DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Lazić Nedeljko, šumar 9 grupe, od Šum. uprave u Bjelini k Direkciji šuma u Sarajevu;
rajevu;
Savinov inž. Aleksij, šum. pristav 9 grupe, od šumske uprave u Paraćinu k Šumskoj
upravi u Pirotu.
Haramija inž. Viktor, šum. savjetnik 5 grupe od Šum. uprave Đurđevačke im. općine
Kr. Banskoj upravi u Splitu;
Slović inž. Zvonimir, šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od Šum. uprave Nova Gradiška
k Direkciji šuma u Novoj Gradiški;
Đurković ing. Matija, šum. savjetnik 6 grupe od Direkcije šuma u Novoj Gradiški
k Šum. upravi za šefa u Novoj Gradiški;
Gojković inž. Živojin, šum. viši pristav 7 grupe od Šum. uprave Kupinovo k Direkciji
šuma Petrovar. imovne općine u Sremskoj Mitrovici;
Jovanović inž. Milan, šum. pristav 8 grupe od Šum. uprave u Kraljevu k Direkciji
šuma u Novom Sadu;
Rabić Dragutin, podšumar 9 grupe od Šum. uprave u Gackom k Direkciji šuma u
Sarajevu;
Brzenković inž. Antun, viši šum. savjetnik 4 grupe 1 stepena od Dir. šuma u Novom
Sadu k Kr. Banskoj upravi u Novom Sadu;
Marković Nedeljko, tehnič. inspektor 5 grupe od Šum. uprave u Kičevu k Direkciji
šuma u Nišu;
Pšorn inž. Josip, šum. viši pristav 7 grupe od Šum. uprave u Potocima k sres. načelstvu
u Pisarovinu;
Mužinić inž. Mirko, šum. viši pristav 7 grupe od sres. načelstva u Pisarovini k Šum.
upravi u Potocima;
Popović inž. Milorad, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma u Skoplju, k Šumskoj
upravi u Skoplju;
Veselinović J. Stanislav, podšumar 3 klase 10 grupe od Šumske uprave u Beogradu
k šumskoj upravi u Boljevcu;
Đaković inž. Ljubomir, šum. pristav 8 grupe od Sres. načelstva iz Sarajeva k Šum.
odsjeku Kr. Banske uprave u Sarajevu;
Mihajlović Budimir, pom. tehnič. manipulant 8 grupe od Dir. šuma u Skoplju k Direkciji
šuma u Nišu;
Aleksijević inž. Branislav, šum. pristav 8 grupe od šum.-lov. muzeja u Topčideru
k Šum. upravi u Beogradu.


Odlikovani su:


Marković Nedeljko, tehnički inspektor kod Šum. uprave u Leskovcu odrdenom Svetog
Save 4 reda.


Umirovljeni su:


Bokić Milan, tehnički inspektor 5 grupe 2 stepena kod Direkcije šuma u Tuzli;


Drakulić inž. Branko, šum. savjetnik 6 grupe kod šum. uprave u Donjem Lapcu;


Mozetić inž. Krsto, šum. savjetnik 5 grupe kod Šum. odsjeka Kr. Ban. uprave u Splitu ;


Auser Vinko, podšumar 1 klase 7 grupe kod Šum. uprave u Boh. Bistrici.


398