DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 19     <-- 19 -->        PDF

.... ........ .......... (.... ............):


............. ..........
.........


(L/ ARBORETUM NATIONAL YOUGOSLAVE)


......... .............-......... ......... y ........ .
....... ...... ........ .............. ............ ......., .........
........ ....... ....... . ........ .............. ...........
.......... ....... je ......... ... ........ .... ......... ..
...... ....... ....... ......., ..... ........ ........ ......
..... y ........ . ........ .......... ...., ... ....... ........
........ ........ ........... ............, ..... ...........
....... ..... . ..... .... .......


........ ... ...... ..... ........ .... .... ......... ........
......... .......: ............ .... . ...., ............ ............,
........-............. ......... y ........ . .......,
........ .............. ...... . ........ ..............
.........


.. ......... ........ ........... (247.542 ... ....) .. ....
...... 772 ... .... ... 7.720.006 ... .. .... 53.9% ...... .. ......,
7.7% .. ......, 25% .. ...... . 3 2.9%) .. ..-...... ... 1 ......
....... ......... ...... ....... ...... y ....... ..... .. .....
...... ll.6%i ...... .. ........, 18.2%! .. ....., 24.3% .. .....,
30% .. ........ ....... . 15% .. ....... . ......... .. ..........
je 47% ........, 19%. .......... . 34% ..........


. ...... ........... je ......... ........ (1.148.985 ..), a ..............
......... ........ (620.650 ..). .. .... .............
........ .... ce, .. .. .... ...... 0.30% ......... ........ ..........
. .. ....... ........ ..... ......... ............ ............
........ ce ......... ..... ...... y ............ . .......
...........


. ........ ........ ............... .......... ..... ......
....... je .... ....... ..... ....... ...... .. 70 .. 800, .... .. ..
....... ......... . ............ ........ ... je ....... ....., ...
ce .... y ..... ..... ......-............. ..... ........ .......
.... y ........ ............... ..... ...... . ..... y .... ........
........ ........ je .. ....... ....... . ....... ...... ........
..... .......... ...... ........, ... .. ........ ....... .........
......: ........ ........ ....... ......, ....... . ..... .. .....
........... . ........ ......... ....... .. . . .. ....... .... .....
. .. ......... ...... (...... ......) .....: ......., ....., .........,
............ (...... ....), ........ .... ... (..... .......), ......
. ........... ......


Ca ............... .......... ..... ...... . ..... y ........
...... ce y ...... ........ XVIII. ..... ...... ....... ....... .....
... je ..... .. ......... ....... . ...... ........ ..... .......
......., ........ ...... ..... .. ......... ......... y ......


17
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 20     <-- 20 -->        PDF

....., ............ je y ...... ....... ...... ......... .....
......, a ........ ........


......... 70 ...... ....... .... ........ y ...... ....... je
... .... .... y ........, .... je ..... .... .... ......... .. .....
..... .. ....... ....... Ha .... ..... ....... ...... ........
.. ce .. ...... ....... .......... ...... . ...... .. raje .......
...... ...... .. ...... .. ....... . ....... .... ..... ......, ....
.. ..... .......... . ......... ....... ..... .. ....... ....
....... y ......, a .... ..... ..,... y ........ ......., .. .. ce
.. .... ..... ....... ....... ..... ......... . ...... DITO ....
. ........... ...... .........,


; i ..... . ........ ..... ...... y ..... ..... . .. ..... ..........
.......... ...... je y ........., a ... ......... ..........
......... .. .. .... ....... .......... ..... .... ...... .. ..
.... ...... .. ........ ....... ......, .... ..... y ......... .........
.. ........ .......... ..........


. ........ ...... je .... ."...... .. .... ...... .. .........
....... ......, ..... ....... ....... ....... .... ..... Ha
......... ....... ........ ....... ........ 1880. .... y ...........
........ je .. ......... ....... ........ ....... ..... ..
........:


1.) ........... ....... . ...... .......... ..... ......;
2.) ...... ..... .. .... ....... .......... ..... ......;
3.) ...... ..... ........... ...... ..... . .......... ......


