DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 23     <-- 23 -->        PDF

provenijenciji i kvaliteti sjemena vodio bi zavod tačnu evidencija i za
svako isporučeno sjeme dobio bi kupac o tom tačne podatke. Eventualni
višak sakupljenog sjemena eksportirao bi se u inostranstvo. Rad ovog
zavoda upotpunjavala bi jedna (a prema potrebi i dvije) moderno uređena
postaja za ispitivanje valjanosti, čistoće i klijavosti šumskog sjemenja.
Importirano sjeme onih vrsta, koje kod nas ne uspijevaju, također
bi se raspačavalo samo pod kontrolom i putem toga zavoda. Svaka privatna
nekontrolisana trgovina šumskim sjemenjem morala bi se strogo
zabraniti. Ovakav način opskrbe šumskim sjemenjem, koji ujedno omogućava
efikasnu kontrolu njegove provenijencije i raspodjelu rasa na
odgovarajuća staništa, unio bi veću sigurnost kod podizanja novih
sastojma, dok bi u mnogo slučajeva bile otklonjene velike štete od našeg
budućeg šumskog gospodarstva.


RÉSUMÉ. Apres avoir décrit les résultats des recherches allemandes sur la
prospérité des peuplements établis au moyen des semences d´origines tres variées,
. auteur propose quelques mesures a prendre chez nous dans le but a assurer l´avenir
de nos futurs peuplements.


Ing. GJURO ŠOKČEVIĆ (Vinkovci):


SPECIJALNO ISKORIŠĆAVANJE SREDNJEDOBNIH
SLAVONSKIH SASTOJINA
PUTEM PROREDA*


(L´UTILISATION DES FORETS DOMANIALES DE SLAVONIE
AU MOYEN DES ÉCLAIRCIES)


Šume na području kr. direkcije šuma u Vinkovcima u pogledu iskorišćavanja
dijele se na tri skupine i to:


1. Posavske šume u četiri gornje šumske uprave (Nova Gradiška,
Rajić, Jasenovac i Lipovljani) sa ukupnom obraslom površinom od
18.459.96 ha.
2. Posavske^ šume pet donjih šumskih uprava (Morović, Jamena,
Vrbanja, Otok i Županja) sa obraslom površinom od 33.061.71 ha.
3. Brdske šume (Psunj, Novsko brdo« i Jamaričko brdo šumske
uprave Nova Gradiška, Rajić i Lipovljani) sa ukupnom površinom od
8.662.48 ha.
Prema privrednom planu za Posavske šume predviđa se godišnje
iskorišćenje u proredama po 1 ha 3 m8, a to iznosi na cijeloj površini
Posavskih šuma 51.521.65 ha X 3 = 154.564.95 m3. Ta količina prorednog
materijala u Posavskim šumama do danas nije ni izdaleka
iskorišćena.


:;" Predavanje održano u šumi »Spačva« dne 4. X. 1938. prigodom stručne ekskurzije
J. Š. U. u Vinkovcima.


205