DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 38     <-- 38 -->        PDF

potrošača, dok poluprodukt dođe redovito u ruke industrijskog prerađivača.


No i konačni produkt i poluprodukt može najprije doći u ruke
posrednika. Iz ruke ovog dolazi produkt do potrošača, a poluprodukt u
ruke industrijskog prerađivača. Pojava posrednika je običajna pojava u
svim granama trgovine, a î zarada posrednika je neznatna. Kod konačnog
produkta dakle dolazi1 poduzetnička dobit u ruke šumovlasnika ili u cijelom
iznosu ili u najvećem njenom iznosu. Kod poluprodukta pak poduzetnička
dobit ne dolazi u ruke šumovlasnika, već u ruke industrijskog prerađivača
ili veći dio u ruke njegove, a manji dio u ruke posrednika. Industrijskom
prerađivaču je svejedno, kupi li sirovinu za preradu na panju
ili izrađenu u poluprodukt, čak mu je ovo potonje povoljnije, jer se ne
mora patiti sa izradom i izvozom. Kod poluprodukta nije dakle režija
postigla svoj cilj. Da režija taj cilj postigne, trebaju ovakovi šumovlasnici,
kao što je država i javnopravne korporacije, produkte svojih
šuma izrađivati u konačne produkte, pa ih kao takove prodavati sa svojih
skladišta. Treba trupce prerađivati na pilanama. Preradom dobiveni konačni
produkti mogu dulje stajati, jer se lahko konzerviraju. Ali za taj
posao treba provesti sasvim novu organizaciju rada i to na bazi, koju
imaju privatni veliki šumovlasnici. Kada oni tako mogu raditi, mogla bi
to i država i imovne općine i! jake zemljišne zajednice. A to bi se vrlo
lako moglo, kada bi bilo više povjerenja i razumijevanja, jer dobra volja
je tu, a i kapitala bi se lako našlo, jer bi to bio rentabilan posao.


Ove misli o radu u režiji iznio sam potaknut primjedbama sa raznih
strana, zašto imovne općine svoje šume — naročito stare hrastike ne
izrađuju u vlastitoj režiji.


Résumé. L´auteur expose ses vues, en premiere ligne, sur le probleme des
éclaircies dans nos futaies de chene pédoncule et, ensuite, sur le probleme du meilleur
mode de leur utilisation.


SAOPĆENJA


..... .....?


(....... ........... .......... ....)


Ja .. ........, .. ce „...... .... y .....". .... je .. ...... ....., a .... ...
.... .. ....... ........ .... .... .... .......... ...... y ...... . ..... ce
.... ... ... — ..... .... — ... ....... . ... ........ To ce ......... ... . ....,
... ce ..... .. ..... ........ ...... ........ ... .............. ...... — .......
..........., ...... .........., ......., ... .......... ........ ...... ... ......
........ .. .. ...... ........ ......: ........ ce a ...... ... ......... ...........
...... .... ...., ... je ............ ...... ce .. ..... ...... ....... ....
.... . ........ ......, a ..... .. ....... ...... .... .............´, ... ......
ce . ...: ... .. ...... (..> ....... .. .... .......) ............ .........., ........,
............. ........ ......, ... je ........... ..... ...... .....
............., ............... . ..... ce .... .. .... ......: ........ ... ....
....... ........ . .............


36
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 39     <-- 39 -->        PDF

....., ... ... ........ ....... .. ..........., ... ... .. ....., .. .. ........
....... ......, .... .... ......, ............, „..... ........... .. .......
... ........ .......", .... „.... ..... .. ce ............ .. ........... ..............
..........", ... ... ... ....... ..........., .........., .......... . ..............
....... To .... .. ........... ... ...., ..... ... . ....., .. .....
........ ........ .. ..... .....: .... ... ce, .. je ... ... ..... ......... ...
......., ... . ..... .... ... ce ..... ..... .. ....... .. ce .... ........ ....,
a .. rope, .... ....... ...... ...... .........., ...... ..........
. . . . . . a . . . . a . . . . . . . j y .... .... ..... ..... .......... . ..........


