DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 79     <-- 79 -->        PDF

privatnik 10 puta više personala nego državna uprava u jednakim prilikama. Kada se
državno šumarstvo uredi, tada smatra da će trebati otvarati još i nove škole.


G. Ministar je pokazao mnogo razumijevanja za predloženu predstavku u pogledu
namještanja mladih šum. inženjera i obećao da će željama i potrebama šumara
svakako izaći u susret. I on sam smatra da je potrebno da se kod postavljenja uvede
red. Kod postavljenja 60 novih inženjera u drž. službu koje će se ove godine izvršiti,
obećao je pravedniju podjelu tih mjesta, nego je to do sada bilo. G. Ministar izjavljuje
da doista uviđa da je kod ovih postavljenja potrebno uvesti reda, ali on kao
politički čovjek ne može izbjeći i postavljenja mimo toga utvrđenog reda. Obećaje da
će ipak dati dokaza da je ova delegacija uspjela i to time što će veći broj novih
postavljenja izvršiti po utvrđenom redu, ali jedan dio postavljenja ipak mora zadržati
za svoje političke ljude. Inače je obećao da će predstavku J. Š. U. proučiti i da će
svakako opravdanim zahtjevima šumara izaći u susret koliko može.
Gosp. Ing. Radošević obrazložio je zatim g. Ministru pitanje sanacije Imovnih
općina i način rada kod donošenja nove Uredbe o sanaciji.


G. Ministar je obećao da će u pogledu sanacije respektovati mišljenje i želje
J. Š. U. i da će prije donošenja Uredbe o sanaciji, nacrt iste dostaviti Udruženju da
dade svoje prijedloge i primjedbe. U personalnom pitanju službenika Imovnih Općina
također je obećao da će učinjene nepravde reparirati.
Prigodom ove posjete raspravljena su i druga pitanja koja su u šum. struci
danas najaktuelnija, i za koje je potrebe g. Ministar pokazivao mnogo interesa.


Nakon završenog posjeta delegacije, koji je kod g. Ministra potrajao čitav sat,
posjetili su g. Ministra pojedini članovi ove delegacije samostalno i izložili lične ili
opće potrebe, a naročito specijalne prilike u Bosni, odakle je i sam g. Ministar, naročito
u pogledu katastrofalnog devastiranja šume.


Ing. Vlad, Bosiljević


U Beogradu 13-111-1939.


UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA U MJESECU OŽUJKU 1939. GODINE.


Aaiić Milan, Zagreb Din. 27.— za g. 1939; Cvitovac Vjekoslav Din. 100.— za god.
1939; Cestar Stjepan, Koprivnica Din. 250.— za god. 1937, 1938 i I. ;polg. 1939; Drnić
Milan, Zagreb Din. 20.— za 1938; Drakulić Jovan, Hrv. Leskovac Din. 70.— za I. polg.
1939 i upis; Frković Ivica, Zaigreb Din. 100.— za god. 1939; Đurđić Todor, Vinkovci
Din. 100.— za god. 1939; Koprić Andrija, Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Kvatcrnik
Ante, Ogulin Din. 100.— za god. 1939; Matić Vasilije, Jasenak Din. 50.— za 1. polg.
1939; Müller Đuro -ml., Virovitica Din. 10O.— za II. polg. 1938 i I. polg. 1939; Muck
Valter, Otočac Din. 100.— za god. 1939; Miljuš Petar, Zagreb Din. 100.— za god. 1939;
Matijašević Marijan, Kosinj Din. 263.— za god. 1937, 1938 i 1939/1. polg.; Neidhardt
Nikola, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Plesa Vinko, Senj Din. 100.— za god. 1937;
Pihler Milan, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Strapajević Đuro, Zagreb Din. 50.—
za I. ipolg. 1938; Škrljac Petar, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Štoorić Vladimir, Zagreb
Din. 100.— za god. 1939; Veselinović Bogoljub, Vrgin Most Din. 120.— za god.
1939. i upis; Ziromski Nikolaj, Otočac Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Ljubljana. Lenarčić Milan, Ribnica Din.
100.— za god. 1939; Strancar Aloizije, Ljubljana Din. 100.— za god. 1939; Šivic Antun,
Ljubljana Din. 100.— za god. 1939; Skoupil Karol, Kočevje Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Beograd. Ciganović Vladimir, Novi Sad
Din. 100.—za god. 1939; Dereta Branko, Novi Sad Din. 100.— za god. 1939; Dorđević


261