DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 70     <-- 70 -->        PDF

UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU MAJU 1939. GOD.


Uprava graščine Boštanj Din. 100.— za god. 1939; Knjižara Pelikan, Beograd
Din. 100.— za god. 1939; Šumsko nadzorništvo vlastelinstva Valpovo Din. 200.— za
god. 1938 i 1939; Trboveljska premogokopna družba za rudniško ravnateljstvo u
Trbovlju Din. 100.— za god. 1939; Direkcija šuma Nova Gradiška Din. 100.— za god.
1939; Direkcija šuma Otočke imovne općine Otočac Din. 50.— za god. 1939; Šumski
ured vlastelinstva Vukovar, Din. 100.— za god. 1939; Ing. Kleinmajer Bramberg, Ljubljana
Din. 100.— za god. 1939.


KNJIŽEVNOST


KRUTZSCH-LOETSCH: HOLZVORRATSINVENTUR UND LEISTUNGSPRUFUNG
DER NATURGEMASSEN WALDWIRTSCHAFT, Neudamm 1938.


U izdanju naklade J. N e u m a n n, N eu dam m izašlo je 1938. god. pod gornjim
naslovom djelo njemačkih šumara Krutzsch-a i Dr. L o e t s c h-a sa 52 slike
u tekstu i 2 table u dodatku o »Inventarizaciji drvne zalihe i ispitivanju proizvodne
sposobnosti naravnog šumskog gospodarstva«. Cijena je djelu, u platno vezanom, 5 RM.


Ovo djelo napisali su autori nakon mnogogodišnjih praktičkih i teoretskih istraživanja
i obradili po novoj metodi inventarizacije. U uvodu kažu, da se povijest šumarstva
može podijeliti u tri perijoda. Prvi razvojni stepen jest iskorišćavanje šuma,
koje ne pozna brige oko pomlađivanja i potrajnosti prihoda. Drugi stupanj nastao je
iz nužde, da se orobljene i opustošene šume pretvore u uređene šume sa bogatom
drvnom zalihom. U taj period spada djelovanje Hartig a i C o 11 e. Značajno je za
taj razvojni stepen, da je tehnika pomlađivanja šuma od 19. stoljeća pa do danas
dostigla do teoretske i praktične savršenosti. Treći i najmlađi stepen razvoja šum.
gospodarstva traži od šume najintenzivnije gospodarenje. Kažu, da se prema Heske-u
imaju postići dva glavna cilja u pojmu normalne šume, prvo da se ima osigurati potrajnost
ne samo po masi i površini, nego i po strukturi drvne zalihe, drugo ima se
postići potrajno dizanje prirasta po masi i vrijednosti do najveće mjere za odgovarajuće
stanište. Ovi se ciljevi mogu do savršenstva postići samo pravilnom njegom
svih produktivnih faktora šume, a to su tlo, drvna masa i klima. Umjetnost današnjega
šumara ne leži više u uspjehu pomlađivanja, već u njezi cjelokupne drvne zalihe
uključujući ovamo i pomlađivanje.


Gospodarenje njegom drvne zalihe (Vorratspflegewirtschaft) kao treći i najmlađi
stepen razvoja najbolje je označeno sa jednakim stremljenjem cjelokupnog gospodarenja.
Sve šumarske mjere oko njege i uzgoja svrstavaju se u jedan sistem, čiji je
cilj naravna gospodarska šuma (naturgemasser Wirtschaftswald). Najveća pokretljivost
i svestranost karakteriziraju gospodarenje sa njegom drvne zalihe. Ono traži od onoga,
koji gospodari sa šumom, potpunu spremu u svojoj struci. On nije izvršni organ jedne
odozgo naređene krute sheme, nego mora pokazati, da li razumije da upotrijebi produktivne
faktore, koji mu stoje na raspoložbu i da ih trajnom stručnom njegom u
najvećoj mjeri i potrajno iskoristi.


Jednako kao i prije sto godina moramo zakoračiti u novu zemlju. S obzirom
na visinu, smjesu, uzrast i debljinsku strukturu najizdašnije drvne zalihe za pojedina


400