. . . . . . . a . . . . . . j y, ... ce .......« .... .......... ........ .......
... y ...., .. ce iirro .... ........ ......, ...... ....... ......, ..... ce ........
. ....... ... ...... ......... . ..............


..... . .......... , ... .... .......... . ............. .... .......


..... ...... . ............. ........ ....... ... ..... .... . y ........ .


...... ...... .. ......, a .. ce ..... .... ........ ......... ......... ... .. .


.... .. ...... ........... .... ..... „........ no ............. . ......


.....", .... .. .... .. .......... ........... ..., .. „... ....... .... . .........


..... ......... ......".


. . . . . a . . . . a . . . u . . . j y, ... ...... y ........... ...., .... je .....
..... — .... ... ..... ..... — ........>. .......... ........ . ........ .......
....: ......... ....... . ......... ......... ........ . ............ .... ......
.. ce ...... .... „....". ..... je ........... ...... .... . . . . a ......, .....
ce .. . ...... ........ .. ........... (,,...,.. .. ..... ....... ....... .......,
... .. ... ....... ...>...!") . .... ..... ....... ....., .. .... ce .. .... y
.... .... ...... ............ ......., ..... je ....... ....., ........, a .....
. ........, ... .... ..... .... ........... ....... .... ......., .... .. .. ..........,
......... . ...........


....... y .......... ... ..... .... .. .. y ......... ......... ... .....
....... ......... . ........ ......... ........... je ..... ...... .....,
........ ...... ....., ...... .... no .............. .... ... ..... ..... ....:
.... .. .... ...... . ......... ......... ..... ce .... .. .... ......... IIa ........
.. . ....... . jaja . ....... ...... . ..... . ........ . ........! ....
je .. .... . .......... ........ ...... ..... ........ ............ y .........
...... ......! A ja ... ........ ...... ........ ........... 2 ...... (........
........ . ........) . ..... ... .. ........, .. .. „....... ....... .........",
... ..... ........ ..... ... .. ......... ... ... ..... ce ........... y ...........
«a ....... ......., .... .... .. ... ......... .. ...... ...... je ........
....: ... ..... ....... ......., ...... ..... ....., ..... ..... .. ..... ....
.... ..... ..... .. ...., ..... .. ..... ..... ........ ... ...........: ........
......, ... ....... 4, 6, 8 .... .... .... .... ... ........ ......; ........ jaja,
... .... ..... .... .. .... .. .....; ........ ......, ... .. ... ....... ..........
... .... ........ ....... ........, .. .. ....... 4, 6, 8 .... .... no .....
............ .... ..... ...... y ....... .......... .......... ...... .. .......
.....: .... . ...... ......., ... .... ... ... ........ ....... .. . ... .........
....... ........... .... ........ . ...... .......... y ........... .......
......... .. ...... — ......... ..... ........... — ..... fee ce . ...... ..........
......., .. .. ...... .. ...... ...... .. .......: ,,... .. .... y ..... ..
......... ........ ....... ...... ....... y ..... ........ ....... ........
.. ......... ..........?" .. .... ... ....... .. ...... ... ...... .... ...... ..


........ .... ..........., ... .. ..... ..... ........ .. ............. .........;
...... ........ ....... .. ........ .. ......, ... je ... .. .... „..... ......,
37
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 40     <-- 40 -->        PDF

