DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI JLST


GOD. 63. JULI i939.


Ing. DIMITRIJE AFANASIJEV (Sarajeoo):


DVE GODINE EKSPRESNIH ŠUMA


(DEUX ANNÉES DES „FORETS RAPIDES")


I. Istorija progresa ponavlja se.
Nedavno se prikazivao kod nas jedan interesantan film, koji su
možda gledali i čitaoci »Šumarskog Lista«. Zove se »Osvajači svemira«.
To je kratka živopisna istorija avijacije, njeno rađanje, razvitak i napredovanje
sve do naših dana.


Mnogi! će verovatno pomisliti: kakve to ima veze sa uzgajanjem
šuma? Ta veza i ta analogija postoji u borbi čoveka sa prirodom. Priroda
svuda ima svoje neumitne zakone u vazduhu i na zemlji. Kao što
nam nije dala krila, tako nije stvorila brzo rastuće šume. A čovečanstvu
je potrebno i jedno i drugo i ono to stvara ulažući mnogo truda i žrtava.
I ako se avijacija razvijala vrlo brzo, što je u samoj njenoj prirodi, ipak
je imala teških momenata. Ti su momenti lepo prikazani na filmu. Posle
prvih uspeha braće Wright avijacija je iz svoje kolevke zatražila pomoć
kapitala, zatražila je finansiranje. I u tim prvim časovima nepoverenje
inercije prema čudnovatom novitetu ukočilo je razvoj avijacije. Veliki
naslovi amerikanskih novina u to vreme ironično glase: »Plan rasipanja
novca za izradu aeroplana«. Zar nas to ne potseća na kritiku ekspresnih
šuma, koja je takođe smatrala naš pokušaj za bacanje novca i koja je
preporučila ništa drugo, nego dati taj novac seljaku, da kupi đubre!


Braća Wright podigla su se na visinu od 40 jardi i letela 2 minute.
Magnati kapitala smejali su se, kada im je bilo ponuđeno uložiti novac u
te »žablje skokove«. Čak ni napredno američko javno mnenje nije moglo
odmah shvatiti sav kolosalan značaj tih »žabljih skokova«. Kapitalisti su
odgovarali, da voz ide 12 puta brže, nego što može leteti aeroplan.


Kada smo prve godine uspeli ubrzati rašćenje izvesnih vrsta, prve
reci, koje nam je uputila kritika, bile su: da će se na tome i ostati, da je
dalje ubrzavanje nemoguće. Frapantna analogija, čak šta više, neverovatna
sličnost sa prvim recima, koje su se odnosile na avijaciju! Ona je
razumljiva, pošto je ljudski duh i mentalitet svuda jednak. Jedni stvaraju,
pokušavaju, padaju ili napreduju i pobeduju u svom stvaranju; drugi
kritikuju, osuđuju, ismejavaju, koče i ometaju. Tako je bilo, tako će do-,
veka biti. Ali ti; napadi igraju ulogu indeksa: što su oni! žešći i oštriji, to
je poduhvat značajniji.


Postigli smo izvesne uspehe. To je svakako bio samo početak. Ali
kao što je jedan skok braće Wright u vazduh za pronicljive umove nago


333
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 4     <-- 4 -->        PDF

veštavao letove preko mora i kontinenata, tako i naš uspeh otkriva velike
perspektive za šumarstvo. Ako smo postigli izvestan uspeh sa primitivnim
oruđem, veoma neznatnim mogućnostima, neznatnim sredstvima,
vrlo velikim preprekama u radu, svesrdnim i svestranim ometanjem
sa strane, onda smo uspeli isto tako u pošumljavanju, koliko u
svoje vreme braća Wright u avijaciji. U svakom slučaju stvorili smo velike
mogućnosti za brzo pošumljavanje, za stvaranje ekspresnih šuma.
Ako smo pri navedenim nepovoljnim uslovima naterali jednu klasično
sporo rastuću vrstu, kao hrast, da raste dnevno po 5 cm u toku nekoliko
dana, onda mi znamo, šta treba raditi, da hrast raste i po 10 cm
dnevno u toku od mjesec i više dana. Ako smo dobili izvesne rezultate
sa pojedinim vrstama, to, izučavajući paralelno osobine drugih vrsta,
uspećemo i sa njima. Mi smo upotrebljavali primitivna sredstva, od kojih
je stajsko dubrivo bilo najefikasnije. Ali sada mi znamo, kakvi su
elementi u tom đubrivu bili potrebni za efekat i mi ćemo moći te elemente
izdvojiti, osloboditi od nepotrebnih sastojaka. Mi sada znamo,
kako treba usavršiti metode, smanjiti količinu hrane bez štete za efekat,
kako naviknuti biljku na primanje koncentrisane hrane, a tu hranu pojeftiniti.


Kritika nam je rekla, da ekspresne šume uopšte nisu potrebne. Na
ovako nešto je najlakše odgovoriti i mi smo odgovorili. Ali ima i drugih
»kritičara«, koji ne navode nikakve dokaze i argumente, već jednostavno
kažu: »Čekaj, sasuću ja tebi zube u grlo!« I ne samo da kažu, već pokušavaju
da to izvedu. Oni prosto prete, da unište našu stanicu, da je »rasade
«, tako da ne ostane ni traga od ekspresnih šuma, koje im toliko
smetaju.


Stoga mi odgovaramo samo onim našim idejnim protivnicima, za´
koje važe činjenice, dokazi i argumenti. Da li su potrebne ekspresne
šume? To je jezgro našeg rada, jedan od glavnih osnova. Ako ekspresne
šume nisu potrebne, uzalud smo se trudili i mučili.


Jedan od naših argumenata je taj, da javno mišljenje, sav narod,
traži od nas ekspresne šume. Imamo na stotine pisama, u kojima se od
nas traže upute i sadnice za podizanje ekspresnih šuma. Ima tu i pisama,
napisanih žuljevitom rukom našeg zemljoradnika, ima pisama iz svih
slojeva društva, od svih klasa i staleža. Svi traže podizanje ekspresnih
šuma, a to znači, da su one zaista potrebne i ova se činjenica ne može
oboriti.


Kada mi upozoravamo, da ekspresne šume, barem za sada, nisu
jeftine, time ne možemo odbiti od pokušaja naše prijatelje. Oni odgovaraju:
ako je skupo, to je vrlo potrebno. Jedan je napr. pitao, da li se može
podići ekspresna šuma za 50.000 dinara od 1 hektara.


Pod pritiskom te opšte želje otštampali smo upute za laike. I ako
je teško dati generalne upute, koje bi vredele za sve lokalne prilike,
potrudili smo se za definiciju onih načina, kojima bi se eleminisao lokalni
neuspeh zbog lokalnih prilika.


Dakle zaista ne možemo ograditi našu struku kineskim zidom. Ne
radi ona sama za sebe. Ne podižemo mi šume radi našeg ličnog uživanja,
već za potrebe celokupnog naroda. Onda dozvolite tom narodu, da on
sam kaže, šta mu je potrebno. I on govori. Ko ima uši, mora da čuje.


