DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 10     <-- 10 -->        PDF

a) Po vanjskom izgledu šušnja:
Najbolje se održalo bukov o lišće (sušanj). U velikom svom
dijelu ono je bilo još čitavo.
Kitnjakov o lišće zadržalo je još samo djelomično svoj prvotni
oblik.
Lužnjakov o lišće nalazilo se u natrulom stanju, ali se još moglo
vidjeti1 jasnih lisnih oblika.
Kestenov o lišće posve je natrulo, te je sasma izgubilo svoj
oblik. Cijelih, odnosno nešto većih površina lista gotovo i nije bilo.


Johovo i grabovo lišće posve je izmrvljeno i istrulo.


Po vanjskom izgledu lišća izlazi prema tomu iz naših
pokusa slijedeći redoslijed brzine trulenja šušnja:
Najmanje je istrulo: bukovo lišće, zatim slijede:


kitnjakovo i lužnjakovo lišće,


kestenovo lišće,
a najviše je istruhlo: johovo i grabovo lišće.


b) Brzina trulenja prema vaganju preostalih
i! s t r u 1 i h čestica.


Dne 22 IV 1938 pokupljeni su ostaci lišća na pokusnim plohama, te
su odvagnuti. To je obavljeno oprezno rukama, a zatim je ploha lagano
pometena. Ona količina lišća, odnosno čestica lišća koja se je odatle dobila,
prosijana je i upotrebljena kod vaganja. Posve sitni istruli dijelovi
lista nisu se mogli pokupiti, te su ostali na pijesku. Lišće je vagano u
suhom stanju. Rezultat vaganja bio je slijedeći:


1. Bukva . . . . 4,98 kg
2. Kitnjak
3,35 »
3. Lužnjak
2,53 »
4. Kesten . . . 1,18 »
5. Joha . . . 0,63 »
6. Grab . . . 0,18 »
Prema tome brzina trulenja spomenutih vrsta mogla bi se p r e m a
vaganju preostalih čestica poredati ovim redom:


Najmanje
je istrulo bukovo lišće, onda slijede:
kitnjakovo lišće
lužnjakovo »
kestenovo »
johovo »
grabovo »
Naši pokusi nisu provedeni na temelju jednake težine posve suhog
lišća (umjetno sušenog). Prema tome ne možemo brzinu trulenja prosuđivati
samo po preostaloj težini istrulog lišća. Ipak upozorujemo da se
i ovi podaci uglavnom dobro podudaraju s podacima o brzini trulenja
koji su utvrđeni po vanjskom izgledu preostalog lišća odnosno čestica
lišća.
Na temelju vanjskog izgleda i nađene težine protrulog lišća može
se s mnogo vjerojatnosti zaključiti da je redosljed brzine trulenja šušnja
spomeuntih vrsta slijedeći:


64