DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 12     <-- 12 -->        PDF

udaljenim od državnih šuma, a drugi na objektima, koji su prostorno
vezani ili u neposrednoj blizini državnih šuma. Prvi je tip u najvećem
dijelu šumskim grmljem i drvećem obrasao pašnjak, šiprag, većinom
poznata lička šikara.


Pogledom na ličke šikare ne može se u prvi mah nil stručnjak snaći,
čije su te šikare, jer nikakve razlike nema između državnog i nedržavnog
posjeda. Vrlo dobro sačuvane male šumske parcele seljački
su šumski privatni posjedi t. zv. gajići To nas upućuje na do kraja razvijen
osjećaj individualnog vlasništva kod tamošnjega seljaka, a nedovoljan
smisao za kolektivno gospodarstvo, a pogotovo za državno dobro. Te
šikare pružaju strahovitu sliku pustoši, a vrhunci bregova potpuno su
goli. Zapravo su to pustopašice, na kojima bež reda planduje stoka okolišnih
sela. I ako se smatraju šumama, faktično su ispasišta, jer seljaci
u njima u prvom redu podmiruju potrebe na pašii, krešu list i spremaju
sušanj za zimu. Sporedno podmiruju potrebu na ogrevu.


Ogrev, grmlje i mlado drveće uzimaju zimi, šikara se reproduktivnom
snagom obnavlja i zadržava stalno svoju sliku šikare. Osim toga
zbog pomanjkanja obradivog zemljišta postoje znatne uzurpacije radi
proizvodnje krme, stočne odnosno i ljudske hrane.


Karakteristične su pojave, da mnoga sela, a i pojedinci iz vlastite
inicijative zabranjuju svaku sječu stanovitih državnih šumskih površina,
koje se nalaze povrh sela odnosno pojedinog posjeda, a to čine zato, da
obrane svoje imanje od vremenskih nepogoda. Kad već vlast nije takve
šume proglasila zaštitnima, a država ih očuvala, čuvaju ih pojedinci.


Slika, koju pružaju te šikare, može nas uvjeriti, da je haračenje
starih šuma trajalo duže vrijeme, dok nisu šume poprimile sadanji izgled
šikare. Slično se postupa i sa općinskim šumama u Srbiji. Svaki deblji
izbojak posiječe se. Šikara je na istoj visini i trajno jednakog izgleda.


Tabela 2.
Površina po vrsti uzgoja kulture


Šikare,


Visoke Niske Suvati i Neplodno


đžbunje i Svega


šume šume pašnjaci i golijeti


Opaska


kamenar


Hektara


Apsolutno šumsko


37.219-73 13.449-99 3.175-24 1.66593 55.510-89


tlo


Tabela 3.
Površina po vrsti drveća, uzgoja i kulture


Visoke šume čiste


Crnogorica: Jela Hukva Ostale Bu! ..,


Bukva Hrast Svega


jela, bor i bukva hrast listaëo jaseu, grab


Hektara


253-35 20.774-56 9-13 16.182-69 13.449-99 50.669-72


278