334
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Uzmimo u obzir još jedan argumenat naših protivnika, doduše dosta
čudnovat. Kažu, da tih ekspresnih šuma nigde nema. Po našem mišljenju
to nije nikakav argumenat. Zašto jugoslovensko šumarstvo nebi; bilo
pionir i stvaralac noviteta u svetskom pošumljavanju? Zašto? Međutim;
nije tako, kako hoće predstaviti kritika. Ima ekspresnih šuma i u drugim
zemljama, a što je najvažnije, one su tek nedavno stvorene. Mi možemo
biti ponosni, da stvaramo to isto nezavisn o od drugih.


Evo šta su nam donele novinarske agencije 20. decembra 1938. pod
naslovom »Veštačko pošumljavanjc«.


»Američke prašume posečene su u tolikoj meri, da su svedene
samo na jednu šestinu nekadašnje svoje površine. Svake godine, pošto
je seča veoma intenzivna, obori se tri puta više drveća, nego što se
može pošumiti. Zbog toga je departman poljoprivrede otpočeo sa sistematskim
radom na racionalnom i brzom pošumljavanju. U specijalnim
oglednim stanicama dobivene su ukrštanjem naročite vrste četinara
i drugog drveća, koje izvanredno brzo rastu. One se
već upotrebljavaju za pošumljavanje izvesnih prostora i dale su odlične
rezultate.«


Doduše, iz ovog kratkog saopštenja ne možemo videti tehničke
detalje. Saznajemo samo to, kako barem izgleda, da se tamo ekspresne
šume stvaraju putem ukrštavanja vrsta. Naša stanica ne ide ovim putem
iz mnogih razloga, ali njen je cilj isti. Put ukrštavanja i kalemljenja traži
decenije i ko bi nam dozvolio i dao mogućnost da gnjavimo i petljamo
toliko vremena! I u samoj svojoj suštini ovaj je način proturečan našem
principu, da stvorimo svuda i odmah ekspresne šume, bez ikakvog
čekanja.


Ali još jedamput moramo protestovati protiv izvesnih prijema kritike
izraženih bilo usmeno bilo pismeno. To je slučaj, kada nam kažu,
da »omalovažavamo« dosadašnje uspehe pošumljavanja, a s tim i rad
starih šumara. Takvo predbacivanje nije istinito, ono je vrsta demagogije.
Onda bi svaki napredak u svakoj struci značio omalovažavanje
svega, što je dotada postignuto. Onda ne bi smelo biti napr. ni usavršavanja
lokomotive, pošto bi se time omalovažavao sam starina Stefenson!
Ipak sadašnja lokomotiva nije nikako nalična na Stefensonovu, a nikom
još nije palo na pamet ono, što je palo našim kritičarim: da se usavršavanjem
lokomotive potcenjuje rad Stefensona!


Draga gospodo! Svuda se menjaju lokomotive i mi ništa drugo i
ne kažemo, nego samo to, da usavršavamo lokomotivu pošumljavanja.
Dosadašnje lokomotive pošumljavanja pošteno su i dugo služile i zadovoljavale
dosadašnje potrebe; sada to više ne mogu. Za savremene prilike
šumarstva trebaju mnogo jače i mnogo brže lokomotive.


Ali postoji i ozbiljan argumenat protiv ekspresnih šuma, na koji se
treba ozbiljno osvrnuti. Kažu, da su ekspresne šume skupe. Da, u prvo
vreme one stoje više od običnog pošumljavanja, ma da je ova skupoća
relativna. O tome smo već detaljno govorili i nećemo se na to vraćati.
Ali naročito podvlačimo činjenicu, da su ekspresne šume toliko stajale
u stadij u opita . Drugačije ne može biti. Pitanje smanjivanja troškova
za ekspresne šume bilo je uzeto u rad od prvih časova, od rođenja
ekspresnih šuma. Pa nam je baš na tome i zameravano. Čas nam zameravaju,
da su ekspresne šume skupe, a čas zameravaju i na radu za
smanjivanje troškova! Kakva je to logika?!


335
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Mi smatramo, da smo uspeli. A da nam nisu smetali, mi bismo
konačno resili i ovo pitanje. Da je tome tako, neka sudi naša stručna
javnost po ciframa, podacima i činjenicama, koje ćemo sada da navedemo.
To su novi, poslednji rezultati stanice, postignuti pr i siste matskom
ometanju sa strane.


Naročito je potrebno ukazati na to, da je svaki rad stanice počev
od jeseni 1938. god. prisilno zaustavljen. U cilju da se dokaže, da sve
ovo ne valja, pretpostavljeno je bilo uništiti ekspresne šume. Doduše ne
sečenjem i! paljenjem, već vađenjem i rasadivanjern, a u rezultatu to je
isto. Sva ekspresna šuma, koju smo uzgojili, morala bi nestati. Naročito
se insistiralo na tome, da se »rasadi« sve veliko drveće od 3 mt. visine
i više, da ne bude na teritoriji stanice visokih stabala, da iščezne svaki
dokaz, da su ona postojala!


Dakle svojom brzinom rastenja naša je ekspresna šuma nekima
mnogo smetala. Ali zahvaljujući sretnom sticaju prilika ovaj herostratski
posao neće biti izvršen; jedna neslavna strana istorije našeg šumarstva
neće biti napiisana!


II. Šta je donela stanici 1938-a godina?
Mi ćemo pokazati u ciframa i fotografijama, šta je bilo sa ekspresnom
šumom u toku vegetacionog perioda 1938-e godine. Ogledi su se
nastavili! i sa pojedinačnim sadnicama i sa grupama raznih vrsta, koje
će obrazovati šumske sastojine, možda male, ali sa svima osobinama
šume (biocenoze).


Sprečeni u izvođenju našeg programa, nismo nastavili u potrebnom
opsegu njegovanje i đubrenje onih vrsta, koje su bile đubrene 1937. god.
Ali tim samim može se odgovoriti! na pitanje: kako će jednoć đubrene
sadnice rasti dalje bez đubrenja.


U glavnom, naša je šuma ipak potvrdila prognoze. Rezultat se
najbolje vidi, kada se prirast i visina mlade šume uporedi sa istim sadnicama
na kontrolnim parcelama. Ove uporedne ili kontrolne parcele
izgledaju svuda jednako, isto tako kao što stotine i stotine hektara primitivnog
pošumljavanja. Stoga se prikazuje ovdje samo jedna fotografija
takve kontrolne parcele (si. 1),


III. Uporedne parcele.
Šta predstavlja parcela na slici 1 kao i sve druge uporedne parcele?
Ovde su bile posađene iste vrste, iste starosti, u isto vreme i sa
istom tehnikom sađenja, kao i; na intenzivnim parcelama. Razlika je u
tome, što je njegovanje bilo minimalno, ali ga je ipak bilo. Nameće se pitanje,
zašto se uopšte primenjivala njega? Na prvi pogled bilo bi logično
ostaviti sadnice na kontrolnim parcelama bez ikakve njege. Tako se u
početku ogleda i pretpostavljalo. Naime, sadnice su bile posađene u ovu
kiselu ilovaču bez promena u zemljištu, bez dodatka hranjivih substanca,
kao što je dodavanje bolje zemlje u jame i si. Ali posađene na taj način,
sadnice su bezdvojbeno izgubile volju za život. One su se primile, prolistale,
ali! su veoma brzo pale u agoniju. Pri prvim toplim zracima proletnjeg
sunca ilovača se stvrdnula kao cement i raspukla. Listovi sadnica
i pupovi naglo su požuteli, uvenuli i počeli opadati. Sasvim je bilo


