DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

I o odnosu prema računanju vrijednosti šuma (autor konsekventno naziva tu
nauku »Waldwertschätzung«, a ne »Waldwertrechnung«, str. 42, 43) autor ima svoje
naročito mišljenje. On ga formuliše ovako: »Rješavanje zadataka, koje šumaru nameće
računanje vrijednosti, traži prije svega svestrano ocjenjivanje. Formule nisu od one
pretežne važnosti, koju im pridaju udžbenici računanja vrijednosti i statike. Prirodno
je, da je tačno računanje sa primicima i izdacima obavezno za svakoga gospodara.
Mnogo važnije od iznalaženja formula jest stručno i znalačko obuhvatanje vrijednosnih
cjelina«. Još oštriji stav protiv »statičkog« gledanja Šumarske statike i Računanja
vrijednosti šuma zauzima prof. Dieterich na str. 44 do 53 svoje knjige.


Osnovima ovoga svoga dinamičkoga gledanja posvetio je autor drugi, najveći
dio knjige (od str. 62 do 438). U tom bogato fundiranom dijelu (str. 62 do 160) izložena
je prije svega sistematika gospodarskoga poslovanja. Polazeći sa gledišta da nikad
ne valja puštati iz vida odnos nekoga šumsko-gospodarskoga poslovanja prema
ukupnom posjedu i prema sopstveniku šume, autor vrlo detaljno prikazuje sve činioce,
koji su pri tome odlučni. To su: 1) različnosti samoga gospodarskoga poslovanja
s obzirom na stanište, sastojine i veličinu površine; 2) pravne i privredne prilike; 3)
osebujnosti posmatrane u svjetlu rezultata gospodarenja; 4) različnosti funkcija i
krajnjih ciljeva gospodarenja.


U drugoj česti ovoga dijela (str. 161 do 431) opširno su prikazani kao činioci:
1) prihodi (drvne mase), vrijednosti, cijene (njihovo kretanje u vremenu i prostoru);
2) troškovi (opći i po grupama); 3) rezultati analize o uspjehu, te osnovice i smjernice
za prosuđivanje uspjeha i vrijednosti.


Djelo prof. Dieteric h a, nasljednika na katedri prof. Endresa, predstavlja ne
samo bogatu prinovu u njemačkoj šumarskoj literaturi, već nosi u sebi duh originalnosti
i biljeg hrabrosti autorove, da se raskrsti sa starim statičkim putevima i pode
novim, dinamičkim, koji znače najtješnje povezivanje nauke sa životom. Ti novi
putevi znače upravo izgrađivanje nauke iz rada oko istinske šume, a ne iz prostog
projiciranja na platno daleke budućnosti. Djelo je svakako vrijedno da se prouči, pa
ga zbog toga i preporučujemo. Ugrenović.


»GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE« .... 6.


Ovih dana izašla je iz štampe 6. knjiga »Glasnika za šumske pokuse«, koja je
bila dana u štampu već pred godinu dana. Knjiga, štampana kao i sve dosadanje u
izdanju Zavoda za šumske pokuse na univerzitetu u Zagrebu, sadrži ove radove:


1. Prof. Dr. A. Petračić : Zimzelene šume otoka Raba, str. 3—60. — 2. Prof.
Dr. VI. Škorić : Da li je Pholiota adiposa ili Pholiota aurivella uzročnik karakteristične
truleži jelova drva, str. 61—65. — 3. Prof. Dr. VI. Škorić : Jasenov rak i
njegov uzročnik, str. 66—97. — 4. Prof. Dr. VI. Škorić : Žilavka tigrasta (Lentinus
tigrinus), studije o biologiji, razvoju i patološkom djelovanju gljive, str. 98—126. —
5. Prof. Dr. Iv o Horvat : Biljno-sociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, str.
127—279. — 6. Dr. Božida r Hergula : Sekundarni značaj likotoča i drvotoča
naših hrastova, str. 280—318. — 7. Prof. Dr. A. Levaković : O izgledima i mogućnostima
numeričkog bonitiranja stojbina, str. 319—373. — 8. Prof. Dr. A. Leva ković
: Fiziološko-dinamički osnovi funkcija rastenja, str. 374—389. — 9. Prof. Dr.
M.
Gračanin : Klasifikacija tala po teksturi str. 390—404.
Osim tabela i slika u tekstu sadrži ih knjiga još dosta izvan teksta.
Potanji izvještaj o radovima sadržanim u knjizi, a iz pera kojega od stručnih
drugova izvan zavoda, donijet ćemo naknadno.


KNJIŽEVNI OGLAS.


Češko udruženje za unapređenje šumskog gospodarstva izdalo je pred kratko
vreme na češkom jeziku delo Ing. Dr. Ivan Sula: »Dreveny rodinny dum« (Stam


330