DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 56     <-- 56 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE SA PODRUČJA PODRUŽNICE SKOPLJE U TRAVNJU 1939.
Redovitih članova: Vančetović Živojin, Skoplje Din. 100.— za god. 1938.


UPLATA ČLANARINE ČLANOVA POMAGAČA U MJESECU TRAVNJU GOD. 1939.


Grujić Ivan, Novi Sad, Din. 50.— za II. polg. 1938. i I. polg. 1939; Hočevar Jurij,
Bled Din 50.— za god. 1939; Korumović Nikola, Aleksinac Din. 50.— za god. 1939.
Uplata za pretplatu na Šumarski List u mjesecu travnju god. 1939.: Kr. Direkcija
šuma Sarajevo Din. 100.— za god. 1939.


ISPRAVAK


U Šumarskom Listu broju 8—9 godine 1938. kod uplate članarine Podružnice
Banjaluka na str. 464 pogrešno je ušla uplata od Din. 300.— na ime Dragutin a
L a s t r i ć a, što ne odgovara. Treba da dođe na ime Vite Lastrića, Banjaluka.
Ovime tu grešku ispravljamo. Uprava J. Š. U.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA.


Prof. Dr. Đuro N e n a d i ć darovao je zakladi honorar za članak u Šumar. Listu
broj 4—5/1939 Din. 54.—.
Ing. Mihajlo M u j d r i c a, šumar, savjetnik, darovao je zakladi honorar za članak
u Šumar. Listu broj 4—5/1939 Din. 50.—.
Gosp. Ing. Drago Sulimanović , šef. šum. uprave Lev. Varoš, darovao je
zakladi honorar za nekrolog pok. J. Hefnfera, šumar, nadsavjetnika u m., Din. 18.—.
Darovateljima najljepša hvala! UPRAVA


REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SKOPSKE PODRUŽNICE J. Š. U.


Upravni odbor Skopske podružnice J. Š. U. na svojoj sednici od 19. IV. 1939
godine, odlučio je, da se redovna godišnja skupština podružnice održi na dan 4. juna
1939. godine u Skoplju.


Dnevni red skupštine sastojaće se iz ovih tačaka:


4. j u n i:
1) Otvaranje skupštine.
2) Izbora dva overača zapisnika.
3) Izveštaj upravnog i nadzornog odbora.
4) Izbor nove uprave podružnice.
5) Izbor pretstavnika podružnice za Glavnu Upravu J. Š. U. i delegata za skupštinu
Glavne Uprave.


6) Pitanje podizanja Šumarsko-Lovačkog Doma u Skoplju.


7) Referat: a)1 Branislava Šikića: O osnivanju saveza inžinjerskih društava


Kraljevine Jugoslavije; — b) Izvještaj o šumarstvu i šumskoj privredi u Vardarskoj
banovini.
8) Pitanja i predloži.


5. juni:
Izlet do Ristovca i razgledanje bujičarskih objekata.
Za Skopsku podružnicu J. Š. U.
Tajnik: Pretsednik:
Ing. Mladen Lazić v. r. Ing. Mihajlo 11 i ć v. r.


322