336
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 7     <-- 7 -->        PDF

očevidno, da je dalji eksperimenat u tom pravcu bio suvišan, jer bismo
dobili običnu pojavu: još jedno groblje sadnica i od uporedenja ne bi
bilo ništa, jer se ne bi imalo š čime da uporedi. Stoga je »samrtnicima«
bila pružena potrebna pomoć. Oko žila sadnica ukopana je bolja zemlja
ili nešto stajskog dubriva ili nitrofoskala ili kreča. Izvršen je minimalan
broj prašenja: do 3 puta u sezoni. Ovaj ogled sam po sebi dao je iizvesne
podatke, t. j . kakve mere treba preduzeti i kakve minimalne količine
hrane treba dati sadnici za njen opstanak na ovako sterilnom ili čak
otrovnom zemljištu. Ovom prilikom utvrđeno je između ostalog, da u
prvoj fazi neutralizacije kiselina veštačko dubrivo deluje mnogo intenzivnije.
Ako rezultati delovanja veštačkog dubriva na povećavanje prirasta
imaju odnos prema stajskom đubrlvu kao 1 :9, ovde (u početno]
fazi) taj je odnos jednak 1 :2. Najbolje je rezultate dao nitrofoskal, zatim
kreč i kas. Ovo je u stvari i trebalo očekivati stoga, što ovde glavnu
ulogu igra kreč, kojega Imaju u većoj količini i kas i nitrofoskal.


SI. 1. Uiporedtia parcela zasađena u martu 1936. g., fotografisana je u septembru 1938. g.


Dakle tako je bio pronađen onaj minimum, koji je potreban za održavanje
sadnice na životu. Ove sadnice životare i danas. Ima ih tu svih
vrsta, ali su one tako slabe, da se ne vide na fotografiji, to više što su
zaklonjene od graška. Vidi se samo nekoliko većih brestova; to su primerci,
kojima su radi ogleda dodate veće količine stajskog dubriva, ali
oni gube list već krajem jula.


Visina ovih sadnica u daljem će biti uvek pokazana u zagradama
pored visina odgovarajućih vrsta na intenzivnim parcelama. Ima tu hrasta
i bresta, koji! su za dve godine krenuli svega za 6—7 cm. Ariš je jedva
porastao za 4 cm. GJedičija je dala samo bočni prirast. Jasen i lipa nisu
pokazali veći uspeh, jer njihov prirast Iznosi od nule do 10 cm. Unošenje
dubriva i prašenje bilo je samo lokalno, oko same sadnice, na odstojanju
oko 20—30 cm. Ovo unošenje ipak se vršilo svake godine, jer
bi bez toga sadnice uginule. Razlog je tome, verovatno, uspostavljanje


337
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 8     <-- 8 -->        PDF

kisele reakcije, pošto kiseline od kiša ponovo nadolaze u neutralizovani
volumen oko sadnice.


Ipak ove injekcije, koje su date sadnicama, bile su samo palijativ,
što se vidi u samoj potrebi njihovog ponavljanja. I pored jeftinoće bila
je ova metoda ipak u pitanju. Stoga je u početku 1938 godine pristupljeno
ogledu oko melioracije tla u drugom pravcu. I u ovom slučaju težilo se
za ekonomizacijom i što manjim utroškom, tako da se ovaj ogled može
primeniti u širem obimu.


Početkom marta 1938 g., još po snegu, sva je parcela posuta nitrofoskalom
u maksimalnoj količini, koju predviđaju norme. Nitrofoskal je
plitko ukopan, većim delom grabuljama, pošto je ilovača bila mokra.
Nakon 17 dana, i ako je padao sneg, posejan je grašak. Seme graška
ležalo je pod snegom 8 dana, ali je ipak sve proklijalo.


Još ranije, u 1937 g., bila je izvršena proba sa graškom na zemljištu
istog kvaliteta, a bez prethodne pripreme tla. Ali je onaj grašak, i


SI. 2. Trogodišnji brcst i dvogodišnja trešnja.


ako proklijao za nekih 40%, uskoro uginuo. Ovaj sadašnji grašak nije
uginuo, već je procvetao i dao je nešto ploda. Malo, možda 20% od
normale, ali je ipak dao na veliko čuđenje naših starih radnika, koji su
tvrdili, da ovde nećemo ni videti graška.


U Vmaju mesecu, nakon branja, sav je ,.grašak plitko zakopan u
zemlju, a u junu na istom mestu ponovo je posejan grašak. Ovaj put on
je dao još bolje rezultate, a količina roda iznosila je oko 70%´ od normale.
Bele zvezdice i tačkice na fotografiji, to su cvetovi graška
drugog useva. Između graška ne vide se male šumske sadnice. Za srednju
visinu ove trogodišnje kulture može se uzeti svega 25 cm. Na slici:
desno od sredine, ispod nogu našeg saradnika, koji više puta služi kao
model, vidi se najbolji primerak hrasta, visok oko 35 cm, Pored ovog
hrastića, desno je gledičija još manje visine. Ostale vrste ne vide se,
pošto su zbog svoje male visine zaklonjene graškom.


338
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Iz ovog ogleda može se zaključiti, da je upotreba krečnih dubriva
(koja su promenila hemijsku reakciju) zajedno sa uvođenjem jedne leguminoze
za kratko vreme pretvorila zemljište u više manje plodno. Sva
ova metoda ne stoji mnogo, jer je prodajom graška, koji je pri kraju
sezone stajao 5 din po kilogramu, podmireno oko 35% troškova. Po
literaturi zakopavanje graška daje još bolje rezultate, ako se zakopava
u cvatu.


Zadržali smo se detaljnije na opisu ove uporedne parcele, jer ona
najbolje pokazuje, i to bez obzira na pedološke analize, kakav je bonitet
zemljišta na stanici, koliko je bilo ovde truda i koliko je veći uspeh, koji
je postignut na intenzivnim parcelama, gde je mlada šuma već sada
visoka oko 3 mt.


IV. Intenzivne parcele.
Sve naše ekspresne šume po svojoj starosti mogu se razvrstati u
nekoliko grupa. Ovde moramo brojiti ne samo godine, već i mesece,


SI. 3. TrogodiSnji ariš i trešnja. Posađeno u aprilu 1936. g., fotografisano u augustu 1938. g.


pošto je godišnji prirast običnih sastojina jednak srednjem mesečnom
prirastu ekspresnih sastojina. Prema tome imamo sledeće starosti:


I. Najstarije kulture, posađene u aprilu i maju 1936 god. Površina
takvih je najmanja. Kako su fotografije snimljene u augustu 1938 god.,
ove su kulture stare 2 godine i 4 meseca. One bi se mogle nazvati i trogodišnjima,
ali ovo ipak nije sasvim tačno, pošto vegetacioni period većine
vrsta traje u septembru i nešto i u oktobru.
II. Kulture letnje sadnje, posađene u julu i augustu 1936. god., koje
su stare 2 godine.
III. Kultura proletnje sadnje iz aprila i maja 1937. god., koja je stara
1 godinu i 4 meseca.
IV. Kultura letnje sadnje iz jula 1937 g., koja je stara 1 godinu i
1 mesec.
V. Kultura proletnje sadnje od 1938 god., koja nema ni jednu godinu
starosti.
339
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Prva grupa.


