DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 9     <-- 9 -->        PDF

tim u toku rata šuma na slivu bila je sva skroz posečena, upravo devastirana.
Koeficijenat oticanja bio je znatno povećan. To je izazvalo u
krajnjem rezultatu rušenje 70% svih objekata: i pregrada u koritu i kanala
na čunu nanosa. Taj je kanal više puta bio renoviran i svaki je put
ponovo porušen od prve velike vode, te je i sada ostao u ovakvom
stanju. A takav kanal sada bi stajao više od 2 miliona dinara. Svi popravci
bili su potpuno pogrešno izvedeni zbog nerazumevanja uzroka
rušenja i kvara (SI. 2). Čak i građevinski inženjeri smatrali su za uzrok
rušenja pravac kanala odnosno suviše oštre kontrakrivine, a nisu uočili
ni tu upadljivu činjenicu, da je kanal porušen i na potezima u pravoj
liniji i da je porušeno oko 70% pregrada. Međutim pravi je razlog bio
jasan i jednostavan: usled povećanja količine vode ona se izlivala iz
kanala, pravila i produbljivala jaruge uzduž zidova kanala sve dublje i
dublje; pa kada je dubina tih jaruga sa spoljnih strana zidova kanala
stigla do fundamenta, nagnut zid kanala bio je lišen svakog oslonca
i pao je, kao što je pokazano u priloženom nacrtu (SI. 3).


Na ovom fundamentnom primeru najbolje se vidi, kakvu ulogu igra
pošumljavanje u regulaciji, i da je ono zaista potrebno.


III. Pri pošumljavanju bujica treba tipizirati nekoliko delova bujice,
pošto svaki tip iziskuje primenu različitih vrsta i metoda pošumljavanja.
Stoga u svakoj bujici treba razlikovati: 1) sliv u širem smislu odnosno
onu površinu, koja je ograničena vododelnicom i koja dobavlja vodu
za bujicu; 2) uži deo sliva, koji igra predominantnu ulogu i predstavlja
prugu oko obale korita različite širine (od 50 do 500 metara); 3) strme
nagibe i obale korita; 4) dno korita; 5) čun nanosa.
Pošumljavanje celokupnog sliva, koji nije direktno i suviše degradiran,
predstavlja skoro isti zadatak kao i pošumljavanje goleti.


Relativno efikasnije rezultate u smislu poboljšanja vodenog režima
toka daje pošumljavanje one pruge, koja je najbliža do samog korita,
pošto baš ova zona stvara konstantu brzine vode do ivice nagiba korita,
a skoro bez obzira na topografske prilike .udaljenog dela sliva i time
određuje intenzivnost procesa rušenja nagiba, stvaranje jaruga, vododerina
i popuzina u samoj obali.


Svakako najbolji je način sadenja (gde dozvoljava pad i druge okolnosti)
prethodno duboko oranje u jesen, izuzev — razume se — retke
slučajeve čistog peska. Orati je potrebno što bliže do pravca izohipsa.
Ovim se stvaraju rezerve vlage u zemljištu, što je naročito potrebno na
nagnutim površinama, na kojima atmosferski taloži u vrlo malom procentu
poniru u zemlju usled većeg pada. Pri tome treba obratiti pažnju
na izvesne prigovore protiv oranja sliva. Ovi prigovori nisu bez osnova,
a sastoje se u tome, što se oranjem ili uopšte totalnom obradom zemljišta
uništava travni pokrov i voda može odneti gornji rastresiti sloj u korito
i što će se u ovakvom rastresitom sloju lako stvarati nove jaruge i vododerine.
Zaista izvestan deo orane zemlje na izvesnim mestima delimično
može biti ispran, ali ne mora, što sve zavisi od intenzivnosti pljuskova.
Zatim ovaj proces nije tako brz i za 2—3 godine neće se stvoriti ozbiljnije
vododerine. Ali oranjem i uništavanjem korova stvaraju se odlične prilike
za opstanak šume, koja pri brzom prirastu već u trećoj ili četvrtoj
godini počinje sprečavati ispiranje tla. Ako pretpostavimo najgore pri


543