DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 78     <-- 78 -->        PDF

IZVJEŠTAJ


delegacije izabrane na II. sjednici U. O. o audijenciji kod G. Ministra šuma i rudnika u
pitanju postavljanja nezaposlenih šumarskih inženjera i u pitanju sanacije imov. općina.


Na sjednici J. Š. U. od 12. III. o. g. u Beogradu izabrana je delegacija koja će
gospodinu Ministru šuma i rudnika podastrijeti želje i pretstavke jugoslavenskih šumara
zastupanih u J. Š. U. Ovu delegaciju sačinjavali su gg. ing. Babić, Balen, Balić, Bosiliević,
Obradović, Radošević i Ravnik na čelu sa predsjednikom J. Š. U. gosp. ing.
Lenarčićem.


Delegacija se je dne 13. o. mj. najprije najavila kod generalnog direktora Dr.
Žarka Miletića i razložila cilj svoje posjete g. Ministru. G. Načelnik se mnogo interesovao
za potrebe šumarstva, naročito u pogledu namještenja mladih šumarskih inžinjera.
Sa svoje strane obećao je da će svakom prilikom pomagati udruženje, nastojeći,
da se kod postavljanja u službu najpravednije postupa.


Nakon toga je delegacija posjetila Načelnika odjeljenja za vrh. šum. nadzor


g. ing. Savu Vučetića i izložila mu također cilj svoje posjete g. Ministru zamolivši ga,
da i on pomogne nastojanja šumarskog Udruženja. G. Načelnik je ljubazno primio
delegaciju obećavši svoju pomoć.
Najavljeni posjet delegacije J. Š. U. primio je g. Ministar šuma Ljubomir Pantić
u pola 12 sati u svome kabinetu.


Prigodom prijema delegacije predsjednik Udruženja Ing. Lenarčić pozdravlja
Ministra u ime Jugoslavenskih šumara kratkim govorom, te odmah prelazi u svom
govoru na glavni cilj posjete ove delegacije t. j . pitanje namještenja nezaposlenih mladih
šumarskih inžinjera. Tom prilikom zahvaljuje g. Ministru na njegovom ekspozeju, kojeg
je pred par dana dao pred nar. skupštinom prilikom donošenja proračuna i iskreno želi
da se ostvari ono što je g. Ministar u svome ekspozeju iznio. Predsjednik smatra da
će ispunjenje činjenica iz ekspozeja biti ujedno i uspjeh čitave šumarske struke. Predsjednik
zatim naglašava da je u šumarstvu otvoreno polje djelatnosti i da su šume
kasa radinosti najširih slojeva naroda. Naglašava da je za svaki rad neophodno potreban
stručni personal i da su potrebe našega šumarstva zaista tolike da se sav
personal, koji je danas bez namještenja, doista može uposliti.


G. Ministar Pantić se zahvalio predsjedniku na pozdravu te se živo zainteresovao
za potrebe šumarstva.
Na to je g. prof. Dr. Balen kratkim ali uvjerljivim govorom obrazložio g. Ministru
predstavku Udruženja u pogledu namještanja u drž. službu mladih nezaposlenih šumarskih
inženjera. Izložio je teško stanje ovih mladih ljudi, koji po više godina čekajući
na namještenja gledaju kako se često namještaju u službu njihovi drugovi, koji su tek
netom završili studije. Moli g. Ministra da se kod postavljanja u službu postavljaju
mladi inženjeri po redu, a kakav će taj red namještenja biti, da se jednom utvrdi.
Drži da bi najpravedniji red postavljenja bio onaj, po vremenu kada je svaki molitelj
diplomirao.


Ministar g. Pantić na to primjećuje da postoji izvjesna hiperprodukcija šumarskih
inženjera, jer svaki svršeni šumarski inženjer traži mjesto u državnoj službi, a
država ih ne može sve upotrijebiti.


Predsjednik g. Lenarčić obrazlaže zatim da riječi g. Ministra doista stoje en
general, ali šumarstvo ima svoje posebne potrebe. Državno šumarstvo treba da bude
uzor svima privatnicima, a nažalost se to danas nebi moglo kazati, jer je upravo
obrnuto. Privatni šumoposjednik gazduje sa minimumom personala, a stvarno uposluje


260