DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 60     <-- 60 -->        PDF

9.) — Qosp. Ing. Vjenceslav Rad oše vić predlaže: da se obnovi predstavka
J. Š. U. na gosip. Ministra šuma i ruda od 27. II. 1938. otisnuta u Šum. Listu
za god. 1938. na str. 280. i 281., a u smislu zaključka upravnog odbora .1. Š. U. na
sjednici od 27. II. 1938. toč. 9. otisnutog u Šum. Listu na strani 282. i 283. Razlog:
prošle godine nije Ministarstvo Š. i R. izvršilo predlagane mjere za sanaciju pitanja
imovnih općina. (Usvaja se!)


10.) — Qosp. Ing. Vj. Rado še vić podnosi na prihvat ovaj svoj prijedlog u
vezi sa pitanjem sanacije Imovnih općina: »Upravni odbor J. Š. U. je mišljenja da
je potrebno, da se status i rang službenika i osoblja imovnih općina uredi već samom
Uredbom o sanaciji imovnih općina, ukoliko Min. Š. i R. stane na stanovište, da se
tora Uredbom mora mijenjati službeni odnošaj istih službenika, koji su sada državni
službenici i za njih vrijedi zakon o činovnicima. Ujedno će Upravni odbor ponovno
zamoliti Ministarstvo šuma i rudnika, da se nacrt Uredbe dostavi J. Š. U. prije ozakonjenja
u svrhu stavljanja eventualnih primjedaba i prijedloga.« Qosp. Radošević
obrazlaže svoj prijedlog time, da ima opravdane bojazni, da bi činovništvo i. drugo
osoblje kod imovnih općina, barem ono, koje bude nanovo namještano, moglo biti u
pogledu ranga, koji će

Nakon rasprave se zaključuje, da se predstavka sa strane J. Š. U. u smislu predloga
g. Radoševića uputi g. Ministru šuma i rudnika i g. Banu Savske banovine!


11.) — Na prijedlog g. Ing. Otmara M i k 1 a u-a zaključuje se da se u smislu
ranijih zaključaka upravnog odbora nastoji pospješiti riješenje pitanja sudjelovanja
predstavnika J. Š. U. u Njemačko-jugoslov. odboru za trgovinske odnose i u Odboru
za unapređenje vanjske trgovine, a na štetan upliv amnestiranja šumskih krivica da
se upozori i Ministarski Savjet!


12.) — Namještanje pomoćnog poslovnog tajnika. Predsjednik Ing. Mila n
L e n a r č i ć predlaže, da se u smislu zaključka i ovlasti dane upravnom odboru na


62. (XVII.) god. glavnoj skupštini J. Š. U. dne 2. X. u Vinkovcima postavi za pomoćnog
poslovnog tajnika g. ing. M a t i j a G j a j i ć, sekretar Poljopriv. šumarskog fakulteta
u Zagrebu, kako bi tajnik Ing. Ante Premužić dobio vremena za obradu važnijih predmeta
i inicijativno djelovanje, a redovni se posao udruženja mogao obavljati i u vremenu,
kada je om službeno otsutan iz Zagreba.
Tajnik Ing. Ant e Premuži ć izjavljuje, da je uz pomoć poslovnog tajnika
voljan tajničku dužnost vršiti uz nagradu od dinara 600.— mjesečno, umjesto dosadanjih
dinara 1.200.—.


Zaključuje se i prima za pomoćnog poslovnog tajnika Ing. Matija Gjajić uz mjesečnu
nagradu od Din. 800.— time, da po uputama i prema odredbama tajnika Ing.
Ante Premužića vrši određene poslove u kancelariji Udruženja, dok će tajnik Ing. Ante
Premužić uz obradu važnijih predmeta voditi i dalje brigu oko ispravnog i redovitog
odvijanja poslova u poslovnici Udruženja i izvještavati o tome na sjednicama Upravnog
odbora odnosno na skupštinama udruženja. U ime nagrade primati će za to Din.
Din. 600.— mjesečno!


Predsjednik Ing. Milan Lenarčić zaključuje u 20 sati sjednicu.


Predsjednik: Tajnik:


Ing. Milan Lenarčić v. r. Ing. Ante Premužić v. r.


114