DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 26     <-- 26 -->        PDF

državnim rudničkim poduzećima, imaju u ovome sistemu dosta samostalnu
upravu i računovodstvo i organizuju se po posebnim investicionim
osnovama (čl. 51, 52, 36, 37, 38, 39). »Šumske uprave su izvršni
organi direkcije šuma i osnovne uprave i finansijske jedinice za ekonomisanje
sa državnim šumama« (čl. 26). Šumske uprave ni u ovom sistemu
kao ni u mnogim drugima nemaju karaktera samostalnih poduzeća,
već su samo donekle samostalni organi šumskih direkcija. A u
prirodi je stvari, da se one i dotista organizuju kao osnovne upravne i
finansijske jedinice sa više samostalnosti nego do sada. Privredne su
sile po upravama organizovane i na čelu uprava stoje posebni upravitelji,
pa im se mora dati nešto poduzetničke samostalnosti, makar i u
stegnutom opsegu. U tome smjeru idu svi reformatorski pravci novijega


5


vremena.


Svako poduzeće radi sa nekom svrhom i to ne samo opštom svrhom
»što većih trajnih prihoda« ili »privređivanja u cilju ostvarenja što
većih materijalnih i finansijskih prihoda«, kako se ona formuliše u zakonima
i uredbama, nego i sa konkretnom svrhom. Ima poduzeća, koja
samo čuvaju i održavaju objekte budućeg korišćenja ili gdje je svako
korišćenje ograničeno u javnom interesu ili po volji! vlasnika (radi obrane
terena i naselja ili sa raznih drugih razloga, klimatskih, higijenskih, estetskih
ili sportskih); ima ih, kojima je glavna svrha da izvršuju zakonske
obaveze, kojima su opterećeni objekti njihova rada; ima ih, koja trajno
i uredno proizvode i prerađuju drvo i druge produkte za lokalno tržište
ili za izvoz; ima ih, koja iskorišćuju nagomilane rezerve zrelog i prezrelog
drveta i otvaraju nepristupačna područja; ima ih, koja samo
obnavljaju objekte ranije neuredne eksploatacije sa vrlo ograničenim
korišćenjem. Svrha je uvijek izražaj volje il shvaćanja vlasnika i poduzetnika
i prilika, prirodnih i društvenih, u kojima se poduzeće nalazi.
Ona treba da je jasno utvrđena i da je stalna za duži period vremena.
Bez toga se ne može ostvariti. Poduzeća bez određene svrhe, i gdje se
svaki čas mijenja glavni pravac rada, ne mogu postići većeg uspjeha i
stalno su u krizi.


Prema toj svrsi poduzeća se i uređuju. Za primitivna poduzeća,
gdje nema pravog stručnog rada, dosta je da se znaju objekti čuvanja u
prirodi i po katastru, da su ti objekti pravilno podijeljeni na čuvarske
srczove, da su koliko toliko prohodni i da se dobro čuvaju. Upravitelji
ovih poduzeća moraju biti u prvom redu dobri upravni činovnici, a njihovo
osoblje dobra straža. U poduzećima, koja se pored čuvanja šuma
bave i nekim korišćenjem il obnavljalnjem šuma, moraju biti bolje poznati
objekti korišćenja i pošumljavanja. Te objekte treba premjeravati i omeđavati,
otvarati za izvoz i kultivirati, a svi ovi radovi treba da su dobro
proračunati i da se izvode po smišljenim osnovama. Upravitelji ovih
poduzeća moraju biti i dobri upravni i dobri tehnički organi, a za izvođenje
stručnih poslova moraju imati dobrog pomoćnog i tehničkog
osoblja. U poduzećima, koja se bave intenzivnom proizvodnjom i presađivanjem
drveta i drugih šumskih proizvoda, objekti rada podrobno
su poznati, opisani, inventarisani i fiksirani na terenu, u kartama i u
knjigama, a čitavo poslovanje se vrši po utvrđenom točnom programu,


5 Vidi 0 p . o . M. M.: .............., c. 57, ......... 1930.


292