DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 58     <-- 58 -->        PDF

BILANCA ZAKLADE ZA UZGOJ ŠUMSKO-ČUVARSKOG OSOBLJA
ZA GODINU 1937/1938.


Aktiva Bilanca na dan 31 . marta 1937. Pasiva


Uložnice Din 82.659.80 Imovina zaklade . . Din 117.764.50
Efekti: Čisti prihod . . „ 5.920.30
domaći . . . 54.700— „


— tečajne razlike . 13.675.— „ 41.025.—
Din 123.684.80 Din 123.684.80


Rashod i Iskaz prihoda i rashoda ZĆ i rač. godinu 1937/1938. Prihodi


Zakladnicom utvrđeni rashodi Din —.50 Kamate uložaka . . Din 2.887.55


Upravni troškovi (10% priPrihodi
od efekata . . „ 3.829.—
nos za rač. kontrol. i
blag. posl.) . . . . „ 795.75


Cisti prihod „ 5.920.30


Din 6.716.55 Din 6.716.55


Računovodstvo kr. banske uprave Savske banovine
Odjeljak za zaklade


U Zagrebu, 10. VIII. 1938.


BILANCA MIROVINSKE ZAKLADE ČINOVNIKA KRAJIŠKIH IMOVNIH OPĆINA
ZA GODINU 1937/1938. <


Bilanca na dan 31. marta 1937.


Akt i v a
Gotovina Din 1.925.48
Uložnice „ 1,546.991.98
Efekti:
strani . 332.900 —
— tečajne razlike . 332.900 —
domaći 49.500 —
— tečajne razlike . 6.825 — 42.675 —


Din 1,591.592.46


Pasiva


Imovina zaklade na dan 31. marta 1937. . 1,464.666.92
tečajem godine povećana imovina . . . 1,464.666.92
tečajem godine izlučena imovina . . . 14.424.09 1,450.242.83


Vjerovnici 14.424.09
Čisti prihod 126.925.54


Din 1,591.592.46


324