Slike 2, 3 i 4 pokazuju različite kulture posađene u proleće 1936
god. Na si. 2 snimljeni su redovi bresta i trešnje. Na levo je brest, visok
3,20 mt. (kontrol. 0,25); na desno je trešnja, kalemljena na spavajuće oko.
Pri kalemljenju u 1937 god. stablo je bilo posečeno, tako da je novo,
piltomo stablo za podrug godine stiglo visinu od 2,50 mt. Odstojanje sadnica
na ovoj parceli iznosi 1,20 mt X 2,00 mt. Već počinje proces obrazovanja
stabla. Ova dva reda tek se počinju sklapati, jer je trešnja bila
posečena i još nije obrazovala krunu. Ova je parcela interesantna još i po
tome, što je ovde jagoda, koja igra ugolu podstojne vrste, došla do potpunog
izražaja. Kao što se vidi na fotografiji, ona je svojim visokim džbunovima
potpuno pokrila zemlju. Na uzgoj ove jagode, prve 1936 g., bilo
je utrošeno mnogo truda i sredstava. Sada, u 1938 god., ona je dala


SI. 4. Trogodišnja Picea Kosteri i Picea excelsa.


prihod u sumi od 3.000 din. od prodatih 500 kilograma. Ona je zatim
uštedela svako dalje prašenje, jer i u toku vrućih i sušnih dana zemlja je
ostala vlažna i rahla. Korov se nije pojavljivao.


Inače je ovo jedino mesto na celoj parceli, gde još nema sklopa.
Pored zaostale usled kalemljenja trešnje brest je oboleo od holandske
bolesti, koja je bila proširena ove godine svuda u Bosni. 1 ako je naš
brest bio mnogo otporniji i lakše je preboleo bolest, a krajem sezone se
potpuno oporavio, ipak je bolest negativno delovala na intenzivnost prirasta.
Najviše je maha bolest uzela na vlažnijim- mestima, a na ocednim
i jako đubrenim uopšte se nije pojavljivala. Na fotografisanom mestu
bolest je bila najjača i ovde je prirast za 1938 g. bio manji od prirasta
za 1937 g. Pri srednjem prirastu za 1937. god. od 1,65 mt. prirast za 1938.
iznosio je 0,70 mt ili svega 43% od onoga iz 1937 god.


Duboko dubrenje na 70 cm sa desne strane ovog reda bresta nije


dalo ni pozitivnih ni negativnih rezultata.
340
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 11     <-- 11 -->        PDF

SI. 3 prikazuje kulture iste starosti na drugom mestu. Na levo je
početak reda evropskog ariša, a desno je trešnja. Uporedite ovu kulturu
sa kulturom na si. 1. Naš uvaženi model jednako je udaljen od aparata
na obim ovim fotografijama. Ariš se ovde potpuno sklopio. Srednja visina
celog reda iznosi 3,00 mt (kontrol. 0,50 mt). U toku 1938. god. nije
bio negovan, već samo tri puta prašen. Njegov prirast za 1938 g. iznosi


1.40 mt. ili 140% od prirasta iz 1937. godine.
Na si. 4 je red smrče Picea Kôsteri i obične smrče (Picea excelsa),
koje su posađene u isto vreme: u proleće 1936 g. Picea Kôsteri je poznata
po svojem neverovatno sporom rastu. Njen godišnji prirast u
doba miadosti iznosi svega od 5 do 7 cm. Ali ovde su bile preduzete
mere za ubrzavanje prirasta, doduše samo prve godine: iskopane su
veće jame, duboke 70 cm., dato je dosta stajskog dubriva i nešto kalijeve


SI. 5. Glavna staza: 2-godišnji ariši i bagremi. Posađeni su u augustu 1936. g., fotografisani
u augustu 1938. g. Još u julu 1936. g. ovde je bilo prazno mesto, ipokriveno
retkim korovom.


soli. Zahvalna P. ´Kôsteri pokazala je sada svu svoju lepotu i njena je
visina skoro dva put veća od visine obične omorike. Ova je omorika
takođe dobila nešto bolju zemlju, ali nije bila gnojena ii tek poslednje
(1938) godine dala je veći prirast (na fotogr. desno od prve Kosterije).


Druga grupa.


Mnogo veću površinu zauzima kultura letnje sadnje, posađena u
julu i augustu 1936 god. Ona je prikazana sa 7 fotografija i tipičan je
predstavnik ekspresnih šuma, pošto je dala velik prirast i za 1937. i
za 1938. god. Sve vrste, bez izuzetka, posađene u augustu 1936 god. prestigle
su svojom visinom kulture posađene u proleće 1936 god., što
predstavlja znatnu razliku s obzirom na to, da su one mlade skoro za
I godinu ili za 90% vegetacionog perioda


341
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Inače ogledi sa letnjom sadnjom vršeni su sa svim vrstama počev


od maja meseca. Najgore rezultate daje majska i junska sadnja, ma


kako se oprezno postupalo pri sadnji. Bezuslovan uspeh je imala sadnja


počev od druge polovine jula i u augustu. Razlog je tome, verovatno,


pojačano kretanje sokova i obrazovanje novih ćelija u prvoj polovini


leta. Najmanja ozleda žila u ovo kritično vreme vegetacionog perioda


deluje na sadnicu kao šok. U julu su nove ćelije već izrasle, ojačale i


postale otpornije, te lako prebolevaju ozlede, potrese i ranice i ne


zaustavljaju svoje funkcije. Još više: u ovom slučaju sve operacije, skop


čane sa sadenjem kao da daju podstrek sadnici, jer ona uvek nastavlja


prirast većom brzinom nego ranije.


SI. 5 predstavlja motiv iz ekspresnih šuma pri zalasku sunca. Ovo
je glavna staza stanice između dvogodišnjih kultura letnje sadnje. Na


SI. .. 2-godišnja mešovita sastojiiia. Posađena je u augustu 1936. g., fotografisana u
augustu 1938 g.


levo zid od bagrema zaklanja ostalu kulturu. Ovaj je bagrem visok 4,50
mt. (kontroi, 0,40). Đubren je u početku 1937 god. konjskim dubrivom u
plitkom rovu od 30 cm dubine.


Desno je kultura evropskog ariša, koji je stigao srednju visinu od
3,15 mt (kontroi. 0,50). Ovde su bile unesene veće količine stajskog
dubriva i vršilo se prašenje nakon svake kiše u toku vegetacionog perioda
1937 g. Uzduž puta kultura je uokvirena redom berberisa, visokog
oko 1 metra. Ovaj je berberis posejan 1936 god.


