DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Nažalost nisam mogao doći do posve pouzdanih podataka o tome,
koliko je pravoužitničkih zadruga i obitelji bilo ubilieženo u katastru
servitutnih ovlaštenika za vrijeme segregacije šumskih služnosti i koliku
su godišnje primali količinu građevnog i, ogrijevnog drveta u opterećenim
državnim šumama, zatim kako je rasao broj tih pravoužitničkih
zadruga i obitelji, odnosno koliko danas ima samostalnih domova (dimova,
uračunavši ovamo i potajne diobe). Ne mogu dakle da predočim
sliku o faktičnom kretanju broja pravoužitničkih domova. Van sumnje
je, da je broj domova porasao, dakle potrebe na drvetu porasle su pored
toga što već danas imaju štednjake mnoga sela. Etatna je sposobnost
šuma smanjena, etat snižen, jer je po izvršenim taksacionim radovima
utvrđeno, da je osnovni šumski kapital daleko ispod normale, jer su
šume u najvećem dijelu devastirane. Od 105 sela sa 14.917 domova prima
jedan dom poprijeko: u šum. upravi Karlobag oko 3 m8 ogreva, u šumskoj
upravi Donji Lapac oko 2 m\ u upravi Sveti! Rok oko 2.10 m3, u
upravi Gospić najmanje i to oko 1.16 m*. Kako u toj upravi ima 4.557
domova sa 32.441 dušom, otpada na pojedinca godišnje 0.16 m ogrjeva,
dakle daleko ispod normalne potrebe i kraj najrazumnije štednje. Ni taj
etat sav ne iskorišćuju pravoužitnici s razloga, jer im je predaleko mjesto
doznake ili je teško pristupačno. Potrebu na drvetu podmiruje ili
na nelegalan i legalan način u bližim šumama ili u šumama ostavljenim
za državu ili u šumama il šikarama zemljišnih zajednica ili u privatnim
gajevima sabiranjem ležike, kupovanjem režijskoga drva i t. d.


Tamo gdje je doprema materijala otežana ili zbog slabih izvoznih
puteva ili jer ih uopće nema, ne izvozi se ni sve doznačeno drvo, već
izvuku iz šume samo trupce: vlakama, konjskom i ljudskom snagom.
Redovno veći dio ostane u šumi neiskorišćen.


Od sporednih šumskih užitaka jedino je od važnosti; paša, za koju
ovlaštenici ne plaćaju takse. Paša se vrši osim na pašnjacima još i u
šumama, naročito u onim, koje leže u blizini naselja, zatlim i u šikarama.
U jednom dijelu područja ličke imovne općine imaju servitutno pravo
na ljetnu pašu uz naplatu određene takse dalmatinski žitelji iz općina
Knin, Obrovac, Kistanje, Skradin, Benkovac, Novigrad i Nin.


Kako je stočarstvo, naročito broj sitne stoke, u tim dalmatinskim
općinama iza rata 1914.—1918. znatno palo, služe se Dalmatinci sve
manje svojim pravom paše po pašnjacima ličke imovne općine, pa su i
prihodi od te paše neznatni i jedva spomena vrijedni. Ugovor je sklopljen
na osnovu odluka od 13. srpnja 1878. i 23. svibnja 1886. između
kr. državnog šumskog erara, kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade u Zagrebu
i Ličkih općina: Zrmanja, Srb. Bruvno, Gračac, Lovinac, Medak i
Gospić bivše ličke krajiške pukovnije s jedne strane i ces. i kr. dalmatinskim
namjesništvom u Zadru i dalmatinskim općinama: Knin, Kistanje,
Skradin, Benkovac, Obrovac, Novigrad i Nin s druge strane. Ugovor je
sastavljen u Gospiću 7. prosinca 1887., a odobren po hrvatskoj vladi 6.
kolovoza 1888. pod br. 22.685 na temelju »previšnjega riješenja« od 21.
srpnja t. g. Postoji i provedbena naredba k tome ugovoru od 20. III. 1891.
broj 32627—90 izdana po bivšoj hrvatskoj vladi.


Napominjem ovom prilikom, da se je posljednjih nekoliko godina
jako zaoštrio spor između ličkih i dalmatinskih stočara, i ako privremeno
riješen administrativnim putem, tako da će se zakonskim putem ili na


281