.. .... ...... je ..´ .... .......". ... he ... .... .. .........., ... . .... ........
„...... ........... .. ........ ........", ... ... je ......... .... ..
....., .... y ........ ... ......... „.... ...... . .........", .... ce ......
........... ......... .. ....., .... .. ce ...... ´...... .......... ....: ...........
....... ........, ... y ...... ..... .......... ........... .. .............
.........., .. ce .... ..... ....... ...... .. .... .... .. ...... ........
..... .... .......... ......, ...... ........ ...... ........ ........, .........
... ...... ..... ... ........ ......, a .. ..... ...... ..... ........ . .......
......... ... je .. ... .........: ...... ........ ....... ....... ce
... ........ ..... .... .... ... . ... ..............
....... ............ .... y ......... .. .. ...... .... .... ...
...... .. ocjeha ............ ..... ... ............ ......... .. ......... ...
......... ...., .. je .... .......... .... . ......., ....... ........ ........
... ....... ..... ........ ........ ....... .......... .. ..., .... ..... .....
.. ce ... ...... ........


He, .. ..... .........., .. ... y 1938 ......, . ... ... je .. A. ...... y


XVIII. ...... .. ....., ... je ....... ........ ........ y ...... ........., ........
......., a ..... . ......... ............ .....:. ....... ... ... ..., ........
... ... ... (....? ...? ......?) . ....... ... ... ... ......., a ..
.... , .......... . ..... ... .....: ......, ............., ................
.........
.... .... . .... .... .... ce ........ ........ ......... ......... ..
... .... ......... ...... .. .......... . ..: .... .. ........... y ...., .. ... ..
...... ...... ..... He. ... je ..... . ......... . .......... . ..... ........
......... ... ... .. .. ....., .... ..... .... .... .... ... .. ....., na .. ..
.... .... . ......... ......... . .....-...... .... ........ ...... ..........
.. ... ...... ..... y ............. .........: .... ..... ..... ....... .......,
a ......´ ..... .... ......... ....... .......... ... ...... ...... ............
......... .. .... ... ......, ..... .. ...... .. ........... .... ..........
....... Ja ce ... ....., .. ce ... ... yonhe y ... ....... ....... ........ .. ....
...... (....... ........... ........ .......) .. ... ...........,


. ... hy .... ...... ....... . ........: ....... .. je ........ y ..... ..........
........ ....... ... .. ......., .. he .. . ..... ....... ....... ........
... ........ (a ..... .... ..........) ...... ...... ........ . ........ ...........
. ......... — ......... ....... ...... .. ........ ........ .......,
...... ....... .... ......, .... .. ... .... .....


.. .......... ......... ..... ....... .. ............ ... .. ....... .........
... ......... . ....... . ... ...... ....... .....? Ko ..., ..... .. ...... .
........ ... ... ........ ......, ... ce .......... ...... ..... ........ ...........
.... ...... ........ ........... ........., .. .... ce .. .... ..´ ......,
.. ...... .......... ...... ...... .. ....... .. .. .. ....... .......: .... ....
......... ..... .........., .. ce .... .... y ........ ..... ....... ... .......
....... ...... ...... . ...... ......., ......... je ......, .. .... ..... .....
...... ..... .. ......, .. .... .. .... ....... ......., ... .. ocjeha .. .....;
... ...... ......, ..... .. ... .. . ............. .. ......... ......; ... .....
. ..... .. he . .... he .. ....... ... .... ... .. ..... ... ....... .........,
.... .. ....... ........ ....... ......... .. ....... ....... ....., .... he ..
....... ..... ..... .......... .... ....... ... je ......... ....., ... ....
ce .... ......... ........ ....... .. ...... „...... ....... .. ..... ........
........ . ...... ...... ce .... ..... ... 5 ..... .. ....... .. ce ......., a
..... ...... ...... ...... ...., ....... ...... ....., ......... ...... no ....,.


