DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Pored drugih štetnih utjecaja ovo je razgraničenje u naravi (koje
postoji već preko pola stoljeća) dobrim dijelom doprinijelo tomu, da su
izlučene šume prije reda iscrpljene odnosno mnoge i upropašćene. Indirektno
štetna posljedica toga prisilnog razgraničenja jest nehaj bivše
državne šumske uprave, koja se nije dovoljno starala za stanje izručenih
šuma. Dakle s jedne strane nedovoljna površina izlučenih šuma, a
s druge strane nebriga za šume dovela je do današnjega nepovoljnog stanja
u znatnom dijelu izlučenih šuma.


Neupućena javnost ostala je u uvjerenju, da su Mađari stvarno
osnovali ličku imovnu općinu, jer su istisnuli servitutne ovlaštenike iiz
neizlučenih šuma, a za izlučene se šume nisu dovoljno starali. Tadanja
državna šumska uprava nije smjela iz pravnih razloga (ako je već možda
i našla upravne i gospodarske razloge) da svojevlasno potisne servitutne
ovlaštenike na šume, koje su za njih izlučene, već je morala ostaviti na
snazi dosadanje korišćenje svim šumama, a bilježiti sva podavanja u
naravi i ostale izdatke, koji ne bi bili u skladu s diobnom odlukom, te
izrađenu odluku preraditi prema stanju i vremenu, kada se sklapa nagodba
o diobi. To bi bio redovan postupak, kakav se vodi i kod ostalih
agrarno-pravnih operacija, n. pr. kod nedavno izvršenih eksproprijacija
velikih privatnih šumskih posjeda. Sa državnim šumskim erarom u Hrvatskoj
— i ako strankom, ali favorizovanom po zajedničkoj vladi —
imala je tadanja hrvatska zemaljska vlada »suviše obzira«, da bi joj
mogla kao vlast narediti, da se kani protupravnih postupaka prema drugoj
stranci (narodu) i da mu vrati njegova prava u punoj mjeri. Nije to
nažalost učinjeno ni u našoj državi. Dok smo ono prvo razumjeli, ovo
potonje u početku nismo, ali danas već i to možemo da razumijemo.


´Da nisu granice postavljene, državna bi se uprava za sve šume
jednako starala, narod bi se koristio šumama na većoj površini, šume
bi se racionalnije iskorišćavalie, a objekti bliže naseljima bolje sačuvali,
a ovako se starala najprije za državne šume.


Postupak oko likvidacije t. zv. ličke imovne općine može početi
na inicijativu povlašćene stranke u slučaju, kad se ovlaštenici ne mogu
da koriste izlučenim šumama u potrebnoj količini ili nikako zbog etatnih
mogućnosti (pomanjkanja redovnog prihoda šuma) i kad državni erar
odbije molbu ovlaštenika, da se manjak ili potreba doznači u neizlučenim
državnim šumama.


Ovlaštenici zatražiti će realizaciju svoga prava pred redovnim
sudom, a ishod građanske parnice nije neizvjestan, jer će se tužba poslužiti
spomenutom načelnom rješidbom kr. stola sedmorice u Zagrebu
kao kasacionog sudišta od 3. II. 1894. g. br. 4.659 iz 1893. g., jer su po
toj rješidbi sve državne šume de jure opterećene.


Sa pravnoga gledišta, s obzirom na zastaru stanovitoga prava,
važno je znati, kad su (koje godine) servitutni ovlaštenici potisnuti na
korišćenje samo onih šuma, koje su za njih izlučene i na koji je pravni
način to izvršeno, jesu li ovlaštenici i kakav su pravni lijek tim povodom
protiv toga preduzeli i sa kakvim uspjehom. U ev. procesu država će
dokazivati zastaru prava servituta u neizlučenim šumama, a pitanje je,
hoće li sudovi to gledište uvažiti s obzirom na spom. načelnu rješidbu
vrhovnoga sudišta. Ne vidim zato zakonske zapreke, da državni erar
upravnim aktom, a povodom takovoga konkretnoga slučaja naredi, da


287