DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Kako je znatno bila popustila nelegalna sječa šuma, počelo se s proljeća
1931. god. sa čišćenjem šikara i mladih šuma po samom žiteljstvu (odstranjivanjem
štetnih starih stabala). Osim toga nije se mogla uporedo
s tim obratiti puna pažnja pošumljlavanju paljievina i1 golijieti na području
izlučenih šuma, jer nije bilo dovoljno raspoloživih kredita, a u koliko ih
je i bilo, upotrijebljeni su u prvom redu za pošumljavanje velikih suvislih
paljevina u neizlučenim državnim šumama. Pošumljavanje se obavlja
u višim i hladnijim predjelima sa sadnicama smreke, u nižim sa crnim
i bijelim borom, a u području Zrmanje, gdje direktno upliviše Jadransko
more, sadnjom žira, pitomog kestena i sadnicama bagrema, dakle gospodarskoga
drveća, što bi morali! uvijek imati pred očima svi kultivatori
malih parcela u blizini naselja, bez obzira na to, čije su šume. Jedino
takvo nastojanje šumara podupire narod.


Pregled izvršenog pošumljavanja vidi se iz tabele 8. T. zv. ličkih


šikara izdvojenih za ličku imovnu općinu ima pod zabranom u g. 1937.:
u šumskoj upravi Gospić . . . 2.130.45 ha
» » » Sv. Rok . . 650 »
» » » Dol. Lapac . . 530 »


svega 3.310,45 ha
Štete u šumama od insekata, biljnih bolesti i prirodnih nepogoda
neznatne su, dok su štete počinjene u prijašnje vrijeme po ljudima, a


Tabela 9.
Šumske štete


Listaee četinjače


Godina građa ogrjev građa ogrjev


3


m


1919 3.726 10.160 515 100
1920 5.619 12.242 1.984 269
1921 4.766 10.156 1.736 152
1922 2.528 10.091 533 37
1923 1.682 8.917 502 59
1924 1.814 11.364 676 103
1925 1.902 7.054 698 84
1926 1.680 8.560 585 110
1927 1.417 7.990 441 71
1928 1.178 8.044 522 188
1929 1.072 9.209 506 107
1930 1.222 8.414 489 122
1931 585 7.645 254 16
1932 1.024 10.641 276 90
1933 997 9.282 227 37
1934 1.336 14.336 307 28
1935 1.233 11.668 383 46


Svega 34.196 165.995 10.034 1.619


Prosječno


godišnje 2.000 9.764 580 95


283