38
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 41     <-- 41 -->        PDF

..... ........ no ....... a .... .... .... .. .......... ........ .......
...... ........... ....... . ........ ...., . ... .. ... ..... ...... ....... . ....
.......... ........... . ...........". .... ce ...., .. je ..... ........ ...
..... ........ ..., .. ce ....... .... .... .... ...., ... ....... .... ....... .
... .. ......... ....... ,...... ........ ........". ..... je y ........ .......
.. ce .... ........ ... ...., ... .. ce ...... ...... (.. .... ........ ... .....
.... ...... .... .........) .......... ........, .... .. .. .. .. .... .... .......
.. .... 5 ......... ...... ... ,,... je ........ ........ . ...., ... .... ...; ..
...... y ........ .... .. ....... .....". A .. ........ ..... ... .... 2 ......
......... ....., .. ce ....... ........ .... ....... . .. ce ...... .. (.......
...........) .......... ... ......., a .. .... ....... ........... .... je .....
....., ..... je ..... ...... ....., .....: ...... KO ce ......... ... .........
....,... (......... ....) ........... ..... .......... ............: ....... ..
......, ......., na . ... ...... Taj je ..... .........: .........., ....., .....,
... .. .... ..... .... ......... . ..., .. ce ...... ...... ........ ..... ....
.............. ............. . ... je ...... ... .... .... .... ...... ...., ........
...... ... .... .. ..... . ....... ......, ... he ...... .. ..... ..........
.......: y .......... ...... ........ je ........ ............ ....... .......
y ........., .... ....... ..... Te .. ....... .. .... .......... ....: ... ....,
......... .... .. ........... .. ..... ..... ........, .. .... ..... ...... ..
...... ... ..... .......: .. ........ .........


....., ..... ....... ...... (.... ....., .... je „...... y ....... ............")
. .... ....: ... ...... .... ............ .. .. ......... ...., ..... ce
....... ..-....: ...... .... ..., y .... ... ...........: ...., .... . .... ..
.... ..... 38 ....". ... ...... ..... „.....", .... . ......., ... ..... „.....",
ir.ui ..... ...... 38 ...., ... ..... .. .....


... ...... . ..... ...: .............. ..... .. .... ...... ... .... .
........; ..... .. .... ......, ... .... . ....; ........ .... ....: ..... .........
.... . ....., ..... ......... ......... . ........... Taj ..... ... ...
...... ..... ........ ........ ......... .........


... ..... .. .. .... ..... .. ... .. ......... .......... ...... y .........,
.. ... .. ......... ....... ...... .. ........ ........, .. ... .. ............,
.. ... . .. ......... II ..... ... „... ... ....., ... .... ....... .... .. .......
......".* ...... „....... ....", ... io .. ..... ............ ...., ... ..
....... ... ... . y ....... ....., .. .. ....., ... he .... ..... ... ..........,
a .... .. .... ... ......., y ... .. ce ....... .......... ......... ........
... ..... je .......: ....... ce ........, ..... . ....... ...... . ......, ......
u [....... ce ..........., ... ..... . 1...... ....... ....... . ...... y .......
...., .............. ........, ... ......., ...... .... je .... ........-.........,
.........-......... ....... ........ ........ ........ ........ ....... ce ....
y ...., .. ce ... ... ...... .. ..... .......... ........., a ......... ........
.. .... ........ onhe ......... ...... ........ .... ..., ... ... ... ......
.....: ...... ........ ..... .......... .......... . .......... ......... ....
......, .... .. .... ..... Ano ... ....... ....... .... y ... ......, ..... ..
..... Ile .... ..1, .... .. ....... ..... .... ... ce ......., .. ....... . .. ...........
..... ... . .. .. ........... .. ..... ........ ............ . ................,
... ... .. y ..... ... ........... . .......... ...... ... ....... .......
.... .... ........... ........ ........ ........, ...... ce .. ....., ....
.. ........ ............. ...... A. ........ je ............, ... .... .. .....


