DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 13     <-- 13 -->        PDF

vode će se maniiestovati na spoljni način kao smanjenje zapremine kocke, a
sledstveno tome i tri dimenzije kocke će se smanjiti ili, drugim recima, drvena
kocka će podleći zapreminskom utezanju odnosno linearnom utezanju svojih
triju dimenzija. Zapremina kocke i njezine tri dimenzije neće više biti ravne
1, već za izvesne količine manje od 1. Jedina iznimka može se desiti sa
linearnim uzdužnim utezanjem dimenzije u, koja je paralelna sa osovinom
stabla. Pokusima je dokazano, da izvesne vrste drveta, izvesne provenijencije,
često iznimno od svili pravila povećavaju svoju uzdužnu dimenziju prilikom
utezanja, u mesto da je smanjuju. Fenomen je dosta redak, neodredjen i nepotpuno
objašnjen i u ovome slučaju nije od značaja, jer utezanje uzdužne
dimenzije u će biti zanemareno prilikom proračuna radi svoje relativno neznatne
vrednosti, kao što će biti naknadno objašnjeno.


Ako označimo sa V zapreminsko utezanje izraženo u procentima, zapremina
kocke, koja je bila ravna jedinici u nabujalom stanju, smanjiće svoju


V


jediničnu zapreminu za „„ posle gubitka vode i biće jednaka


V


1 —


100


Označivši sa T tangencijalno utezanje izraženo u procentima (utezanje
u pravcu tangenata na godišnje prstenove), tangencijalna jedinična dimenzija
... ... ´ T


(t) drvene kocke smanjiće svoju jediničnu dimenziju za vrednost 1.. i biće
jednaka
T


1


100


Iz istoga razloga ni radijalna ni uzdužna jedinična dimeaaija kocke u
nabujalom stanju neće posle gubitka vode biti ravna jedinici, već manja od
jedinice, t. j .


Ti TT


l odnosno 1(±)


~~mw


gde su R i U radijalno i uzdužno utezanje izraženo u procentima.


67