DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 75     <-- 75 -->        PDF

prečno na leto zaposlil 1—2 meseca. Tem manj spričo dejanskih razmer,
ki sem jilh zgoraj omenil in posebej v dravski banovini spričo znanega
pooblastila v fin. zakonu. Bistveno in glavno delo pooblaščenega gozd.
inženjerja je po teritorijalni razprostranjenosti v primerü z drugimi strokami,
silno ekstenzivno. Koliko gozdnih posestev, ki pridejo za njegovo
delo v poštev, leži v enem srezu, če vseh 25 srezov dravske banovine
nima niti 100 gozdnih posestev s površino preko 300 ha.


Pooblaščeni gozđ. inženjer, ki se bavi izključno s temi poslil in nima
druge zaposlitve, bo vsled tega po naravi dela stremel, da priđe s svojim
stalnim sedežem v večje mesto, na sedež banovinske oblasti, kjer so
vsil uradi, središče gospodarstva in prometnih zvez s podeželjem. Za
njegova terenska dela, ki trajajo večkrat tedne pa tuđi mesece, ne igra
oddaljenost 100, 200 in tuđi več km nobene vloge.


Pa priđe uradno tolmačenje in omeji njegov delokrog na mestne
drevorede, parke in vrtove, drugemu, ki ga je usoda slučajno posadila
v srez, kjer praktično ni zanj dela, pa na njegov zelnik, če ga ima.
V sesednjem srezu pa lahko njegove zakonsko zajamčene mu posle vrši
državni uradnik, češ, na »področju nadleštva« ni pooblaščenega gozd.
inženjerja s »stalnim sedežem«.


Na podlagi takega tolmačenja sii državni uradnik lahko na svojem
službenem področju cnostavno pridrži! vsa dela in zakon v praksi ostane
zgolj papir. Gozdni posestnik ćelo lahko sam zahteva, po tem tolrnačenju,
da njegov gospodarski nacrt izdela tišti, ki bo izvajanje tega tuđi
nadzoroval.


Pri tem obsega nadzorno področje enega gozdarskega referata


50.000 do 100.000 ha gozdov (v dravski banovini) z 10.000 do 2o.ooo
gozdnimü posestniki. Poleg tega referent vodi gozdno propagando s predavanji,
dečje dneve, tečaje ali! predava na šolah in zraven oskrbuje
morda še kako gozdno drevesnico itd. Znabiti je poleg tega še strokovni
svetovalec ali tehnični upravitelj na nekaterih gozdnih posestvih, je
sodni! izvedenec, üzdeluje vse gospodarske nacrte in revizije izpod 50
ha iz § 56 z. o g., ki jih je morda par stotin, in po tem tolmačenju še
vse gospodarske osnove, revizije itd. večjih posestev na njegovem
področju.
Po vsem tem se zdi, kot da je bil zakon o poobl. inženjerjih ustvarjen
zgolj za to, da pokaže, da so poobl. gozd. inženjerji peto kolo pri!
vozu narodnega gospodarstva in javne uprave.


Dvomim, da je zakonodavec v § 18 tega zakona i´mel v mislili
tolmačenje, ki bi imelo lahko za posledico prakso, kakršno sem zgoraj
naznačil. Pa četudi bi se tolmačenje spremenilo tako, da se krije »področje
nadleštva« s področjem sreskega gozdarskega referenta, se stvar
bistveno ne spremeni1. Po duhu zakona bi vsaj tolmačenje za poobl. gozd.
inženjerje kot področje moralo pomeniti banovino — vsaj za dravsko —
ali pa bi odrejeno področje moralo obsegati neko minimalno število
gozdnih posestev, ki spadajo izključno v delokrog pooblaščenega
gozdarskega inženjerja.


Kak smisel ima ustvarjati stan brez delokroga — kmeta brez polja,
ribiča v puščavi. Na ta način jemlje tolmačenje zakona to, kar daje
zakon sam. Tega pa ta moderen ih resen zakon gotovo ni nameraval.


483