DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 77     <-- 77 -->        PDF

promjerku iz lakog metala sa svom njezinom opremom i napravama. Knjiga je štampana
na sjajnom glatkom´ papiru, uvezana u platno sa zlatorezom. Jednom riječi, djelo
je tako odlično napisano, da se ne može iz raku odložiti, već se mora do kraja dočitati,
ali na koncu i pomisliti: blaženi kraj i narod, čiji se šumari mogu baviti stručnim
i znanstvenim radom, a ne golom borbom i naprezanjem proti haranju i otimanju
šuma. Zar uistinu mora šuma platiti račun za sve zlo, što nas bije!


Kako se sada provodi inventarizacija drvne zalihe kod naših imov, općina, toplo
preporučam g.g. taksatorima, da ovo djelo prouče, čime će dobiti nove poglede na
predmet i steći korisne upute za rad na inventarizaciji.


Ing. Z. Turkalj.


PREGLED ČASOPISA.


Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1937, Januar — Dr. K. Abetz: Ziele und
Aufgaben einer neuzeitlichen Forsteinriehtung (O smjernicama današnjeg uređivanja
šuma) — Heidenreich : Ziele und Wege des Naturschutzes im Dritten Reich (O
smjernicama zaštite prirode u Njemačkoj).


Februar — Dr. Vanselow : Die Kulturversuche der Bad. Forst. Versuchsanstalt
(Pokusi bad. Instituta za šum. istraživanja o razvoju kultura). — Dr. H. K u nan
z : Wciserflâchensystem (O stalnim pokusnim plohama). — Zeyher : Die Rucktechnik
des Stammiholzseilens in steilhângigen Revieren (O rušenju i izvlačenju drva
na strmim terenima). — Dr. C. Mayer : Zwei wichtige intéressante Waldtypen in
der Umgebumg von Fieiburg i. Br. (Dva važna tipa šuma u okolici F.).


Mart — Mahler : Forderung der Starkholznachzucht ta den braunschweigischen
Staatsforsten (0 uzgoju krupnijih sortimenata u drž. šumama u B.). — Zeyher :
Die Arbeitsorganisation beim iHauuogsbetrieb im Altholz (0 organizaciji rada prilikom
sječe stabala). — Dr. Vanselow : Die Kulturversuche der Badischen Forstlichen
Versuchsanstalt (Nastavak). — Dr. E. Môrath : Untersuchungen des Einf lusses der
Kiefernrassen und des Standortes auf die mechanischen Eigenschaften und den Harzgehalt
der Stamme (O utjecaju borovih rasa i staništa na mehanička svojstva borovine
i sadržinu smole u njoj).


April — Dr. Wo hl fah rt: Ein Beitrag zur Systematik des Waldbaus (Prilog
sistematici rada u nauci o uzgajanju šuma). —Dr. Vanselow : Die Kulturversuche
der Bad. Versuchsanstalt (Nastavak). — O. S ehu hl e: Urowandlungen schlechtwiichsiger
Forlenbestânde des Kaiserstuhres ta hochwertige Laubholzmiscbbestânde (O
pretvorbi loših borovih sastojina u vrednije sastojinc mješovitih listača u K.).


Maj — Faber : Neuere Qriundsatze der Strasseiibautechnik (Noviji principi
cestogradnje). — Dr. Wappes : Naturschutz, Wald und Forstwirtschaft (0 zaštiti
prirode, šumi i šumarstvu). — Schmid : Organisation der Holzhauereiartoeit (O organizaciji
rada pri izradi drva). — Dr. Vanselow : Die Kulturversuche der Bad. Forstl.
Versuchsanstalt. (Svršetak).


Juni — Ing. K. Starkel : Rheinwaldmelioration im Lande Baden (O melioraciji,
šuma u području ´bad. Rheine). — Dr. H. Kiinanz : Der Aufbau des Hochwaldes der
Provinz Oberhessen (O visokim šumama prov. 0.). — Ing. H. Schwarz : Der Anbau
van Pinus Strobus in Deutschland im Lichte der klimatischen Standortbedingungen in
Nordamerika (U uzgoju borovca u Njemačkoj gledom na njegove klimatsko-stanišne
uslove u Sjev. Americi).


Juli — Dr. Q. Baader : Der Kiefernuberhaltbetrieb im liessischen Forstamt
Eberstadt (Gospodarenje s borovim pričuvcima na području E.). — E vers : Die Bewirtschaftung
der Waldungen im wurtembergischen Hochschwarzwald (O šumskom
gospodarenju u W. Schw.).


August — Evers : Die Bewirtschaftung der Waldungen... (Nastavak). — Dr..


Q. Baader : Der Kiefernuberhaltbetrieb (Svršetak).
407