........... ....... ...... i-i ....... .......... ..... .......
............ ce .. ....... ......... .. .......... ....... ....,
.. y ...... ..... ...... ......... ........ . .. y ...........
.. 1883 1899. ....
...... .. ...... .. ........ ....... ........:
;1 1.) ........... .... (..... ........... .....) y .... .....,
........ ... ......, .... je 1882. .... .... ..... 15 ......; 600
...... .... ........ ce y ..... ........ .........;
2.) ........... .......... ..... ..... ce ... 25-....... ....
... ..........., ..........., ............., .......... . .........;
3.) ......... .......... .. ...... ce ... ..... ..... y ......
...... ...... y ........... . .......;
4.) ........ .... ... (..... ....... ..) ...... ce y ......
,...... .. ... 3 ....... y ...... ... ............ ............ je
... 28—29.000 ......., .... ...... ... ........ ...... ....... 60—90.......
........ ...... će y ...... ....... ...... y ........,
.........., ........., ..........., ..........., ........., ..........
. ..........
5".) ........... ....... ..... .... je ........ .. ........
iierra. .......... .... .. 20-....... ..... ...... ...... y ...........
. 15-....... ... ........... . ..........
...... .. ....... ....... .. ........ ....... ...........
......:
1.) ......... ...... (.... .......), .... ce 90-....... ...... y
..(..:. .. ....... . ....... ...... y .......´ ...... ...... y ..........
. ... ............


18
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 21     <-- 21 -->        PDF

2.) ..... .... JI. ...... ce ... ........... ...... .... y....... ...... .................


..) ........ ..... (......... ......... JI.) ...... ce y ........
.. 1 ....... ... 17-....... ..... ...... ...... y .................


4.) ....... ..... ..... (........ ..... JI.) ...... ce y ......
....... ...... y ................. . ............


5.) . ......... ...... ce ........ ...... ........ .......
...... (....... ..... JI.), .. ..... .. .......... . .............
35-....... y ....... ......... ......... .. ........ .. 5 ........
........... ...... ..... ....... je y ......, .........., .........,
............. . ..........


6.) ........ ...... (....... .......... ....) .... ce ...
...... .... y ....... ...... ....... ....... . ..... ..... ......
ce y ....... ........ y .......... . ................. ..... ce ..
..... ........... . y ....... ....... .........


...... ....... ....... y ...... 1882. .... ........ je .. .......
.......... ..... ....... . ....... je .... ... .......... ..
....... ...... ......... ..... ...... . .......... ..... ....
...... ......... ...... .......... .... je ......... ........ ...........
......... ....... ........ ........ ....... ...........
.. .. ........ ......... ........ .... ..... ...... .........
....., .... je 1881. .. ........ ........ ....... ........ .......
... .. ... ......... .. ........ ..... .. ......^ .....^..... .........
....... .........


. ....... ........ ....... y ...... ...... .. ...... .. ........
....... ........: ......... ..... .... (..... ....... JI.), .....
...... ...., ..... ...... ...., ..... ......... ....., ...........
....... ....., ........... ...... ...., .... ........, ......
.......... ......, ........... .......... ....., ......... ........
.... (...... ........), ..... .......... ....... . ..... .
.. ........ ....... ........... ......: ....... ...... (.......
..... JI.), ......... ...... (....... .......... ....), ....... ......
(......... ......... ....), ..... ..... (........ ..... ..) .
...... .... ....


.... .... ........ ... ..... ......, .... je ..... .. ........
...... ..... ......... ....... ........ .... ............ . .......
.......... ..... je y ...... ..... »...... ...... . ..... y......... ......«, .... je ...... 1871. .... ... je .... ............
.. ....... ....... . ... je ...... 71 ... . 188 ..... ....... ......
. ....., .. ..... je .......... ....... ......., ... ...... .......
y ...... . ... ... ....... ..........


...... ..... ...... ........ ce ....... ...... ..........
... ......... .. ........ ........ y ..... .... ....... (.....
....... .....), ........ ...... .... . ......... ....... ....
....., .... ..... y ..... .... ....., .. ......... .....-......., ..
...., ...... ... ........., y ......... ..... . y .......... y..... ..... ..... ........ ...... (..... ........... ....), ....
je ...... ........ .. ....... . y ............ ... ... ..... ..
......... y ....... ...... ........ ce .......... ..... .......
........ .... .... .........::. ...... ... (..... ....... .......


19
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 22     <-- 22 -->        PDF

...... .....) .´......... ..... (......... .......... JI.), .... .....
.. ........ .........., ..... ..... ..... ......., a ....... ...
.....; ...... ...... (......... ...... JI.), .... ..... .. ..............
........ ..... . ... ......


