DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 8     <-- 8 -->        PDF

pošumljavanje sliva, a pokatkad i nagiba, bude li se to pošumljavanje
izvodilo nešto ranije ili istovremeno sa regulacionim radovima.


U ovom slučaju pošumljavanje ima najglavniju svrhu: osiguranje
izvedenih objekata (jer samo u slučaju, da ti objekti postoje, vredi smanjivanje
koeficijenta oticanfa) kao i sprečavanje ispiranja i odnošenje sa
sliva takozvane trošine. Zadatak je šume, da se spreči pretrpavanje i
potpuno zatrpavanje objekata. Ako su objekti potpuno zatrpni, njihovo
se korisno dejstvo smanjuje. Oni već ne igraju uloge kaskada, koje
smanjuju brzinu i potiskujuću snagu vode. Šuma mora smanjiti koeficijenat
oticanja, jer se time povećava stabilnost objekata. U obrnutom
slučaju, odnosno u slučaju povećanja kojefinicijenta oticanja, posledice
za objekte mogu biti katastrofalne. A bez šume, na ogoielom slivu tokom
vremena koeficijenat oticanja se povećava.


SI. 2. Porušen kanal na čunu nanosa. U preseku porušenog kanala na zadnjem planu
vidi se prvobitna izrada sa relativno tankim zidovima. Projektanti popravaka mislili su,
da ta debljina nije dovoljna i izradili su umesto porušenog dela nove zidove sa mnogo
većom debljinom. Ali pošto je ta pretpostavka bila pogrešna, ista sudbina stigla je
i debele zidove.


Koeficijent oticanja ulazi kao faktor pri izračunavanju proticajnih
otvora svih objekata, poprečnih i uzdužnih, pregrada i kanala. Pri smanjivanju
koeficijenta oticanja poboljšava se vodni režim toka. Kada se
koeficijent oticanja povećava, proticajni otvor ne može propustiti svu
količinu vode, koja se izliva iz njega i povlači kvar i rušenje objekata.


U Dalmaciji još od pre rata regulisane su bile mnoge bujice i to
vrlo solidno sa objektima u strogom sistemu. Izrada objekata bila je
odlična; ima ih mnogo čak i od tesanog kamena. Ali proticajni otvori
objekata bili su izračunati na tadanje stanje koeficijenta oticanja. Među


542