DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 3     <-- 3 -->        PDF

&UMARSKI llST


GOD. 63 JUNI 1939.


Ing. A. PERUŠIĆ (Beograd):


OKO KREIRANJA LIČKE IMOVNE OPĆINE


(COMMUNAUTÉ DES BIENS DE LIKA)


Dne 3. februara 1860. donesen je Zakon 0 šumama za c. i kr. vojnu
granicu u bivšoj Austro-Ugarskoj monarhiji. Te su šume bile opterećere
podavanjem građevnoga, tvorivoga i ogrijevnoga drveta za erarske
građevine i za granične, mjesne, crkvene i školske općine, a navlastito
besplatnim podavanjem građevnoga i ogrijevnoga drveta, paše,
žirovine il ostalih prihoda iz šuma za kućnu potrebu graničarskim domovima.
Građa se izdavala za novogradnju i uzdržavanje objekata za
stanovanje i gospodarstvo. Ogrijev su dobivali graničari u količini 3 do
7 i pol kubičnih hvati prema veličini družine, a osim toga pravo da 3
dana u nedjelji besplatno kupe suharke i leževinu. Pravilnik k tome zakonu
za šumarsku službu u c. i kr. vojnoj granici u IV. poglavlju u §§
68 do 75 reguliše ušumljenje u erarskim šumama vojne krajine, naročito
kojim su servitutima opterećene erarske šume, vrste i opseg servituta
kao i način uživanja šuma. (Vidi K. K. Armee-Verordnungsblatt 5 Stück
V vom 14. Februar 1860, Cirkular-Verordnung vom 7. Februar 1860
Abthlg 16, Nr. 474).


Godine 1860. bilo je 14 graničnih pukovnija, osim toga titeljski granični
bataljon i granična direkcija šuma u Femešvaru.


Zakonom od 8. lipnja 1871. »0 ustanovama za odkup, izlučenje prava
na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, što krajiški stanovnici
imaju u državnim šumama nalazećim se u vojnoj krajini (Zbornik god.
1873 kom. XII, br. 50, str. 275) određena segregacija naprijed navedenih
šumskih servituta izvršena je na teritoriji otočke, ogulinske, slunjske,


I. banske, II. banske, đurđevačke, križevačke, gradiške, brodske il petrovaradinske
pukovnije, a na teritoriju bivše Kraljevine Hrvatske i
Slavonije. Tako su nastale istoimene imovne općine, dok segregacija
nije još konačno izvršena na teritoriju Ličke graničarske pukovnije.
Iz isprava i podataka, što sam ih mogao prikupiti u državnom arhivu
direkcije šuma na Sušaku, vidi se ovo:


Dne 6. marta 1872. imenovana je po generalkomandi u Zagrebu
centralna, a pored nje i lokalne komisije za pojedine pogranične pukovnije.
Već 16. III. 1872. dobio je c. i kr. šumski ured u Gospiću nalog, da
prikuplja podatke za diobu. Prikupljanje trajalo je više godina. Glavno
zapovjedništvo naredbom od 6. travnja 1877. broj 5774 pozvalo je putem
okružne uprave u Gospiću zastupstva općina iz područja bivše ličke


269