.. ........... ...... ........ ....... ........:


......... ..... (.... ........... ...), .... ..... .. .........
. ...... ....... . .......... y ....... .. ....... .
......; .... ..........., .... ..... y ....... ....... ........ .
.... .......; ...... ..... (.... ........ .....), .......... ....
(.... ............ .....), ... ..... y ....... ........ . .. ............
....; ........... .... (.... ......... .....), .... .....
y ....... ....; ....... .... (.... ......... ....), ...... ..?..
(.... ....... ..... . ......) . .... .......... ..... .. ......
....... ....[......


................. .......: ........ ... ........ (...... JIayj)o.......
JI.) ..... y ...... .... .. ......... (.......), y ........]
...... ....... .... .. .......... ...... ..... 1000 .. To je ........
...........-............... ..., .... .. ....., ... ce ..........
............ ...... .... ... ........ je ....... ... ....... .......,
.... ........ ........ ........... .............


...... ........ ....... ........... .......... y ........
........ je 1876. .... ...... ....., ........ .......... ........
najiKOBa. ......... je, .. ce ... ....... ..... ...... ....... .......
........ ..... ...... ........... ...... y ........ ..... ........
....... . .......... .... .. ........ . ....... .. ........ ..........
........ ....... ......... je ...... .... ........ y .......
........... ...... ......... je, .. .. .. ....... . ...... .........
. ..... ......... ........ ........ ........ je 100 .......
...... (25 ..), a ............ ..... 300.000 ....... ........ ....
..... .... ........ ..... ...... ............ ......


. ........ je 1929. .... no ..... ... ......... ...... .........
....... ........... .......... no ...... .. ........ ...... ..........
..... ...... ......... ......... ....... ...... .... .... y
..... .. .. ........ ...... ...... ........ ....... Ha ........
............ .... ce ..... ........, ... je .... ....... ...............
.. ... ...... ....... ........... ....... .... .... y .....
.. ......... ....... ......... .... .. ........ ..... ......, ....
.. ......... ....... ....... ... ...... .......... .. ce ..... ......
......... ......... ........ .. ...... ......... ....... .......,
..... ......... ........ ........... ........... .......


........ ........ ....... y ........., Hoće, ....... je .......
......... ..., .... je ....... ......... .......... ...... ....
...... je ...... .. 200 ........, .... ...... 1529 ....... . ......
.. ....... ...... . ..... .. .......... ....... .....: ....., ........,
...., ...... ....., ...... . .... .. . . ..... .... .. ce ........
... ............ ..... ........ ........, .... .... ........ .......
....... y ...... . y ..... .. .. ...... ..... . ...... ....^. y ...........
........


. ........ ........ ......... .. ... ........ ...... .........
je ......, .. .. .......... ..... ........ y ......... ... .........,
............. ...... ........ .... ....... ce ... .......


20
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 23     <-- 23 -->        PDF

. .......... .. ..... .......... ........, ... ......... ........
..... . ...... y ...... ........... . ....... ...........


AKO je ........ ........ ....., a ........ .........., ....
.......... ..... .. je ......... . .... ....... ...... . ..... .....
...... y ......, ... .... ..... ........ ..... .. ....... .........
...... AKO ce ...... ..... .... ... ...... .. ........ ......, ....
.. ....., .... .... ....., ........ ....... ....... ..... ........
...... ...... je ...... .. ............ ........ ....... y ...... .
...... (.........).


AKO je ........ ........ ..........., .... .... ... ..........
..... .. je y ........., a .... y ......... ...... ... ce ....
y ....., .. ..... ...... . .......... .... ....... ........ ........
......, .... ce .... .... .. ........, .. .. ......... ........
..... .... ...... ......., ... .. ..... .......... ..... .. ..........
.. .... ........ ......... ....... ...... ..... .... ce .........
.......... .......: ...... ...... .............., ..... . ........
........ ....


........ ....... ......... ...... ..... je ....... .. .......,
..... ....... . ..... ........ .......... ...., ... .... je ........
....... ........ ......, .... ce ..... ......, .. je ........
......... ........ ....... ..... ........ .. ........... ......
...... .....


.......... . ....... ......... y ........ ...... ce y .......
y ..... ....... .... ...... ......-...... 1844. .... ....... je
. ..... ...... ....... .... y ......... ....., y .... ce ......
....... ........, ........ .... (.....), ........, ....... .....
.........., ......... . ......... ..... ...... ........ ......
........ . ....... ........ ...... ......... .... . ..........


......... ........ ......... y ....... (.........) ... je ........
..... ........ ..... ........ ce ....... ....... ...... .....
.......... ........... ...... . .........


