DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 11     <-- 11 -->        PDF

7.
Mazin—Erteševo, Šumska Uprava Donji
Lapac, u dužini od 5.64 » » » 2.8 »
8.
Dio ceste Sušanj—Dabarska kosa, Š. U.
Karlobag, u dužini od 4.30 » » » 4.5 »
9.
Staza Lukovo Šugarje—Ramino korito,
S.
U. Karlobag, u dužini od . . . . 9.82 » » » 1.2 »
Ukupno 38.75 km.


U upotrebi su ceste pod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i staza pod 9. Ostale se
dograđuju iz budžetskih kredita.


II dio


Nisam mogao doći do podataka o stanju uprave i gospodarstva u
izlučenim šumama u prvim počecima. Po usmenoj predaji nije se pošumljavalo
i inače što investiralo u te šume. Državni erar plaćao je i
dalje upravne i neke gospodarske troškove za te šume i!z državnoga
proračuna i te izdatke posebno evidentirao. Jedino postoje podaci o
drvnim masama iz vremena segregacije, pa- ću ih ovdje ukratko
prikazati.


Prema naprijed navedenoj diobnoj odluci! Centralne komisije za
likvidaciju šumskih servituta namijenjeno je ličkoj imovnoj općini od
svih državnih šuma na teritoriji bivše ličke regimente 89.707 kat. jut.
99 č. hv., a državi ostavljeno na slobodno raspolaganje 62.193 kat. jut
636 č. hv. U diobnoj odluci nisu površine točno navedene, jer prema
katastru imaju katastralne čestice, koje su ličkoj imovnoj općini namijenjene,
znatno veću površinu, nego li je to u diobnoj) odluci navedeno
t, j . 96.462.834 kat. jut. ili 55.510.888 ha i u toj ćemo mjeri dalje
iznositi podatke. Ovu nam razliku objašnjava važna primjedba na samoj
diobnoj odluci, kako smo ju naprijed u prijevodu prikazali.


Tabela 1.


Ođ ukupne površine


Neplodno,


Suma Pašnjaci
Svega Opaska


golijeti


Hektara


50.669-72 3.175-24 1.665-93 55.510-89


Stanje površina buduće ličke imovne općine vidljivo je iz priložene
tabele 1. Izlučene šume nalaze se većim dijelom na visokom kršu
planinskih masiva srednjeg i južnog Velebita, te na njegovim ograncima,
zatim na planinskom sklopu Mazinske planine i njenih ogranaka na nadmorskoj
visini od 800—1400 m, a samo neznatan dio na nadmorskoj
visini od 500—800 mt.


Prema geografskoj rasprostranjenosti i položaju prema obližnjim
selima izlučene šume izgradile su se u dva tipična gospodarska oblika.
Prvi tip opažamo na osamljenim šumskim predjelima, okružnim selima,


277