DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 22     <-- 22 -->        PDF

se u t. zv. slobodnim državnim šumama u slučaju takove molbe doznači
traženo besplatno drvo s naslova zakonske prinadležnosti, a u granicama
propisanim § 69 zakona o šumama.


U konkretnom slučaju nema ni državni erar naročitoga interesa
na diobi šuma, jer tu diobu danas ne može nitko provesti i jer ni šume
preostale državi nisu rentabilne.


Važni javni interesi govore za to, da te šume na kršu ostanu u
rukama države ili još prije banovine. U koliko ni takova solucija nije
prihvatljiva, ne preostaje nego donijeti! specijalan zakon, čiji bi tekst
mogao glasiti ovako:


»Odredbe zakona od 8. lipnja 1871. god. o ustanovama za otkup
prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, što krajiški stanovnici
imaju u državnim šumama nalazečim se u vojnoj, krajini, ne važi za
područje bivše ličke pukovnije u savskoj banovini.«


»Servitutna pravna zadruga krajiških obitelju i ostalih pravouzitnika
kao i servitutna prava upravnih, školskih i crkvenih općina na
području bivše ličke pukovnije (današnji srezovi Gospić, Donji Lapac,
Gračac i Udbina) vršit će se i nadalje u državnim šumama, koje se nalaze
na području ovih srezova. Ovlašćuje se ministar šuma i rudnika,
da u roku od jedne godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona
uredbom reguliše odnos servitutnih ovlaštenika prema državnim šumama
u granicama propisa §§ 67 do 73 zakona o šumama«.


Obrazloženje vidljivo je iz prikaza u ovom referatu. Predložio
sam, da se ta zakonska odredba donese prilikom donošenja Uredbe o
sanaciji imovnih općina, iako — strogo uzeto — tamo ne spada.


Za vrijeme svoga službovanja kod direkcije šuma na Sušaku skupio
sam nešto podataka o ovom predmetu, pa da to ne propadne, kao što
propadaju i mnoge stvari, koje nisu bez vrijednosti za historijat našega
šumarstva, a s druge strane da naša stručna javnost barem nešto sazna


o t. zv. »budućoj« ličkoj imovnoj općini, iznosim ovu materiju pred čitaoce
našega lista uzalud očekujući, da će se javiti pozvaniji od mene.
Iznosim to napose i za to, nebi li ovaj primjer bio pouka i za naše mlade
drugove, ako dođu u priliku da rade u načelu na pitanju segregacije
šumskih slušnosti.
Ljudi idu često svojim putem, a da se ne obaziru na stečena iskustva.
Iskustva u poslovima segregacije šumskih služnosti imamo dovoljno,
kad pogledamo naše imovne općine i zemljišne zajednice u Hrvatskoji,
a općinske šume u Srbiji po ograničavanju državnih šuma, t. zv.
agrarne šume opet u Hrvatskoj itd. Te će šum. ustanove, kao čisti narodni
seljački imetak danas nažalost još jako rascijepkane, prije ili
kasnije prestati važiti kao šumsko-ekonomski objekti, jer u najvećem
dijelu moraju trošiti svoj osnovni (inače neotuđivi i nesmanjivi) šumski
kapital.


Za ovakove ekonomske posljedice odgovaran je vladajući političko-
gospodarski sistem. Šumarski su stručnjaci bili samo eksperti, koji
inače, jer je takova struka, daleko unaprijed sve proračunaju, ali u pitanju
segregacije šumskih prava nisu smjeli imati u vidu i jedan živi
promjenljivi faktor, jaki natalitet naroda, koji samo izuzetno i na čas
miruje i da se ta prava ograničavaju samo onda, kad dolazi u pitanje


288