DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 8     <-- 8 -->        PDF

erar upravu spomenutog šumskog posjeda preuzme i nadalje uz odštetu
faktičnih troškova, ministar financija i kraljevski povjerenik u Hrvatskoj
i Slavoniji ustanovili su sporazumno, da svota, koju bi ugarska država
imala odstupiti do konca godine 1912. iznaša okruglo 650.000 kruna, i to
na osnovu onih podataka koje je ministarstvu predložio šumarski ured
svojim izvješćima od 30. travnja i 6. svibnja ove godine broj 2008, a
prema kojima je uprava šuma ličke imovne općine (upravni trošak i
porez) prouzrokovala eraru godimice trošak između 18000—26000
kruna. Pošto će nadalje stalne pripomoćne zaklade, koje prigodom likvidacije
i razdiobe imetka krajiške investicionalne zaklade, a iz imetka
iste postrojene biti imadu, početi djelovati u godini 1913., pozvao sam
bio na zamolbu gospodina kr. povjerenika u Hrvatskoj i Slavoniji mojom
naredbom broj 123704 naslov, da u svrhu omogućenja sastavka proračuna
stalne zaklade za potpomaganje pasivnih imovnih općina za godinu
1913. predloži preliminar troškova, koji su u savezu sa upravom buduće
liičke imovne općine. Šumarski ured javlja svojim izvješćem broj 5583
od ove godine, da zatražene podatke pružiti nije moguće, nadalje pak
iskazuje u svojem izvješću broj 5647 u ime tih troškova, a na temelju
podataka od godine 1912. iznos od 82.197 K. 45 f.«


U Budimpešti je dakle bilo zaključeno, da se ima ustrojiti od gotovine
iz likvidacione krajiške investicione zaklade: 1) krajiška zaklada
za pošumljenje krša i uređenje bujica, 2) krajiška zaklada za podupiranje
pasivnih imovnih općina. Te su zaklade imale početi djelovati sa 1.


I. 1913.
Zaključeno je ujedno, da se dug Ličke imovne općine državi u
iznosu od 650.000 kruna otpise, a od 1. I. 1913. da, kao i dosad, država
upravlja sa šumama ličke imovne općine, ali da ona državi podmiri faktične
troškove (uprave i poreza). Na ovo primjećujem, da je taj dug po
svoj prilici plaćen ne iz državne kase, već iz gotovine likvidirane krajiške
investicione zaklade, a troškovi za državnu upravu vjerojatno bi
se podmirivali iz stalne zaklade za pasivne imovne općine. Troškova
gospodarstva nije bilo, jer bi to suviše teretilo državni šumski erar
odnosno imovnu općinu. Šume su vrlo slabo čuvane, a napose ih je narod
palio, a da se nije ništa pošumljavalo. Zato su te šume devastirane.


Nesumnjivo je, da su kasniji politički događaji zaustavili svaki rad
na izvođenju ove dobre zamisli oko osnutka dviju važnih zaklada. Što je
bilo kasnije sa gotovinom iz spomenute likvidacione krajiške investicione
zaklade, nisam mogao ustanoviti.


Ministar za Poljodjelstvo izdao je 1. X. 1914. pod brojem 5256/11—
I — B — 3 na šumski ured sušački ovu odredbu:


»Na osnovu § 9 zak. članka LXVI, 1912. o državnom proračunu za
godinu 1913. nalažem šumarskom uredu, da zaostatak u iznosu od 463.221
(četiri stotine šestdeset tri hiljade dvije stotine dvadeset jedne) krune i
82 fflira, koji je do konca 1912. godine nastao prema mojoj listnici na
teret novoustrojene ličke imovne općine povodom rukovanja imetka
novoustrojene općine po mojoj listnici, a prema zaključnom računu za
godinu 1912. iskazan pod stavkom 6 iskaza o nastalom aktivnom
zaostatku pozivom na ovu moju naredbu, otpise. Obzirom pak na to, što
imetkom novoustrojive ličke imovne općine i nadalje erar rukovodi i sa
rukovanjem ovog imetka savezne sve troškove, poreze i javne terete


274