DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 5     <-- 5 -->        PDF

države i krajiških općina, u kojem se pogledu vode pregovori. Osim
toga treba u ovom kotaru još segregirati i kraške zemlje i izlučiti primjerenu
površinu za gradsku općiinu Karlobag«.


Iz akta br. 12875 .. 1880. G. V. J. vidi se, da je centralno povjerenstvo
za otkup šumskih služnosti 11. srpnja 1880. pod brojem 28
glavnom zapovjedništvu predložilo diobni elaborat za ličku imovnu općinu
i u nadi, da će taj elaborat biti prihvaćen, zamolilo je, da se odredi
izbor zastupstva ličke imovne općine i s tim u vezi izbor predsjednika
i odbora. j


Po izvršenom izboru zastupnika buduće ličke imovne općine sazvani
su bili izabrani zastupnici naredbom bivšega glavnog zapovjedništva
od 9. rujna 1880. br. 15.773 za dan 30. rujna 1880. u prvu glavnu
skupštinu. O vijećanju te skupštine napisan je i zapisnik. Glavne točke
toga zapisnika jesu:


1) Ako zastupstvo ličke pukovnije prihvati diobnu odluku, prihvatiti
će ju i zastupnici ličke imovne općine, ali samo pod uvjetom da se
ličkoj imovnoj općini dade subvencija, bez koje ona kao siromašna ne
može egzistirati. Ne bude . tako, zastupstvo ličke imovne općine odustaje
od toga zaključka i traži, da šuma bude državna ili zemaljska, a
pravoužitnicil neka dobivaju iz tih šuma kao i dosada ono što ih pripada.


2) Izabran je predsjednik i odbor, te sistemizirana mjesta činovnika
i određene im plaće.
3) Ustanovljen je proračun za god. 1881.


Okružna je uprava dopisom svojim od 1. listopada 1880. br. 959 taj


zapisnik predložila tadanjem Glavnom zapovjedništvu uz napomenu, da


zastupnici nisu htjeli diobne odluke primiti, ali da je okružnom upravi


telju ipak konačno uspjelo zastupnike na gornje zaključke nagovoriti.


Primjećuje se, da ovdje spomenuta diobna odluka nije obuhvatala


sve državne šume u bivšoj ličkoj pukovniji, nego samo jedan dio i to


u površini od 151.900 jut. 735 čet. hv., dok je ostali dio istih u površini


od 14.996 jut. 1500 čet. hv. bio rezervisan za naknadnu diobu s razloga,


što se u njemu nalaze ličko-dalmatinski pašnjaci, s kojima se je istom


imao zaključiti između Ličana ,i Dalmatinaca paševni ugovor,, te se ´nije


htjelo u te površine dirati, dok se o njihovom uživanju takav ugovor ne


perfektuira.


S obzirom na naprijed navedenu izjavu zastupstva buduće ličke


imovne općine, da predloženi im diobni elaborat ne primaju, ako im se


ne osigura za uzdržavanje imovne općine potrebna subvencija, bilo je


na nadležnom mjestu potaknuto pitanje subvencije za sve pasivne


imovne općine, te je riješenjem od 15. srpnja 1881. (§ 21) takova sub


vencija svim pasivnim imovnim općinama stavljena u izgled.


Tim je povodom odredila zemaljska vlada, odio za unutarnje po


slove, 31. prosinca 1884. pod br. 29.518, da se ima opet izabrati zastup


stvo buduće ličke imovne općine il odlučiti o diobnom elaboratu, izabrati


predsjednika i odbor, sistemizirati mjesta činovnika i! službenika i ure


diti im berilva, sastaviti proračun i t. d. Prema zapisniku od 9. veljače


1885. prihvatilo je novo-izabrano zastupstvo na predlog velikog župana


Kasumovića predloženi diiobni elaborat od godine 1880., a prihvaća ga


stoga, jer da se je uvjerilo, da je ličkoj imovnoj općini zajamčena sub


vencija. Taj zaključak zastupstva buduće ličke imovne općine bio je


271