DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 16     <-- 16 -->        PDF

osnovu zakonskog ovlašćenja upravnoj vlasti morati da likvidira spor.
Spor je u tom, što lički stočari potiskuju dalmatinske sa svojega ličkoga
teritorija.


Nije bez interesa spomenuti, da na onom dijelu državnoga šum-´
skoga zemljišta, koji je izdvojen za ličku imovnu općinu, a na kojem
imaju dalmatinski stočari recipročno pravo ispaše, postoji stvarno dvostruki
Servitut paše i to s jedne strane Ličana kao servitutnih ovlaštenika
na državne šume i državna šumska zemljišta i! s drüge strane
Dalmatinaca. Danas je to pravo ograničeno i sporno je samo na jednom
manjem dijelu pašnjaka.


Lov ne daje nikakvog prihoda radi vrlo slabog stanja divljači, koja
je zbog zvjerokradiica, nehaja vlasti, Jakih zima i vukova gotovo uništena.
Apsolutnom zabranom lova i tamanjenjem vukova otrovom diže
se broj srna, koje su osim tetrijeba gotovo jedini zastupnici plemenite
divljači.


Pošto je za izlučene šume propisana preborna sječa, obavlja se pomlađivanje
redovitih sječiha prirodnim načinom. Podizanje šuma ili bolje
reći t. zv. ličkih šikara, kojih ima oko 14.000 jutara, započelo je istom
godine 1930. stvarnim zabranjivanjem pojedinih dijelova revira (šikara)
od paše koza i ovaca i kresanja lisnika. I ako su te površine formalno
proglašene bile branjevinama, ipak se po njima slobodno napasivalo il
uništavalo posljednje ostatke šuma.


Uz velik oprez s obzirom na siromaštvo naroda i poznatu ličku
pašu moglo se je već godine 1930. i 1931. zabraniti za pašu oko 8.000
jutara. Počelo se zabranjivanjem takvih šumskih predjela, koji su bili
manje izloženi ispaši. Obnavljanje šuma započelo je odmah i za 5 do 6
godina moći će se ponovo prepustiti paši podignute sastojine, a zabraniti
od paše susjedne partije.


Neshvatljivo je, što se mnogo ranije nije počelo barem s takvim
radom, jer bismo danas imali znatnu površinu, i ako ne idealnih, šuma.


Tabela 8.
Ručno pošumljavanje golijeti i paljevine


Pošumljavanje sadnicama Pošumljavanje sjetvom sjemenja


Troškovi za
pošum


Pitomi


Godina Bor Bagrem PošumŽir
Pošumljavanje


ljena kesten ljena
površina površina
komada u ha hl u ha Din P


1919—1928 nema podataka
1929 420.000 50 5 49.278 95
1930 282.000 130.000 31 50.593 90
1931 83.000 14,50 40,70 15 14.747 20
1932
jela
1933 4.360 7,19 5.760
1934
1935


282