje onih malih količina materijala,
koji se može obrazovati od površine sliva između glave bujice i odvođača.
Najpovoljniji rezultati u pogledu obuhvatanja većih površina sliva postižu se sa najmanjim
padom odvođača.