DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Podataka pouzdanih nema, ali je vidljivo, da su servitutne šume većim
dijelom iscrpljene. Ima znatna površina t. zv. ličkih šikara, zapravo
ispasišta. Kad se izrade gospodarske osnove za sve izlučene šume, znati
će se približno stanje i izgrađenost kapitala u drvnoj masi i produktivna
sposobnost zemljišta.


Servitutni ovlaštenici danas formalno ništa ne pokreću, ali se ipak
počinju sve više interesovati za regulisanje svoga pravnoga odnosa
prema državi. Diobni postupak nalazu se »in suspenso« na štetu šumskoga
gospodarstva tamošnjih krajeva. Iako se u životu valja držati
pravila: »Quieta non movere«, ipak Je dužnost stručnjaka da u interesu
šumskog gospodarstva interveniraju.


Akcija se može kretati u ovom pravcu:


1) da se dovrši sticajem prilika obustavljeni diobni postupak,


2) da se uspostavi »status quo ante segregationem« tj. da se redovitim
putem stavi van snage zakonski propis, kojim je određena
dioba šuma.


Ad I. Godine su prolazile, a da nije uređeno pitanje subvencije budućoj
ličkoj imovnoj općini niti je bilo koja od obiju strana dalje pokretala
riješenje ovoga pitanja. Ne slažem se s mišljenjem, da je za to
krivnja na bivšoj hrvatskoj zemaljskoj vladi u Zagrebu, što se nije koristila
odredbom iz § 9 pom. zakona o otkupu šum. službenosti od 8.
lipnja 1871. god., koja u četvrtoj aleji propisuje ovo: »Ako pak pukovnijsko
zastupstvo prigovori presudi središnjeg povjerenstva ili ako glavno
(vojno) zapovjedništvo uskrati odobrenje, a razlike se ne daju naknadnim
izviđenjem izravnati, tada ima da odluči obranički sud, komu
jednoga člana izabere pukovnijska općina, a drugoga glavno (vojno)
zapovjedničtvo«.


Nisam mogao ustanoviti, je li taj sud ipak izabran i je li šta radio,
a da je bio i izabran, ne mogu tvrditi, da bi bio i nadležan da rješava
spor, jer takav spor po stilizaciji § 9. nije ni postojao i drž. se je erar
poslužio obećanjem subvencije, kako bi pukovnijsko zastupstvo lakše
pristalo na diobu. Ono je na nju pristalo, ali pod uslovom osiguranja
subvencije. S tim obećanjem subvencije izigran je § 9.


Mišljenje, koje je došlo čak do izražaja u jednom službenom aktu,
»da Direkcija šuma na Sušaku stavi prijedlog na reviziju diobnog operata,
« nije također potrebno zagovarati, jer bi trebalo u prvom redu
utvrditi, da su i danas sve šume opterećene stvarnim pravom servitutnih
ovlaštenika i drugo da su opterećene u korist svih legalnih potomaka
onih ovlaštenika, koji su god. 1871. bili ubilježeni u katastru. Po tom
treba inventari´sati sve šume, srediti sve eventualne nesređene pravne
posjedovne zemljišne odnose (uzurpacije...), utvrditi realnu potrebu
servitutnih ovlaštenika, pa bilo i bez obzira na stara prava, što su za
vrijeme granice postojala. Generalnim pregledom šuma i; naselja stručnjak
može odmah biti na čistu s tim, da ni sa tako dotiranim šumama
ne bi lička imovna općina mogla biti aktivna. O tome se možemo uvjeriti
i po uvidu u raspoložive podatke o broju ovlaštenika, o gospodarskom
stanju šuma t. zv. ličke i, o. i o sadanjem broju ovlaštenika.


Po približnom kalkilu godišnje bi se trošila na upravu i gospodarstvo
barem polovina etata, a druga polovina davala bi se članovima, ali
po plaćanju takse.


285