DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 71     <-- 71 -->        PDF

staništa možemo postaviti temeljite pretpostave tek po izvršenim istraživanjima staništa,
tla i prihoda. Mi trebamo u pojedinim etapama našega puta da postignemo dokaz,
koji će nam jasno pokazati, da li smo se cilju približili ili od njega udaljili. Moramo
se od vremena do vremena uvjeriti, da li su naše mjere za njegu podigle sposobnost
šume i da li je struktura zalihe postignuta odnosno zadržana.


Dok je u gore opisanom drugom šumarskom razvojnom stupnju općenito uzevši
zadovoljavao dokaz za potrajnost bilo po masi bilo po dobnim razredima, traži najmlađi
razvojni stupanj gospodarenja (sa njegom drvne zalihe) jednu izgrađenu kontrolu
potrajnosti i prije svega kontrolu proizvodne sposobnosti.


Prije sto godina uzgajanje šuma postavilo je uređivanju šuma zadaću, koja je
bila u tome, da se na osnovu oblika šume i svrhe gospodarenja nađe kontrola potrajnosti
i reguliranje etata. Današnje metode inventarizacije ne daju ili daju samo
nedovoljne podatke o količini i dobroti strukture najvažnijeg produktivnog faktora,
drvne zalihe sa njenim prirastom. Bez točnoga poznavanja ovih odnosa gospodarenje
njegom zalihe ne može u velikoj pra´ksi da kontrolira svoju proizvodnu sposobnost.
Intenzivnije šumsko gospodarstvo sadašnjosti uslovljava također i intenzivniju inventarizaciju.


I danas uzgajanje šuma zahtijeva od uređivanja metode shvaćanja stanja, koje
su za uređivanje postale potrebne kao podloga za ispitivanje proizvodne sposobnosti
i reguliranje prihoda. Na izgradnji postupka oko šumarskog ispitivanja proizvodne
sposobnosti rađeno je već kroz decenije sa uspjehom. Najprije se u Švicarskoj upoznala
potreba ispitivanja proizvodne sposobnosti. Biolle y je stvorio za prebornu
šumu kontrolnu metodu, koju su dalje izrađivali ostali Švicari (n. pr. Knuchel) .


Eberbac h je otvorio ovim plodnim mislima Švicara ulaz u Njemačku. Osobito
zadnjih godina našlo se ovdje sve više pristaša kontrolne metode (Đannecker ,
Fruchtemicht i ostali).


O važnosti egzaktnog ispitivanja proizvodne sposobnosti u šumskom gospodarstvu
danas se u šumarskoj znanosti i praksi još jedva sumnja, dok je u ostalim
granama gospodarstva već davno našlo primljenu. Jedno od temeljnih nastojanja naravnog
šumskog gospodarstva ide za tim, da drvnu zalihu poboljša, naime da se proizvodi1
vrijedno drvo. Nije dovoljno za dokaz poboljšanja samo snimanje drvne zalihe
po vrstama drveća i debljinskim stepenima, nego se moraju naći mpotrebive i za dulje
vrijeme uporedne metode kvalitativnog ustanovljivanja drvne zalihe. Mi moramo drvnu
zalihu pronaći po vrstama drveća i debljinskim stepenima i unutar ovih po razredima
dobrote. A i ovo nastojanje za kvalitativno ustanovljivanje drvne zalihe nije nipošto
novo. Ono je n. pr. prihvaćeno na njemačkim šumarskim kongresima 1934.—1937. od
vodećih ličnosti i znanosti i prakse. Metode za praktičnu provedbu nalaze se međutim


u praksi još u počecima. Cilj, koji se htio ovim djelom postići, u tome je, da se pronađe
put za ustanovljivanje drvne zalihe po količini i dobroti, a koji bi bio za praksu
upotrebiv i znanstveno bez prigovora. Uspjeh šume leži u njezinom prirastu po masi
i vrijednosti. Tekući prirast je veličina, čije je značenje doduše priznato za ispitivanje
proizvodne sposobnosti i u sastojinskoj šumi, ali koja je do danas uslijed pomanjkanja
odgovarajućih pronalazačkih metoda za praktičnu prosječnu primjenu unatoč ustanovljivanja
drvnih zaliha ostala još velika nepoznanica (Rôhrl) .
Opravdani prigovori, koji su izneseni protiv uvođenja kontrole uspjeha u dosadanjoj
sastojinskoj šumi, dosegli su vrhunac u saznanju, da se prirast po ´Snimanju
drvne zalihe u velikoj praksi jednako kao i njezin odnos za sječu po formuli Biolleveve


VE V


metode %— —A + N postizava mnogo nesigurnije, nego što se mogu upoznati
utjecaji gospodarenja, to više što utjecaji klime i starosti često nadmašuju
utjecaje gospodarenja na prirast. Budući da se odlučna riječ u ispitivanju proizvodne


401