. .......... 1816. .... ........, ...., ....... je ......... y
.... ... ......, .... je ....... ..... ... ... ........ ..........
....... ... je ....... . .......... ......... y .........., .... ce
........ .... ».......... ......... y ....«. ...... .... ..........
...... ......... ....... . ......... . ............ .........
y .... ....... ......, ..... . ...... ....... . .......... ......,
..... . .........


... ........ .... y ........... ... ....... ........ je ...........
... ........ ......... y ........ ..... ........ ....,
..... je ....... .............-........ ........, ........... ...
je ........ ....... ......... . ... ............ .... ........ ..
.... .......... ............ ...... ....... ....., a y ...........
..... ......... ......, ..... . .........


. ..... .......... ........... .......... .... ...... ce ........
...... ......... .... ...... . ......... ...... .....: .......,
........, .......... ....., ......., ........., ...........,
........, .......... ...... ..., ..... ......, ........ ....


. ........ ....., ....., ......., ... ..., ......, ......,
..... .... .. ........ ......, .... ..... ......., ....... .... .....


21
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 24     <-- 24 -->        PDF

.. ......... ....... ...... ..... .......... ...... . ....., a
........ .........


........... ........... ......., .... .. ........ y ......
..... ....... ......... ........, ....... .. ...... ...... .. ....
.......... ..... ............. ......... .. ........... .....
..... ....... . .......... ...... . ....., ... . ....... y ........
.... . .......


Kao .............. ........ ......... ........... .......,
........ 1906. .... ........ ........... ......., ........ 1902. ....,
....... ........... ......., ........ 1875. ...., .......... ...........
......., ....... 1892. . ......... ........... .......,
........ 1905. ....


..... ........... ......... je. . .......... ........ .... ..
....., a .... ....., . ........ ......... ....... ...... y ......
(....... y .... ......... 470 ...) . .........: ....., ....... .
........... . .......... ....... . ...... ....... .. .....-......
..... je .......-........ . ........ ......, ......... ......,
..... ......... ....... ...... . ...... .......... . .........
...... je ............. ..... .. ...... ...... . ....... ......,
..... .........´ ....... ...... (60—70 ...) . ......, ........ .
.........


...... ....... ........... ..... ....... ............. .....
. ....... ...... ...... . ....... ....... .......... ....... ......
....... ..... ..... ....... (........), a ....... .....
(......) ...... ........ ...... ..... ..... je ....... ..... ...........,
.........., ......... . ....... .......... ........... je ......
............ .........., .... ...... ce ...... ..... ........ .
.......... ......


. ......... ...... ....... ....... ...... y ..... ...^.....
........ ....... . ...... ...... . ......... .......... ...........
..... . ......... ....... ........... ce ........ ......
........... ......., a ......... . .......... ......... ........
........... ....... je ......... ........... z ........... .......
. .......... ........ . .. .... ... .......... ...... . .....;
....... . ........... ....... ........ ce ......... ............
. ............ ....... .......... ......... ...... ce .........
........ ... .............. ...., a .. ....... .... ....... ...
..... .......... .......... . .......... ........ ..... ..........
y ........... ... ........ ..... ..... .......... . ....., .... je
........ ........ .... . .........., a ......... ce ............
.......... ........ ........


....... .......... y ........... ....... .........: .......
....., ....... ........, ........ ........ ........ . ........
.......... ..... .... ..... ......... Ha ........ ..... ......
55.4%, .. ............. ........ 13.4%, a ....... .. ..... .....
.......... ............ .............. ......... y .... ...........
....... no ........ ........ ........ .......... ..... ..
....., no ........ .......... ..........., a no ....... .. 1 ......
... ............ ..... ........ .......... ...... ..... (......
......: ...... . ..... y ...... ......, ..... . ........ ...........
...........).


22
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 25     <-- 25 -->        PDF

....... je, .. ...... .. ............ ....... .... .. .........
....... ...... ....., .. ...... ....., .. ...... ........ . .. .....,.
......., ....... . ........... ...... ....... ... .. .... ..........,
..... ......... ..... ........... ...., ........ . .....
....... . ........ ce y ...... . ......


..... ce y ........... .... ........ .... .... ..........
..........., a .... ......... ....... ......... ........ ce .. ....
y ..., .. ..... ............ ......... ........ .... .. ......... ..........
...... .......... ...... ... ......... ..... ..... .. .........
..... ......, .. ... .. .. ........ ....... .... ....... ......
y ..... .. .... ........ ... ... .......


