DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Umirovljeni su:


L e v i č n i k inž. Josip , viši savjetnik 4 grupe 1 stepena kod Direkcije šuma
u Ljubljani.
P u p i s inž. Emil , šum. viši savjetnik 4. grupe 2. stepena kod sreskog načelstva
u Slovenj-Gradecu.


KNJIŽEVNOST


Dr. VIKTOR DIETERICH: FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE.


Paul Parey, Berlin, 1939. Cijena RM. 17´10.


Pod ovim naslovom izašao je prvi svezak djela, koje iz više razloga zaslužuje,
da se o njemu opširnije progovori. Autor knjige je redovni profesor univerziteta u
Miinchenu, koji je godine 1930 preuzeo katedru profesora dr. .... Endresa. Kad je
bio pozvan na to mjesto, Dieterich je imao za sobom već čitav niz originalnih naučnih
radova, koji su izašli u časopisu Silva.


Već svojom disertacijom iz godine 1911 autor je zacrtao prvu brazdu, iz koje
su nikli osnovi drugoga dijela ove knjige. Ovom brazdom autor je ustrajno išao dalje
u izgrađivanju svoga ličnoga gledanja. Dugogodišnji rad u virtemberškoj upravi državnih
šuma dao mu je pobude da proučava vezu ;o zavisnosti vrijednosti i cijene u šumarskoj
privredi. Ali na tome putu, posutom brojevima i šablonama, on se nije dao sputati
ni prostim statičkim formalizmom ni gledanjem, koje bi bilo suviše kapitalističkog naziranja,
niti se zadovoljio razrađivanjem predmeta, koje bi se gubilo u matematskim
profinjenostima »Računanja vrijednosti šuma i šumarske statike«.


Naprotiv, on je pošao svojim zasebnim i originalnim putem. I ako je pri izgrađivanju
zgrade, kojoj je on dao ime »Forstbetriebslehre«, upotrijebio u znatnoj mjeri
stari materijal, ipak je građevina, koju je podigao, posve nova. Nova iz razloga, jer
je njen autor napustio staro statičko naziranje na šumsko gospodarenje i stao na
novo i široko dinamičko gledište. Pored toga on je učinio ono, što danas ne dostaje
i mnogim drugim naučnim granama, a ne samo šumarstvu. On nije toliko zapao u
uzani horizont specijalnosti, da ih njega nije više kadar da dogleda šumarsku privredu
kao cjelinu; on se uspeo na tačku, sa koje se može pogledom obuhvatiti čitavo polje
šumarske nauke onako, kako je ona vezana o život. Ukratko, autor je dao jednu
savremenu sintezu, koja je obuhvatila i prirodne nauke kao osnovicu šumarstva i
tehniku kao sredstvo, kojim se dosižu ekonomski ciljevi, i najzad ekonomiku, koja se
služi i prirodnim naukama i tehnikom. Kako kaže sam autor (str. 57), on je potražio
da uspostavi vezu između savremenih pitanja uzgajanja šuma sa poznavanjem nauke


o njenim prihodima (dakle uređivanja i iskorišćavania) na jednoj i šumarsko-političkih
ciljeva na drugoj strani.
I ako u prvom svesku autor iznosi naučne osnove svoga gledanja, i ako si je
on za drugi svezak pridržao da prikaže, kako ima da se to naučno fundiranje primjenjuje
u praksi, ipak je autor već u prvom svesku održao tijesnu vezu sa stvarnim
životom, tačnije sa šumom onakovom, kako sa njome postupa šumarska praksa. Posvuda
jasno izbija, da je pisac preuzeo profesorsku katedru, nakon što je dobar dio
života proveo radeći u praksi. Zbog toga je on bio kadar da suvereno ude u predmet.


Djelo je ne samo velikoga obima (ima 448 stranica teksta, 60 grafičkih prikaza
i 50 tabela), već je i bogatoga sadržaja. Nije moguće da se u ovako kratkom prikazu


328