DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 7     <-- 7 -->        PDF

"bujica »Koštica« kod Uzice sva se nalazi u gustoj šumi. Opasne i aktivne
bujice u gornjem toku »Krševičke Reke« takođe se nalaze u šumi. (SI. 1.)


Šta bi ovde preporučili: savetodavci za pošumljavanje? Možda će
neko reći: »Kako, zar se samo u tome sastoji uloga šume? Zar šuma ne
sprečava degradiranje i ispiranje i odnošenje zemljišta, zar ne sprečava
obrazovanje novih bujica?« Jeste, to je tačno, ali sve je to — preventivna
uloga, o kojoj će još biti govora. A sada mi govorimo o jednom
postojećem aktivnom koritu bujice, a ne o slivu; tražimo sredstvo, da
regulišemo jednu aktivnu bujicu.


Do sada je reč o pošumljavanju sliva, pošto pošumljavanje samog
aktivnog korita ne dolazi u obzir. Nikakvo drveće, koje bismo posadili
u korito, nije u stanju ni da spreči navalu vode od nekih 100 kub. mt/sk
ni da se odupre takvoj navali. Kad bujica počinje da se obrazuje il da
formira svoje korito, ona uvek obara i čupa sa korenjem i stoletna
stabla, koja su joj na putu. Na to ne treba dugo čekati. Već prve jaruge
od 1 do 2 metra duboke valjaju i stabla stare šume. U početku procesa
voda postepeno odnosi zemlju oko gornjeg dela korena: dno pada, žilje
izlazi napolje, sve dok znatan deo ne ostane u vazduhu, te stablo pada.
Jer sistem žilja predstavlja šuplju mrežu napunjenu rahlom zemljom, te
se nakvašena zemlja vrlo lako odnosi iz žila naročito pri većim brzinama.
A u bujicama brzina vode je uvek velika, inače ne bi bila ni bujica


O pošumljavanju nagiba korita također ne može biti ni govora,
jer male sadnice padnu dole pri najmanjem odronjavanju, koje povlači
za sobom erozija, odnosno pad dna.


A i da pošumimo sliv i očekujemo od toga neke rezultate, onda
treba da čekamo bar 20 godina. A bujice ruše naselja, prekidaju saobraćaj,
kvare puteve danas, sutra, prekosutra. Stoga i državni i narodni
interesi zahtevaju da borba sa bujicama bude efikasna odmah ili bar u
toku kraćeg vremena. Sem toga dešavaju se česti slučajevi, kada je
uopšte nemoguće pošumljavanje sli|va ili barem nekog znatnog dela
površine sliva, a iz razloga, što je sliv zauzet naseljem, voćnjacima,
njivama i si. Ako pošumimo neznatin deo sliva, za toliko se i smanjuje
uloga šume. Znači, i smanjivanje koeficijenta oticanja, koje smo naveli,
vredi tek pri totalnom pošumljavanju sliva, koje je skoro uvek nemoguće.


U čemu je onda uloga šume i pošuml javan ja? Ta je uloga u prvom
redu preventivna. Ne srne se šeći šuma na strmim terenima i gde usled
podesne konfiguracije sliva mogu se obrazovati bujice. Za ovo poslednje
nije potreban ni veći pad terena, već njegov reljef i fizička struktura tla.
Druga i najveća uloga pošumljavanja jeste osiguravanje planomerno
izvedene regulacije bujice. Ovom prilikom moramo se osvrnuti i na terminologiju,
koja kod nas ni najmanje nije uređena, te svak upotrebljava
izraze, kako hoće. Pod regulacijom treba podrazumevati regulaciju korita
posredstvom objekata u samom koritu, na nagibima i na čunu nanosa,
jednom rečju na mestima, koja su napadnuta od konce4trisane
vode. Pojam uređenja bujica mora obuhvatati sve mere regulacije samog
potoka i pošumljavanja sliva, melioraciju područja i t. d. Glavni je zadatak
regulacije stabilizovanje aktivnog korita posredstvom objekata,
podizanje i fiksiranje dna i nagiba i time sprečavanje erozije i korozije,
a u donjem delu — čunu nanosa — neštetno sprovođenje vode sve do
glavnog vodenog toka. Tek pod uslovom izvedene regulacije vredi i


541