DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 12     <-- 12 -->        PDF

postići kompletno odstranjenje slobodne i higroskopske vode iz drveta i na
taj način dobiti komad drveta, koji sadrži, teoretski uzevši, 0°/0 vode. Osim
slobodne vode u sudovima i ćelijama i higroskopske vode apsorbovane u
drvnim vlaknima i zidovima ćelija, drvo sadrži još i konstitucionu vodu ka»
spoj u osnovnim hemijskim jedinjenjima, koja sačinjavaju drvo. Odstranjenje
konstitucione vode fizičkim ili hemijskim putem prouzrokuje duboke promené
drvene materije i u tome slučaju drvo prestaje biti drvo i pretvara se u
svoje razne derivate. Radi toga razloga sa gledišta utezanja drveta od jedinog
su značaja slobodna i higroskopska voda u drvetu.


Količina slobodne i higroskopske vode u drvetu nije nikada stalna.
Činjenica, da komad drveta predstavlja deo jednog živog organizma pre seče„
prouzrokuje posle seče relativno radikalne transformacije i promené, koje se
manifestuju na razne načine. Te transformacije i promené postepeno se smiruju,
ali nikada ne prestaju potpuno. Istina je, drvo duže vremena nakon obaranja
pestiže relativnu nutarnju i spoljnu ravnotežu, ali je istina i to, da drvo nije
nikada potpuno interno i pod normalnim okolnostima da podleže stalno manje
ili više vidljivim promenama. Njegov specijalni hemijski sastav, a naročito
njegovo biološko poreklo nadju uvek načina da se manifestuju na koii bilo način.


Medju tim raznim manifestacijama utezanje (Schwindung, Shrinkage,
Retrait) i bujanje (Quellen, Swelling, Gonflement) su fizičke osobine drveta od
izvanrednog praktičnog značaja uopšte, a radi svojih mnogobrojnih negativnih
posledica napose. Nejednaka mikroskopska struktura i heterogena anatomska
gradja, ako se ne uzmu u obzir česte greške i anatomske mane, su razlog da
je drvo materijal, čije se fizičke osobine manifestuju na izvanredno neodredjen
i nepravilan način. Dve probne drvene prizme uzete od jednog te istog stabla,
neposredno jedna pokraj druge, ne manifestuju uvek iste fizičke osobine,
nemaju istu mikroskopsku strukturu ni ista mehanička svojstva.


Izvanredne se poteškoće sreću, ako želimo formulisati ili grafički prestaviti
izvesne fizičke ili mehaničke osobine drveta. Te formule i grafikoni
imaju obično značaj vrlo skučen i ne mogu se, ili vrlo retko, generalisati.
Drvo u svojim promenama ne podleže nikada pravilnim geometrijskim figurama
i matematskim formulama.


Uzevši u obzir sve gore izloženo pokušaćemo, vrlo oprezno, pod svakom
rezervom, preneti manifestacije utezanja drveta iz prakse na plan primenjene
geometrije i trigonometrije i resiti nekoliko konkretnih problema, popraćenih
brojčanim primerima uzetim iz prakse laboratorijskih opita.


Teoretski proračun zapreminskog utezanja na osnovu poznatih


linearnih utezanja.


Razmatrajmo drvenu kocku malenih dimenzija volumena 1, u nabujalom
natopljenom stanju (si. 1.). Uzmimo, da je jedna dimenzija kocke (t) paralelna
sa prosečnim tangentama godišnjih prstenova, dimenzija r da je paralelna sa
srednjim radiusom godišnjih prstenova i treća dimenzija (u) da je paralelna sa
osovinom stabla, iz koga je kocka isečena. Pošto je zapremina te kocke ravna
jedinici, jasno je da su dimenzije te kocke medjusobno jednake i ravne jedinici
t. j .


Prelazeći iz nabujalog stanja u suvo, provelo (sušenjem na zraku) ili
potpuno bezvodno stanje (veštačkim sušenjem u peći pri temperaturi od 100
do 110° C) kocka će izgubiti svoju slobodnu i jedan deo hidroskopske vode
u prvom slučaju ili i svu higroskopsku vodu u drugom slučaju. Taj gubitak


66