DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 77     <-- 77 -->        PDF

9) G. Balić : traži da se poradi na unapređenju apsolvenata dvogodišnje šumarske
škole prema dopisu Banjalučke podružnice od 13. III. 1938. tor. 88/37.


Zaključuje se: tretoa predstavkom upozoriti Ministarstvo šuma i rudnika za
uvrštenje te škole u rang koji joj pripada.


10) G. Balić : iznosi teško stanje m kojem se nalaze šefovi šumskih uprava
u Bosni gdje su uzurpacije tako velike da ih ne mogu na nikoji način spriječiti. Moli
da udruženje urgira kod Ministarstva riješenje ranije pretstavke i da zamoli Ministarstvo
za energičniju zaštitu šuma.


Cita konačno dopis gosp. ing. Jankovića, koji iznosi strahovite prilike, ikoje vladaju
na području njegove uprave, gdje podlbjeljivanje iznosi na hiljade stabala godišnje,
a šumske štete penju se na milijune.


Gosp. Lenarčić : skreće pažnju na tu nemoguću situaciju.


Gosp. Obradović : iznosi da je on to u svome govoru na skupštini u Novom
Sadu i te kako potcrtao. Tumači to kao posljedicu nemogućeg odnosa vlasništva u
Bosni gdje je država vlasnik preko 80% cjelokupne površine. Jasno je da seljaci navaljuju
na državno zemljište, kada nemaju svoga vlastitog. Kolonizacija ne samo da
nije pitanje riješila nego ga je još i pogoršala. Umjesto da se odmah na terenu označe
mede posjeda i da se svaki seljak uvede u posjed provode se skupocjena promjeravanja
a nakon toga kancelarijski rad traje godine a konačno kada se izađe na teren
stanje je sasvim drugo jer je seljak u međuvremenu uzurpirao nove površine. Treba
ubrzati rad na kolonizaciji ili treba da se šumari povuku od toga posla koji po svojoj
prirodi na njih i ne spada.


G. Balić : predlaže da Banjalučka podružnica izradi jednu predstavku u pitanju
uzurpacije koja će se dostaviti Ministarstvu šuma i rudnika.
G. Anić : iznosi da bi toilo dobro da se na to upozori Ministarstvo vojske da
i ono poduzme sa svoje strane mjere, da se spriječi uništavanje šuma.
U daljoj diskusiji učestvuje g. Balić, Radošević, Ravnik i Lenarčić
i zaključuje se:


Banjalučka podružnica na osnovu tih podataka treba izraditi predstavku koja će
se uputiti Ministarstvu šuma i rudnika i Ministarstvu vojske.


11) Ing. Lenarčić : izvještava da se u tarifnom odboru pri Ministarstvu
saobraćaja radi na 5% povišenju željezničke tarife na prevoz drva.


Potrebno je, da se dokumentira nepovoljni utjecaj te povišene tarife na šumsko
gospodarstvo. U tu svrhu raspisuje nagradu od 500.— Din. za najbolju radnju »Upliv
željezničke tarife na ukamaćenje šumskih kapitala«.


12) Gosp. Obradović: predlaže da se iduća sjednica održi u Bosni tako
da svaki odbornik može da se uvjeri o veličini šteta što se događaju u Bosni. Predlaže
Jajce.


Gosp. Balić : predlaže u koliko ne bude sjednica prije mjeseca maja da se
održi u novom domu Banjalučke podružnice pokraj Banjaluke.


Zaključuje se da se iduća sjednica održi u maju u Banjaluci.


Nakon toga zaključuje predsjednik sjednicu u 8 sati.


Pretsjednik: Tajnik u z.:
Ing. Milan Lenarčić v. r. Ing. Matija Gjaić.


259