DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Za članove ispitivače:


1. g. inž. Dr. Dragoljuba P e t r o v i ć a, v. savetnika Ministarstva šuma >i rudnika.
2. g. inž. A 1 e k s a . d r a Bogićevića, savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
3 g. inž. Ant u Ružica , v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
4 g. inž. Ka n g r g u Đuru , v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika
Za zamenike članova ispitivača:


1. g. inž. Dr. Rudol f a Pipana , v. sekretara Ministarstva šuma i rudnika,
2. g. inž. Petr a O s t o j i ć a, v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
3. g. inž. Boru N i k o 1 i ć a, v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
4. g. inž. Rajner a Fra u j u, v. šumarskog pristava Ministarstva šuma i rudnika.
Za delovođu ispitne komisije:


G. inž. Teodora Španovića, savetnika Ministarstva šuma i rudnika.
Postupiti dalje po propisima pomenutog Pravilnika, a naročito po čl. 9, 11 i 12.


13 januara 1939 god., broj 269. Ministar šuma i rudnika,
Beograd. D. S t o š o v i ć, s. r.


RAZNO


IZ »UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA«.


Zahvala.


»Udruženje studenata šumarstva« zahvaljuje se svim cijenjenim darovateljima,
koji su prigodom ovogodišnje »Šumarske plesne večeri« poslali bilo priloge u novcu,
bilo darove za lovačku tombolu ili buffet i tako doprinijeli odličnom uspjehu ove
priredbe.


»Udruženje studenata šumarstva«, najstarije stručno studentsko udruženje hrvatskog
sveučilišta, proslavilo je ovom zgodom svoju 35-godišnjicu, pa se zahvaljuje na
stiglim čestitkama tim povodom.


Uspjeh ovogodišnje naše priredbe svuda je zapažen, a o njemu se izrazila vrlo
laskavo i dnevna štampa. Mi još jednom svima toplo zahvaljujemo, koji su nas potpomogli
i nadamo se, da će oni i u buduće pratiti naš rad s puno razumijevanja.


Do 4. II. o. g. stigli su za »Šumarsko plesno veče« ovi novčani prilozi:
Po dinara 500.— Našička d. d.
Po dinara 280.— Prof. dr. Ugreriović A.
Po dinara 250.— Ing. Petar Rohr Našice, Krndija d. d. Našice, Jugoslovensko


šumarsko udruženje Zagreb.


117