DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

UPOZORENJE.


Prema članu 10. Pravilnika Jugoslovenskog šumarskog udruženja dužni su članovi
uplatiti članarinu unapred u prvoj četvrti svake godine.


Nažalost moramo naglasiti, da većina članova ne plaća redovito članarinu, što
je na uštrb Udruženja, jer i ono ima svojih obaveza, kojima mora udovoljiti.


Pozivamo gg. članove, da uplate dužnu članarinu i time udovolje svojoj dužnosti,
jer u protivnom slučaju dužni smo na temelju člana 12. Pravila dužnu članarinu utjerati,
a time se članovima nanosi trošak, koji se može izbjeći redovnom uplatom
članarine. U tu svrhu prilažu se čekovne uplatnice.


Uprava.


POSMRTNA POMOĆ JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA.


POZIV


gg. članovima Jugoslov. šumarskog udruženja.


Teško obitelji, kojoj smrt otme branioca!


Tko već nije čuo plač udovice i neopskrbljene djece? Ali smrt ne samo da duboko
potrese porodicu čuvstveno, već se ova u prvi momenat nalazi i u teškoj potrebi
i oskudici.


Kako bi se u tom najtežem i najpotrebnijem času pružila pomoć obitelji umrlog
člana J. Š. U., osnovana je »POSMRTNA POMOĆ« (P. P.).


Zapravo je P. P. samopomoć, a samopomoć je najbolja pomoć. Zato ne odgađaj,
jer ne znaš, što te može sutra da snađe, već pristupi odmah u P. P. i time pruži
svojima pomoć u najtežem času.


Upisnina temeljem Pravilnika za posmrtnu pomoć člana Jugoslovenskog šumarskog
udruženja § 23. iznosi za članove, koji nisu navršili 35. godinu života, Din. 20.—,
a temeljem § 24. za članove od 35 do navršene 40 godine Din. 200.—, od 40 do navršene
45 godine Din. 300.—, od 45 do navršene 50 godine Din. 500.—, od 50 do navršene 60
godine Din. 1.000.—.


Koji su navršili 60 godina, ne primaju se.


Upravni odbor Jugoslov. šumarskog udruženja na sjednici održanoj dne 15. maja
1938. u Beogradu pod toč. 13. slovo 7. stvorio je zaključak, da se upisnina za posmrtnu
pomoć J. Š. U. može uplaćivati obročno time, da novi član posmrtne pomoći nastupa
svoja prava i dužnosti (t. j . pravo da lica označena u njegovoj oporuci dobiju pripomoć,
a on da prigodom smrti kojega člana ima da uplati prinos Din. 50.—), kad pristupninu
potpuno uplati.


Sadanje teške materijalne prilike potakle su upravni odbor, da stvori taj zaključak
i njime olakoti članovima pristup u Posmrtnu pomoć.


Jugoslov. šumarsko udruženje.


51