* .... A. ........ : „......... ....... ...... .. ........ ........".
39
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 42     <-- 42 -->        PDF

...... ......, .. ..... .... ......., .... ......... ..... ...... A ... . ja ...
......., .. „....... ....... ...... .......... ....... . ...... ....... ....
........". ....., ....... ... ... .. TO ........ ..... .......... ....? ......,
...., .... ...., ... ... ....... . ....., a ..... .... ...., .... ... ........ .
...... .. ........ .... ...., .. ..... .......... ....... y ...... ......., a .....
........: .. ... ....... ....... .. ........, ne .. ..... .. ....., ... ra .......
.... ........, .... .... ..... ... je ........, ... .. .. ... .. .......... ....,
.... .... .. ..........: .. ce y ..... .... ....... ...... ....... . .. .. je
..... .. ........ . ..........., .... ... . ja .......... y ..... ....: ... ....
... ......... ......., .. ..... ......., .... ... ........ . ..... . .... . ......
.., . ....., ... . .. .je ..... ......., ... je ......... „no ...... . ......."
........ ...... ......, a .......... .. ..... je ...... ....., ...... .. ... .....
...... .... ...... (... je .... A. ..... . ...... .... .... ......., ..., ... ......).


..... he . .. .... ...... .... ....., .. je ... .......... . ....... .. .....
.... .. ... .. ........ ... .... . ... .......... ........, .. .... je ......
.. ..... . ...... ........ He ...... .. ..... ........ ........ . .......... ....,
... je ....... ......... . ........... ......... y ........ ...... ...........
(... ... ....: ........ ............. ...;.....) ..... ... je ........ y ...., ....
he .. ....... y ..... ....... .... .. ........ . .......... ......... .......
........ ce ..... ....... .. ... ........ ....... ... ....... . ... ....... .....
... ....... .....: .. ......... je ........ .. .... ..... .......... .. ........
........; ja .. ......., .. .. .... ..... y ... ....... ........... .. ..........
. ......... .... ..........., .. ce ..... y .. . .. ........ ...... .... ........,
.. .. i. .............. ....... .... ..... ... ...... (............., .. je .. A.
....... .. ..... ...... ... ... .. .........), ... .. .... je .. .. .... .........
...... je .. ...., .... .. .. ....... ........ . ....... ...... .... .......... .......:
, ... ...... ..... ........ no ..... . ...... .. ...., ... je .. .... .........".
...., .... .. ... .......: ........ ´....... ...... . ...... .. .......
.......... ... .... ....., .... .. ....... ......... ........, .... ce ... ... ..
...., a .. „...... .......... ... ........ ......." ...... ce ...... .... . ..
........... ce ...>., .. „............. ......... ..... ............, ...........
....... .........´". ......... je ..... ........ ....... ......... ...... je .....
.. ........ ...., .. .. ....... .........., .. ............. ......... ..... .........
........... ....... ......... ........ .. ... .... .... ...... .. .........
... .. ............ Mu ... [»....... ... ... ......... .. .. ...... . ... .....
.. ...... ce ....: .... ......... ... . ..... ...... . ...... ....... ..... ne
Moate ... ce ....... ..... ......... ......... Ko je ....? „... je ........ ........
. ...., ... je ....... .......". ... .. .......... .... .... .......: .... ........
....... ...., .«.. ce ...... ..... ...>, .... ....... ....... ....... ...., .... ce
....... ...... ............ ...... ..... ..... .. ...., .... ........ .......
...... ......... ..... ........ .... .......... .... .. ......., ........ ....
.. ....... ........ ........., .... .. .. ........ . .... .. .. ....... .......
je ......., .. ce ... ...... ...(;........: ..... .. .. .. ........., ..........,
........... ... ... ... .. ........, ........., ........ .......


AKO ... .. ... ......, .....:


1) ........, ........ . ........... ....... ........ ...... .. ....;


2) ...... ........ .. ... ...... . ........., .. je .. ... ....... .........
. .. je ........... ......... .. ...... ......... ........ ............. . ........
...... ....... je ...... ....... .. .. ..... .... ............, a ........... je
(... ... .... .. ........ ...<.....«. .....) .. .. ..... .. ...... ..........;


40