SI. 6 također predstavlja jedan čošak letnje sadnje. Ovde se lepo
vidi berberis uzduž puta; u njemu se nalazi tabla sa oznakom parcele.
Tu se može videti i visina pojedinih vrsta. Počev od prednjeg plana prvi
je red Ouercus rubra, čije se šape lepo vide u gornjem desnom uglu
slike. On je visok 2,50 mt. (kontroi. 0,35). Sledeći je red Eleagnus angustifolia,
koji se dobro vidi po svojem igličastom belom lišću. Visok je 2,60
mt. (kontroi. 0,40). Za njim ide Catalpa bignonia visoka 2,75 mt.
(kontroi. 0,50). Između njih se vide visoki repovi Larix europea sa visi


342
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 13     <-- 13 -->        PDF

nom od 2,90 mt. (kontrol. 0,50). Ovaj je kompleks dva put posut nitrofoskalom
i to početkom 1937. i 1938. god.


Ovi su redovi u cilju naročitog ogleda bili đubrenj krajem 1937 g.
na dubinu od 70 cm, pri čemu je dubrivo bilo metnuto na same žilice. Ni
pozitivnih ni negativnih rezultata ovo dubrenje do sada nije dalo.


Sve ove sadnice dobivene su iz vlastitog rasadnika, gdje su bile
posejane 1936 g. Uporedite ove dve fotografije odnosno ove kulture,
koje su stare tačno dve godine, sa kulturom na si. 1.


´ . .
´´f
j ´:„; .
\
´§
f i f


f ´ -^


<& "i: . .


SI. 7. Čista ariševa 2-godišnja kultura.


SI. 7 prikazuje detalj čiste kulture ariša, također od letnje sadnje,
visoke 3,20 mt. (kontrol. 0,50). Po sredini kulture vidi se glava našeg
saradnika. U ovu kulturu unesene su velike količine stajskog dubriva (do
25 kgr. na sadnicu), a nešto je dodato i 1938 god. Prirast za 1938 god.
iznosio je 1,50 mt. ili 150% od onoga iz prošle godine.


Na si. 8 je jasen iz iste grupe. On je visok u srednjem 3 20 mt., a
ima pojedinih primeraka i sa 3,50 mt. visine (kontrol. 0,35). Ovaj je jasen
posađen u julu 1936 god. jednogodišnjim sadnicama, visokim oko 15 cm.
I ovaj je red bio duboko dubren krajem 1937 god., ali to dubrenje nije


343
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 14     <-- 14 -->        PDF

uplivisalo na sadnice, jer su isto tako rasle sadnice ovog jasena u istim
prilikama i bez dubokog đubrenja. Rov sa dubrivom otkopan je na nekoliko
mesta u 1938 god. Dubrivo se dobro asimiliralo i ne bi trebalo da
ostane bez ikakvog dejstva. Moguće je da su prilikom kopanja rova
žilice bile i suviše ozledene i posečene, što se odrazilo negativno na´
razvoj sadnice. Ali ovo je bilo nadoknađeno pojačanom hranom, koju su
iskorišćavale nedirnute žile. Prema ovoj pretpostavci to đubre će delovati
tek u toku 1939 god.


Sliku 9 uporedite sa slikom 18 u br. 5 »Šumarskog Lista« za 1938
god. Ovaj visoki red Salix pendula bio je posađen reznicama u proleće
1936 god. Sad je visok 5 mt. (kontrol. 1,50). Ovo mesto nije u nizini,
gde bi bilo vlažno, već je na lokalnoj uzvišici. Ova vrba služi kao vetrobran
i nalazi se u sredini parcele VI, takode letnje sadnje 1936 god. I
ova je kultura zastupljena sa više vrsta, ali stepen negovanja i đubrenja


SI. 8. 2-godišnji jasen. Posađen je u augustu 1936. g. jednogodišnjim sadnicama, fotografisan
je u augustu 1938. g.


mnogo su manji, približno dva put manji nego kod prethodno pokazanih
parcela. Stajskog đubriva je upotrebljeno tri put manje, a prašenja je
izvedeno dva put manje. U proleće 1937 i 1938 god., dakle svega 2 puta,
parcela je posuta nitrofoskalom. Stoga je i visina ove sastojine manja.
Po sredini je red berberisa kao podstojne vrste, desno je red hrasta
visokog 1,80 mt (kontrol. 0,35), lipe visoke 2,00 mt (0,30) i katalpe od
2,00 (kontrol. 0,55).


Sledeća karakteristična parcela iste starosti i letnje sadnje snimljena
je na si. 10. I ovde je mešovita sastojina. Ima tu jedan red gledičije
visoke 1,65 mt. (kontrol. 0,25). Dobro se vidi levo i desno hrast od 2,00
mt. (kontrol. 0,30). Eleagnus je ovde nadmašio ove vrste: on je visok
2,45 mt, a sve to nadmašuje ariš, viši od 3,00 mt. Na fotografiji se vide
samo dva lastara pozadi, u gornjem delu slike. Ali oni se dobro vide na
slici 11. Na ovom mestu ariš je sa svojih 3,15 mt viši od svih drugih
vrsta. Dobro se vidi i zid od katalpe neposredno iza ariša.


344
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Treća grupa.


Ovde, na slici 12 je kompleks krša. Isto je mesto fotografisano pre
godinu dana na fotogr. br. 19 u br. 5 Šumarskog Lista za 1938 god. Na
toj fotografiji još su se videle mrlje zemlje između sadnica. Sada je


SI. 9. Mešovita sastojina. 2 godine stara sa visokim 3-godišnjim vctrobranom od vrbe.


ovde gust i visok zeleni zid. Prvi je red ariša, visokog 1,70 mt., koji se
lepo vidi na tamnom tonu bagrema. Red bagrema je zaklonio sve
ostale vrste. Njemu se naročito sviđalo naše ophođenje, te je stigao 4,00


SI. 10. 2-godišnja mešovita sastojina letnje sadnje. Uporcdite sa fotografijom br. 1.


mt. visine, a ima ovde primeraka do 5,10 mt. visine. Druge vrste, koje
se nalaze na ovoj parceli na izohipsama, stigle su: hrast 1 00 mt., brest
1,85 mt., jasen 1,50 mt., lipa 1,50 mt., gledičija 1,30 mt.


345
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ova je parcela potpuno sterilne geološke formacije. Zemlje nije
bilo i ona je donesena sa strane u rovove iskopane štangama. Bubrenje
se vršilo minimalno i pojedinačno; jedan put kompleks je zaprašivan
nitrofoskalom. Ovo je parče najskuplje na celoj stanici. Ali je i slučaj bio


SI. 11. Letnja sadnja 1936. g. Dvogodišnja mešovita sastojina.


teže prirode; ovde je bio ranije pokušaj sa crnim borom, koji je sav propao.
Stoga je bilo upotrebljeno sve za stroprocentni uspeh. Ali ako se
ne teži za brzim rašćenjem, troškovi mogu biti svedeni i na pola. Sada je


SI. 12. Izohipse na kršu zasađene u aprilu 1937. g. Fotografisano u augustu 1938. g.


taj ljuti krš pripitomljen. Čak šta više, u 1938 god. posejali! smo tamo i
grašak, koji je dao normalan rod. Ogled sa graškom neće se nastaviti,
pošto se prilikom setve i branja stepenice izohipsa osipaju, a ovaj proces
osipanja treba odgoditi za 2 godine.