....... ......... . ........-........ ....... y ...........
........... .......... ......... . .......... ............. .....
. ..... ........ . ......... ...... ...... ce ......... ....
............... ....... ...... . ...... ..... .... ...............
.......... ..... . ...... ....... ...... . ...... ...... ce y ......
........ ......... . ......... .........


...... je ....., .. ce no ...... .. .......... ........ ......
... ... ... ... ........ ........ .............. ............ .......,
.........^ ...... ....... ....... . ........ ..............
........... ........... ..... . ......... napii y ......... .... ce
......... ... ....... .......... y .......... .......... ....
.......... ..... .. ce ...... y ..... ........ ........., ..... ...
......... .. ......... .......... . ............ ........... ....
.... ...... ....... ....... ..... .. ce ......... .......... , y........... ........... ....... ...... ....... .. ........ .....
.. ...... .. ......... ...... . ....., .... je ........ ..... .....
....... ............ .. .... ..... .. .... y .... ... ..... ... ......
.. ....... ..... . .............. ...... . ......... .... ce ......
.... ......., y ...... .... ...... ....... raje .... .............
.....: ........, ......., ....., ....., .... ...., ....., ...., ......,
........., .... ......... .... .... .. .. ....... ...... . .......
.......... . ........ ..... . ..... ........., ....... ......
......... . ............. . ....... ..... ..... ..... ... ........
.. ........ .. ...... ....... . .......... ...... . ......


.......... ......... .. .. .... ......... ......... .....
...... .. ce ......... .. .................. .............. .....
...... . ......... ....., ... .. ..... ......... .......... ..........
y ..... ...... . ........ ..... ............ .. ...... . .........
...... ...... Ha .... ..... .......... .. .... .. ....... ..........,
......... . ......... ........


....... .............. ........... .......... ... .. .......:


1.) .. ......... . .... ...... . ..... ...... ...... .....;


2.) .. ce .... ............... .......... ......, ..... . ......
........... ......, ..... . ........;


3.) .. ......... ....... ....... . .......... ..... ...........
...... . ........ . .. ....... .... ......... ...... ............
........ . .......... ....... . ........... ... . ......, .... ce
.......... .. ......... .....;


23
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 26     <-- 26 -->        PDF

4.) .. ...... »........ ..... ....«, y .... .. .... .........
......... .......... .. ............... .......... ......, ..... .
............ .......


....... ......... ...... ....... ....... ... .. .......:


i.) .. ........ ...... . ......... ...... .....;


2.) .. .... .......... . ........ .......... ......, ..... . ..


.... ........... ......, ..... . ........ y ...........;
3.) .. ........ ........ . ...... .. .... ....... ..... ..........
......, ..... . ........;
4.) .. ...... .... ..... ......... ...... ..... . ........
......... ...... .......... ......, ...... . ........ . ....... ..
..... . ......;
5.) .. y ».........« . .... .... ......... ......... ..........
y ......... ...... ...... ..... . .. .............. ......, .....
. ...... .......... ........... ......, ..... . .........


....... .............. ............ ....... ... ..:
1.) .. .. ...... ....... . (......... ..... ........... ......,
..... . ........ ............ .. .... ....... ......., ... . ......
......... .......;
2.) .. .. ...... ........ ......... ....... ........ .......
.... ce ...... .. .......... ...... ...... ..... . ..............
.......... ......, ..... . ........ . .. ..... .......... ..........
........ ....... .... .. .......... .............. ..........
...... . ...... ........ .. .......... ...... ...... .....;


3.) .. ......... .......... . ......... ........... .......;


4.) .. y ........ ........ . ..... ........ ......... ..........
......... .. .......... ...... ...... ..... . .............. ..........
..... ......, ..... . ........ ........ .. ........... .
.......... ....... . ......;


5.) .. y ......... .. ............. .... . .... ........ ........
.... .. ....... ...... .... . ......, .... ..... ........ ...
....... ......


.. ........ .............. ........... .........., ........
.............. ............ ....... . ......... ...... .......
....... ..... .............. ............ .... . ...., ............
............, ...... ......, ........ .............. ...... .
........ .............. .........


.. ........ . ......... .............. ........... ..........
u ........ . .......... ......... ...... ....... ....... ............
.... . ...., ............ . ...... ...... ....... .. .. y
...... ........ ........ ........ ........


Résumé. L´auteur parle en faveur de . établissement d´un Arboretum national
yougo-slave.


24