DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Šume, odnosno kasnije šikare, koje su bile najudaljenije od napada sjekirom
ili blagom, razmjerno su boljega izgleda, a to nas upućuje na
mjere, koje u spašavanju i melioraciji tih objekata treba poduzimati od
tih udaljenih mjesta prema naseljima, kako bi interesi okolišnog stanovništva
postepeno, a svakako što manje bili povrijeđeni. Te šikare sa
ogromnim isto tako obraslim šikarama zemljišnih zajednica prava su
slika niskog ekonomskog i kulturnog stanja naroda ovoga kraja, dokaz
kako su se vlasti brinule, a kako se i sadanje vlasti brinu za taj najzdraviji
i najbistriji dio našeg naroda.


Drugi tip šumske kulture opažamo u državnim šumama i u njihovoj
blizini. Imaju izgled ipak sačuvanih visokih šuma, i ako neuređenih
i slabo dotiranih. Populacija je oko njih slabija, teže su pristupačne, a
potreba se na šum. produktima može podmiriti i u neizlučenim, dakle
susjednim, državnim šumama po naplati takse.


Podjela površina prema vrsti tla, obradbe, uzgoja i vrsti drveta
vidljiva je iz tabela 2 i 3. Za izlučene šume nisu sastavljeni uredajni elaborati.
Postoji samo aproksimativna Inventarizacija tih šuma iz god.
1876.—1878., koja je bila provedena u svrhe sastavka segregacionih elaborata.
Podaci te inventarizacije sakupljeni su u Flächen- und Massenregistru.


Pošto za podmirenje ovlašteničkih potreba dolaze u obzir šume,
koje se nalaze u blizini sela, a od udaljenih samo one, koje su pristupačne,
pristupilo se poslije god. 1930. sastavku uredajnih elaborata za
šume bliže selima, da se može prosuditi prihodna sposobnost tih šuma
s obzirom na snabdijevanje servitutnih potreba ovlaštenika.


Šume se iskorišćuju isključivo u svrhe podmirenja servitutnih potreba.
Dobni razredi, godišnji prirast i drvne zalihe vide se iz tabela 4
do 6. Podaci nlisu više danas pouzdani, te ih treba revidirati.


Tabela 4.


Dobni razred


1—20 21—40 41—60 61-8 0 81—100 101 — 120 121—140 preko 140 Svega


Hektara


7.093-76 7.600-49 2.736-16 3.242-86 3952-24 10.387-26 11.603-37 4.053-68 50.669-72


Tabela 5.
Prirast


Prirast po 1 ha


Vrst prirasta Jela Bukva Prosječno Primjedba


3


m


Prosječni godišnji tekući
prirast 1.2 0.7 0.8


279