346
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Mnogo je zahvalna na nezi džanarika, koja je za kratko vreme
bujno razbacala svoje grane. Ona je predstavljena na slici 13. Njena je
visina 2,80 mt. (kontrol. 0,45). Posađena je u aprilu 1937 god., što znači
da nema ni 2 godine starosti, pošto je fotografisana u augustu 1938 god.


SI. 13. lK-godišnji zid od džanarike.


Ova džanarika (kao i kulture prikazane na slikama 14 i 15) bila
je negovana na drugi način nego parcele prikazane do sada. Ovde se
nije vršilo đubrenje pojedinačnih sadnica, već totalna obrada tla. Na


SI. 14. Pravi uzorak ekspresnih šuma: mešovita sastojina, posađena 1937. g., a fotografisana
1938. g. Srednja visina glavnih vrsta: 2,30 mt.


90% površine je podubreno stajskim dubrivom u manjim količinama. Na
jedinicu površine upotrebljeno je svega 50% i manje od količine dubra
upotrebljenog pri pojedinačnom đubrenju sadnica. Ovo je dubrivo bilo


347
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 18     <-- 18 -->        PDF

plitko i ravnomerno zakopano, u cilju da se stvore povoljni uslovi za
gajenje graška i drugog povrća. Zatim, 1937 god. u redovima sadnica bio
je posejan grašak i to vrlo gusto: dva zrna na 5 cm. On je bogato rodio i
bio je zakopan u zemlju. U toku 1938 god. on je posejan 2 puta i takode
je zakopavan. Rezultati, što se tiče rašćenja šumskih sadnica, ne ustupaju
rezultatima pojedinačnog, pa čak i pojačanog đubrenja, a u nekim
slučajevima i prestižu. Tu se najbolje pokazao rezultat »zelenog« đubrenja
posredstvom graška, koji je igrao ulogu avangarde u melioraciji.


Na slici 14 je parče parcele II, na kojem se vide svega 3 reda. U
srednjem je redu Eleagnus kao podstojna vrsta, koji je posađen u aprilu
1938 god. On je sada visok u srednjem 1,20 mt. Na levo je red jasena
visokog 2,50 mt., a desno je lipa sa visinom od 2,10 mt., koja je posađena
u proleće 1937 god.


SI. 15. Još jedan primer ekspresnih šuma, posađenih 1937. g., koje su u 1938. g. stigle
prosečnu visinu od 2,40 mt. Uporedite sa fotografijom br. 1.!


Na slici 15, koja predstavlja parcelu I, u sredini je red oraha, posađenog
1938 god., visokog 0,75 mt., levo je lipa visoka 2,20 mt., a desno
je brest sa zavidnom visinom od 2,60 mt.


Ove su parcele prave predstavnice ekspresnih šuma.


Kultura od sadnje iz 1938. god.


Na slici 16 pokazan je red Eleagnus angustifolia, posle 3 meseca
vegetacionog perioda. Ovde je terasiran nagib, koji se spušta na levo
od reda Eleagnusa sa oko 25% pada. Ovo je parče bilo veoma brižljivo
spremljeno sa rovovima napunjenim dobro pognojenom zemljom. Između
redova i u redovima posejan je 1938 god. crni i beli luk, koji je već
pokrio veći deo troškova za obradu zemljišta. Ono se neće iscrpeti ni
za 3 godine, te se nadamo, da će ova kultura amortizirati uloženi kapital,
a doneti i čistog prihoda.


348
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Kakav je rezultat za sadnice dala takva priprema zemlje, vidi se
na slici 17. Ovde je jednogodišnji Fraxinus excelsior; prema navodu firme
»Suma« bio bi to var. pendula. Kao što je poznato, ovaj jasen ni najmanje
ne pripada brzo rastućim vrstama, ali kod nas je njegova visina već 1,50
mt., i to za godinu dana.


Jedan od novih ogleda, koji je preduzet 1938 god., prikazan je na
slici 18. Ovde nije polje hrizantema, kako bi se moglo na prvi pogled
pomisliti, već to cveta mrkva ili šargarepa. I ovo zemljište ima kiselu
reakciju. Ovde je posađen hrast, jasen i koprivić u jame sa minimalnom
negom, toliko da ostane na životu. Date su dve porcije nitrofoskala i
posejana je mrkva. Gajenje ovog povrća ne može se rentirati na ovom
tlu,, pošto je pijačna cena mrkve suviše niska (1 kgr. = 1 din.). Ali kako
je ranije opaženo, da mrkva podnosi ovakva zemljišta, to smo sa blagoslovom
agronoma zasejali ovde mrkvu, s tim da prodamo seme. a


SI. 16. 1-godišnji Eleagnus angustifolia.


samo korenje da ostane u zemlji kao dubrivo. Koren mrkve po zimi u
vlažnom zemljištu neobično se brzo raspada, te će služiti kao dubrivo.


U jesen smo pokupili nekoliko vreća semena mrkve, a šta će biti
od melioracije zemljišta, tek ćemo videti. Interesantno, da je mrkva ovde
rasla mnogo brže nego šumske sadnice. Hrast, jasen i koprivić ovde su
se jedva odvojili od zemlje i ne vide se na slici, pošto su zaklonjeni
od mrkve.


V. Drugi ogledi.
Posle kratkog pregleda rada stanice na stvaranju sastbjina navodimo
sad pojedine slučajeve, koje je raspravljala stanica.


Duh kod nas ne ide dobro. Očevidno, hladno mu je. Posađen u
aprilu 1936 god., on je do sada dao kao najveću visinu svega 1,50 mt.
I gledičiji je zima. Ona ide dobro samo ako se nalazi na odlično spremljenoj
zemlji. Inače zakržlja, te joj ne pomaže ni umereno poboljšavanje
tla. Bez intenzivne nege uopšte daje slabe rezultate. Protivno tome


349
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 20     <-- 20 -->        PDF

južnjak koprivić, naročito Celtis australis, oseća se odlično. Doduše, on
je izrastao iz semena u našem rasadniku 1936 g. i verovatno se aklimatizirao
za prvu godinu života. Sad ga ima visokog oko 1 mt. Nije se
nikako smrzavao, a njegov je mortalitet sasvim neznatan.


Ogledi sa Eleagnusom svuda su odlično uspeli. Ova je vrsta, jedna
od malobrojnih, koja podnosi kisela i slana zemljišta kao i plitko tlo krša.
Njegov sistem žilja odlično se prilagodava zemljištu: ako je tlo duboko,
onda obrazuje srčanicu, ako je plitko, onda se razmestava u gornjem
sloju.


Početkom 1938 god. Eleagnus radi ogleda posađen je u kiselu ilovaču
bez ikakve prethodne obrade i jedini od svih vrsta ostao je živ,
odnosno gubitak je iznosio svega 20%.


Za pretkulture, nasipe, oburvine, popuzine, osipine, žive ograde
Eleagnus je nezamenljiv i pravo je čudo, da kod nas, sve i pored velike


SI. 17. 1-godišnje sadnice Fraxitms exe. pendilla, visoke 1,50 mt.


potrebe, nije uveden, čak šta više, mnogima nije ni poznat. A koliko bi
se uštedelo na ogradi, jer ga stoka ne jede, a i sušu odlično podnosi.


