DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 72     <-- 72 -->        PDF

sposobnosti može reći tek nakon ustanovljenja prirasta, ne smije se omalovažiti poznavanje
priraštajne snage kao najvažnijeg nosioca ispitivanja proizvodne sposobnosti.


Daljnja je zadaća u tome, da se pronađu sredstva i putevi, kako bi se priraštajna
snaga šume kao i mogućnost prirasta, koija miruje u svakom drvu u vrijeme
inventarizacije, odvojeno po vrstama drveća, defoljinskim steipenima i vrsnoći deblovine,
a nezavisno od klime i gore spomenute formule dosadanje kontrolne metode,
obuhvatili upore dno i objektivno u toku snimanja drvnih zaliha.


Naša je misao vodilja bila, da spojimo znanstvene spoznaje sa praktičnom provedljivošću.
Znanstvene metode n. pr. pokusnih stanica već su izgrađene i zadovoljavaju
u glavnom točnosti, koja se traži kod ispitivanja proizvodne sposobnosti. Međutim
se te metode u praksi ne mogu iskoristiti radi velikih troškova. Nazočne metode
velike prakse ne obuhvaćaju sve one podatke iz šume, koje traži ispitivanje proizvodne
sposobnosti. U duhu misli, koju je god. 1929. obradio H i 1 f, bilo je dakle potrebnoda
se upoznaju ciljevi snimanja drvne zalihe i ispitivanja proizvodne sposobnosti u
naravno} gospodarskoj šumi, zatim da se posmatraju nastojanja, koja se moraju postići
sa gledišta znanosti i prakse, i po tome da se nađu putevi, koji će ista opravdati.
Ova saznanja moraju se prikazati u jednoj cjelini. Svaki dio ove cjeline mora se
ispitivati, da li odgovara postavljenoj zadaći (nastojanjima) i da li pristaje u okvir,
cijeloga sistema. I ako se u znanosti i praksi često čuje mišljenje, da je glavna stvar
poznavanje cilja, a upotrebljivih puteva do cilja da ima mnogo, kazaćemo, da se mnoga,
specijalna pitanja kod snimanja drvne zlihe mogu riješiti najrazličitijim putevima, ali
u pogledu na cilj ispitivanja proizvodne sposobnosti u naravnoj gospodarskoj šumi
i u kasnije prikazanim nastojanjima znanosti i prakse nužno je, da se sva ta specijalna
pitanja ujedine u jedan sistem, koji će opravdati sveukupna nastojanja.


U odsjeku »Pregled ciljeva i postupaka« kaže se poprilici ovo:


Praksa naravnog šumskog gospodarstva postavlja inventarizaciji dva glavna
cilja. Inventarizacija mora dati pregled stanja drvne zalihe s obzirom na izgradnju
debljinskih stepena odvojeno po vrstama drveća i razredima dobrote. Isto tako nije
više kao dosada samo drvna zaliha predmet snimanja, nego i priraštajna snaga, jer jenjezino
poznavanje bitno i svrsishodno oruđe naravnog šum. gospodarstva. Važno je
osim toga stvaranje mogućnosti za ispitivanje posibiliteta (proizvodne sposobnosti)
šume i gospodara.


Cilj proizvodne sposobnosti jest ustanovljenje promjene u stanju šume kao posljedice
gospodarenja. Ono se sastoji u upoređivanju strukture drvne zalihe i snage
priraštaja i to u početku i na kraju jednog gospodarskog razdoblja, te nam kazuje put
k zalihi, za kojom težimo.


Poznato je, da su pogreške snimanja kod inventarizacija često tako velike, da
pokrivaju promjene i time ometaju ustanovljivanje zbiljnoga prirasta. Mora se stoga
izabrati takova metoda, koja će neizbježive pogreške prve inventarizacije kod slijedećih
u istome smislu ponavljati, tako da se kod uspoređivanja inventarizacija tendencija
razvoja pokazuje praktički bez pogreške.


Ova metoda mora zajamčiti ispitivanje proizvodne sposobnosti po gospodarstvenim
okruzima. Isto tako mora joj biti omogućeno da se provede za veće šumske
komplekse. Stalno ispitivanje proizvodne sposobnosti u svako j pojedinoj sastojini
čini nam se, da je u velikoj praksi suvišno. Ono treba da uslijedi u pojedinoj sastojini
samo onda, kad se ukazuje potreba o šumskojuzgojnim pitanjima.


Budući da se izbor sastojine u svrhu ispitivanja proizvodne sposobnosti kod
svake inventarizacije mora ponovno ispitati, to se snimanje i procjena za svaku sastojinu
mora odvojeno provoditi, da materijal za svako željeno ispitivanje proizvodne:


402