DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Ing. Pr e mužić : Državne potrebe, treba da se podmiruju budžetskim prihodima,
bez obzira, od čega su i gdje su ušli. Ne podmire li se stvarne potrebe poljoprivrede
jednim prihodom, moraće se podmiriti drugim!


Ing. Ljuba Marković: Poznato mi je, da Min. poljoprivrede imade i sada
premalo sredstava za svoje zadatke, a u našoj zemlji nisu ti zadatci manje važni od
šumarskih!


Ing. Lenarčić : Ispravno se postupa samo onda, ako se uspoređuje djelokrug
poljoprivrednih vlasti sa djelokrugom našeg odjeljenja za vrhovni šumarski nadzor i
podređenih mu ustanova!


Ing. Miklau : Političku šumsku upravu i nadzor trebalo bi finansirati iz poreza
na šume i šumska zemljišta!


Zaključuje se, da se predmet drži u evidenciji, a prijedlog g. Piškorića dostavi
u prepisu g. Ljubi Markoviću, članu upravnog odbora, koji će kao delegirani vijećnik,
a ujedno i predsjednik Poljoprivredne komore u Skoplju, najbolje moći narednoj sjednici
upravnog odbora podnesu konkretan i svestranije obrazložen prijedlog!


5.) Na molbu Društva za zaštitu životinja i rastinja iz Beograda od 15. XII. 1938.
broj 403 zaključuje se, da će se izdavanje »posebnog šumarskog broja« glasila toga
društva »Zaštitnik« pomoći time, što će J. Š. U. preuzeti toga broja »Zaštitnika« za
iznos do Din. 200.—, te ga u svrhu propagande podijeliti među narod putem šumarskih
nadleštava!


..) — Zaključuje se udovoljiti traženju Sreskog načelstva Aleksandrovac od


25. X. 1938. broj 13.003 i odaslati traženi propagandni materijal (plakate) uz dozvolu,
da ga prerade prema dostavljenom uzorku za tamošnje prilike!
7.) — Zaključuje se na prijedlog g. prof. Dr. Pe t račića , da se poradi toga,
što zapisnici godišnjih glavnih skupština J. Š. U. u Novom Sadu i Vinkovcima nisu
izašli u Šumarskom Listu za god. 1938., otiskaju posebice i u prilogu dostave članovima
iuz jedan broj Šumarskog Lista ove godine, da ga mogu priložiti i povezati zajedno
s brojevima odnosnih godišta!


8.) — Gosp. Ing. Ljuba Marković, kao delegat .1. Š. U. u vijeću Poljoprivredne
komore u Skoplju i izabrani njen predsjednik izvješćuje, da se komora dne


4. XII. pozabavila pitanjem šumske privrede. Neugodan utisak da je učinio stav J. Š. U.
u pogledu riješenja pitanja čuvanja privatnih šuma u Vardarskoj banovini. Zaključilo
se pak, da je potreba, da se barem za svakih 2.000 ha privatnih šuma stavi po jedan
čuvar, a polu da mu plaća vlasnik, polu banovina. Zamolilo se državu, da postavi
kod srezova sreskog šumarskog referenta i kontrolnog nadlugara. Država još nije
udovoljila traženju, banovina nastoji da udovolji, a općine će vršiti svoje.
Što se tiče koza, zaključilo se, da se uređuje postepeno: u ravničkim predjelima,
da ih nestane uvođenjem visoke banovinske takse na koze, a u brdskim, da se svakoj
porodici ostavi mali ograničen broj, no i tada da se smije puštati samo u izvjesne
određene prostore. Za bujična područja, da se dijele besplatne sadnice i upute, te da
se osnuju zadruge sela za odbranu od bujica i poplava.


Predsjednik Ing. Milan Lenarčić: zahvaljuje se gosp. Markoviću
na iscrpivom izvještaju i čestita mu, što je kao prvi šumar izabran prema naročitim
svojim sposobnostima, da vodi ovakovo jedno važno tijelo, kao što je Poljoprivredna
komora. Ujedno se veseli, što se eto iz onih šumom siromašnih krajeva počinju javljati
seljački .glasovi protiv koze. J. Š. U. pomoći će u tim nastojanjima do »krajnjih svojih
mogućnosti!


113