Produžili smo oglede sa Sequojom i Hameciparisom. Na veliku žalost
seme nije bilo klijavo. Ali sadnice, koje su bile ranije, dobro napreduju.
Sequoja je stigla do 50 cm. za dve godine od klijanja iz semena.
Dobar je i Hameciparis. Probali smo da ga razmnožavamo korenjem
otsečenim od jačih sadnica i ogled je uspeo: 20 komada, koliko je bilo
otsečeno i posađeno, primilo se.


U red običnijih ogleda spadaju ogledi sa arišem i hrastom. Još u
početku radova bilo je opaženo, i to u toku obične proletnje sadnje, da
pojedine sadnice ariša i hrasta već nakon olistavanja hvata nekakav šok.
One ugibaju bez ikakvog vidljivog i pojmljivog razloga. Ali je taj razlog
ipak bio pronađen. Ariš kao i svaki drugi četinar ne podnosi sečenja ni
ozlede žila. Svaka sadnica sa pokidanim žilama ozeleni, a posle ugine
za kraće ili duže vreme. Ali ne samo to; postotak primanja zavisi još i
od toga, koliko je vremena sadnica ostala pritrapljena. Ne govorimo o


350
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 21     <-- 21 -->        PDF

sušenju žila prilikom transporta, jer je to druga stvar. Ako se sadnice
nisu osušile na putu i ako su po dolasku propisno pritrapljene (i to odmah)
u ranije spremljeni rov, dalji uspeh zavisi od toga, koliko su vremena
ostale u trapu: što duže, to veći procent gubitka. Ariš, koji je ležao
10 dana, sav je uginuo. Odnosno on se je prividno primio, ozelenio, živeo
oko mesec dana, a zatim je rekao: »Zbogom zauvek!« Slično je reagirao
ria pritrapljivanje i Quercus rubra. Na prvi pogled to nas može začuditi.
Znamo, da se još u lejama seče hrastov koren, da bi se obrazovao snop
žilja. Doduše, mnogi su protiv ovakve operacije, ali prošireno je mišljenje,
da hrast veoma lako podnosi obrezivanje korena. S druge strane,
mi smo pozitivno utvrdili, da hrast ne podnosi dužeg bavljenja u trapu,
barem u našim prilikama, ,a to znači, da je njegovo žilje osetljivo.


Inače, uz sve iste prilike, druge vrste nisu tako oštro reagirale na
bavljenje u trapu, i ako su isto tako ostale i po 10 dana.


SI. 18. Mrkva u cvatu, ´kao pomoćna kultura za šumske sadnice.


Od drugih interesantnih pojedinosti opaženih u toku 1938 god. navodimo
brzinu prirasta hrasta, koji smo doduše naročito poterali osokom
i drugim hemikalijama. Upotrebili smo jedan nemački recept, koji ne
navodimo, pošto je ogled bio i suviše ograničen. Pod uticajem svega
toga Quercus rubra u julu mesecu rastao je 9 dana prosečno po 4 cm
dnevno. Najjači je prirast postigao od 5 cm dnevno ili nešto više od
2 m/m na sat. Ova konstatacija ipak nešto znači. A znači to, da biološka
svojstva hrasta dozvoljavaju rastenje sa takvom brzinom. Ostaje da se
pronađu sredstva, koja bi hrast poterala na takav rast i to na duže
vreme.


Jedino što nismo probali, to je kalemljenje, odnosno ukrštavanje.
Već smo rekli, zašto. Ali pored toga razloga postoji i drugi. Ukrštavanje
i selekcija u više slučajeva daju pozitivne rezultate samo u prvo vreme.
Melez-biljka može se lako degenerisati, čim dođe u druge prilike, i povratiti
se na prvobitna svojstva. Zato napr. naši istaknuti agronomi pre


351
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 22     <-- 22 -->        PDF

poručuju najveću opreznost pri uvođenju Mičurinskih voćaka, koje stoje
po 100 dinara po komadu. I ogledi sa tim voćkama kod nas nisu dali
baš sjajne rezultate.


A i da smo pored toga stvorili kakvu brzo rastuću vrstu putem
selekcije, koliko bi vremena trebalo da se uzgoji potreban broj sadnica!
U isto vreme posredstvom sadašnjih naših metoda ekspresne šume mogu
se stvoriti od najobičnijih sadnica, kojih ima na milijone u svim rasadnicima.
Stoga smo spremni da u svako doba podignemo ekspresne šume,
pošto ima i dovoljno materijala i tehničke mogućnosti.


Za kulturnu praktičku propagandu stanica je uzgojila nekoliko čisto
ukrasnih vrsta: Berberis atropurpurea, Lespedeza bicolor i naročito odgojena
Dafina. Putem širenja ukrasnih vrsta najbolje se može probuditi
interesovanje za pošumljavanje uopšte u širim slojevima pučanstva.


Prodaja sadnica uspešno je otpočela, tako da smo ih u jesen prodali
za sumu od oko 6.500 dinara.


Agronomski deo stanice uspešno je napredovao. Od prodaje plodova,
u glavnom jagoda, malina i graška primljeno je oko 5.500 dinara.
Svega toga je stanica prodala do sada za 12.000 dinara, a prošle godine
za circa 3.000 dinara. Za proletnju sezonu stanica raspolaže sa materijalom
za circa 18.000 dinara i porudžbine već stižu. Ako ćemo prodati sve,
onda ćemo povratiti sav kapital uložen u toku 1938 g. i deo troškova za
1937 god.


Jabuke, višnje, breskve dale su plod odličnog kvaliteta, ali u maloj
količini. Stoga je taj rod služio radi demonstracija u toku predavanja
na stanici.


Nikako nije uspeo ogled sa lekovitim travama, pa stoga neće biti
ni ponovljen. Posejali smo nekoliko vrsta; one su rasle dobro i stanica
je osušila i pokupila nekoliko vreća. Ali trud na kidanju napr. latica i
lišća i procedura sušenja zahteva i suviše utroška. I ako su na tome većim
delom radila deca, ovaj se trud ne može nikako isplatiti, pošto farmacije
plaćaju suviše nisku cenu. Svakako prodaja trava ne bi mogla
podmiriti ni 10% uloženog novca.


VI Kulturna propaganda.


Nema sumnje, da stanica vrši ogromnu propagandu u korist pošumljavanja
uopšte. Naša dosadašnja propaganda za pošumljavanje, ma
koliko je bila umešna i energična, nosi u samoj sebi klicu neuspeha. Ono
što odbija seljaka od rada na pošumljavanju, odbija i sve druge. Stavimo
još jedamput pitanje, na koje nismo dobili nikakav odgovor. Kako se
mogu široke mase nagovoriti, da rade ono, što će dati rezultat za 100
godina?! Neka to bude i 40 godina pa i 20, to ne menja stvar. A kada
stanica kaže, da je moguće podignuti šumu za nekoliko godina, onda to
interesuje svakoga. Stoga je potpuno prirodno i razumljivo, što je naša
stanica sa svojim ekspresnim šumama imala velik uspeh.


I zato, posle izvanredno povoljnog prijema od strane javnosti mi
smo pristupili kulturnoj propagandi, jer, zaista, imam o š t a da propagiramo.


Propagandu smo vodili na više načina. Prvo smo sastavili propagandni
letak sa uputama, koji smo razašiljali svima interesentima.


352
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Na samoj stanici u toku 1938 god. pisac ovih redaka održao je nekoliko
popularnih predavanja učesnicima ekskurzija održanih od sarajevskih
srednjih škola. Obično su pofesori botanike vodili te ekskurzije.
Tom prilikom stekao sam najbolje mišljenje kako o profesorima tako i


o učenicima naših srednjih škola. Čitao sam ponekiput dosta oštru kritiku
tih škola. Ali posle direktnog dodira s njima mislim, da je ta kritika
u mnogom neosnovana. Briga profesora za svoje učenike osećala se u
svakom pogledu i na svakom koraku.
Posle predavanja obično sam dobivao više pitanja il to logičnih, koja
su svedočila o dobrom, vrlo dobrom znanju i interesovanju učenika. To
interesovanje za temu predavanja bilo je iznad svakog očekivanja. Vredi
navesti nekoliko primera. Jedna gimnazistkinja 7. razreda pitala je: »Da
li su mnogo izdužene ćelije u stablu ariša, koje raste brže nego normalno
i da li će to izduživanje uplivisati na tehničke osobine grade?« Da
je to pitanje postavio jedan šumarski inženjer, onda bi to bilo normalno,
ali kad ga stavi jedna učenica srednje škole, to je za divljenje. Jedan
učenik trgovačke akademije pitao je: »Da li se uporedo sa stablom razvija
i koren i neće li biti poremećen odnos nadzemnog dela sa žiljem?«


Raspravljalo se pored toga čak o ulozi hlorofila u brzom rašćenju!


Pored ovih organizovanih ekskurzija posećivali su stanicu mnogobrojni
izletnici i turisti: bilo je dosta i stranaca.


Dakle ova propaganda je bila lokalna, služila je samo za one, koji
su mogli posetitii stanicu. Za širu propagandu bilo je otštampano u našoj
dnevnoj štampi 16 dopisa o ekspresnim šumama, počev od kratkih beležaka
do opširnih članaka, koji su većim delom ilustrovani fotografijama.
Nekoliko puta ove vesti su preštampavane u stranoj štampi: njemačkoj,
češkoj i bugarskoj, S-.-J


U ovoj (1939.) godini otpočeli smo propagandu preko Beogradske
radio-stanice predavanjem »Naš rad na ekspresnim šumama«, koje je
održao autor ovog članka 17. januara. Ova propaganda već prelazi granice
naše države. I nema sumnje, da putem ove kulturne agitacije stanica
ne informiše samo o ekspresnim šumama, već popularise pošumljavanje
uopšte i jugoslovensko šumarstvo.


Bezuslovno biće i sada »kritičara«, koji će pokušati da omalovažavaju
ovaj rad. Oni će reći: »Ima sve to i bez vas! Postoje zvanične
ustanove: odbori za propagandu pošumljavanja.« Jeste, postoje. Moguće
je, da oni rade intenzivno i korisno. Samo o tome, na žalost, malo zna
naša šira javnost. Sigurno je bilo dečjih dana, verovatno su izdane brošure
ili letci. Ali to su sve radili i ranije, bez ikakvih odbora, naši agilni
šumari. I sve to ima lokalan značaj, koji ne izlazi iz školskog kruga. To
je potrebno i korisno, ali suviše je malo.


U naše doba velike mase ograničavaju se na čitanje dnevnih listova
i slušanje radia, pošto nemaju vremena i materijalne mogućnosti
da kupuju i čitaju kakvu specijalnu literaturu. Zato i propaganda može
biti efikasna samo u slučaju, ako se koristi dnevnom štampom i radiom,
jer će samo tako dopreti do znanja širokih masa.


A mora se priznati, da čitaoci naših dnevnih listova nemaju pojma
ni o radu tih odbora za propagandu niti čak o tome, da postoje takvi
odbori. Ne mogu to doduše tvrditi za ljubljansku i zagrebačku štampu,


353
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 24     <-- 24 -->        PDF

pošto nemam mogućnosti, da je redovno pratim. Ali u beogradskoj
štampi, koja ipak ima najveći tiraž, nema ni reci ni traga od akcije tih
odbora za propagandu pošumljavanja. Nema tragova ni u Sarajevskoj
lokalnoj štampi. Doduše, u »Politici« bila su otštampana dva članka prof.
Marinovića, ali ovo nije zasluga tih odbora.


Svakako je naša stanica u mnogom popunila ovaj nedostatak i sa
ovog gledišta učinila je mnogo više, nego svi odbori skupa. Ko želi da
poriče ovu činjenicu samo zato, što mu se ona ne sviđa, neka izvoli.


RÉSUMÉ.


En continuant ses articles publiés dans notre revue (l´an 1937 et 1938) sur ce
meme sujet, T´auteur fait rapport sur l´état qu´ont atteint ses cultures »rapides« vers
la fin de l´été précédent.


Ing. VIKTOR NOVAK (L/ubijana):


O POGOZDOVANJU Z MLADINO


(REBOISEMENT A L´ AIDE DES ÉCOLIERS)


Preteklo je že nad deset let, odkar smo začeli pogozdovati s šolsko
mladino ob prireditvah pod imenom »dečji dan za pogozdovanje«. Glavni1
namen teh dnevov na] bi bil propaganda in povzdiga splošnega zanimanja
za napredek gozdnega gospodarstva, Podobne cilje zasledujejo
nedavno ustanovljeni odbori za propagando pogozdovanja.


Razvoj in potek dečjih dni v preteklosti nam daje pobudo, da se
ozremo nazaj im vidimo, kaj´ s o dosegle p o z i t i v n e g a p r i r
e d i t v e d e č j i h dni v prošlih 1 e t i h, in


nam nudi s m e r n i c e, po katerih bi se bilo treba v bodoče
ravnati, da odstranimo težave, ki so oviraie razmah pogozdovalnih
dnevov do zdaj.


Sledeča izvajanja se nanašajo na potek prireditev dečjih dnevov
v Sloveniji (v dravski banovini oziroma v bivši ljubljanski in mariborskii
oblasti) in se naslanjaju deloma na podatke letnih poročil gozdarskega
odseka kraljevske banske uprave v Ljubljani.


O dosedanjem razvoju.


Že pred svetovno vojno so opozarjali strokovni listi na pogozdovanje
z deco. V notici1 takega lista iz leta 1912. bererno:


»Neniavadetn način pogozdovanja so uvedli naFrancoskem, namreč
pogozdovanje z učenci. Ustanovili so veliko število šolskih društev, ki
naj bi posadila pusta zemljišča z drevjem. Ta novost ima presenetljive
uspehe in vzpodbuja, da bi jo posnemali tuđi drugje. V departmajih Jura
in Doubs so ustanovili 103 taka društva, ki so leta 1907. posadila 77 ha


1 Oesterr. Vierteliahresschrift fur Forstwesen, letnik 1912. str. 273.


354