DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

NASTAVA I ISPITI


DRŽAVNI STRUČNI ISPIT ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA ŠUMARSKE STRUKE
SA FAKULTETSKOM SPREMOM.


Komisija Ministarstva šuma za polaganje drž. stručnog ispita činov. pripravnika
šumarske struke sa fakultetskom spremom javlja, da su završeni ispiti kandidata prijavljenih
za novembarski rok ove godine. Za polaganje ispita bilo se prijavilo 33 kandidata.
Nije pripušten polaganju ispita Sušec inž. Stefan (ibroj prijave 6085/39), jer
nije izradio tezu. Molbe 11 kandidata, koji služe na teritoriji banovine Hrvatske, sa
svima dokumentima i prilozima ustupljene su Banskoj vlasti banovine Hrvatske u
Zagrebu.


Od 21 kandidata, koji su preostali i; koji su trebali polagati ispit u Beogradu,
odustala su od ispita zbog bolesti dvojica: Patronović inž. Luka (broj prijave 5958/39)
i Šuškovič inž. Viktor (broj prijave 6602/39). Na ispit je došlo 19 kandidata, od kojih
je 9 pripušteno polaganju ispita na osnovu § 14 Zakona o činovnicima, a 10 kandidata
na osnovu § 132 Zakona o šumama.


Ispiti su polagani pred Ispitnom komisijom, koja je obrazovana rešenjem Gospodina
Ministra šuma i rudnika br. 269 od 13 januara 1939 godine i br. 8599 od 9 novembra
1939 god. Članovi Ispitne komisije bili su: pretsednik g. inž. 2ivan Simunovie,
inspektor; članovi ispitivači: g. g. inž. Ante Ružić, inž. Aleksandar Bogičević, inž. Dr.
Dragoljub Petrović i inž. Đuro Kangrga viši savetnici i delovođa inž. g. Teodor Španović
savetnik Min. šuma i rudnika.


Ispitivači su bili po grupama: 1 grupa — g. Bogičević; 2 grupa — g. Dr. Petrović;
3 grupa — g. Kangrga; 4 grupa — g. Ružić.
Pismeni ispiti održani su na Tehničkom fakultetu Beogradskog univerziteta 17 i
18 novembra. Pismeni zadaci su bili:


1 grupa:


»Štete od insekata u šumama.


Opisati: mere predostrožnosti, da ne dođe do navale insekata u većem obimu,
načine i sredstva odbrane napadnutih sastojina, postupak sa oštećenim sastojinama.«
2 grupa:
»1) Premerena je jedna pokusna površina jelove šume veličine 2,45 ha. Tim
premerom je nađeno sledeće stanje:


iebljina u prsnoj visini broj drveta debljina u prsnoj ni broj drveta
10 cm 13 36 cm 60
12 cm 6 38
cm 70
14 cm 20 40 cm 65
16 cm 9 : 42 cm 50
18 cm 25 44 cm 42
20 cm 25 46 cm 40
22 cm 18 48 cm 22
24 cm 30 50 cm 15
26 cm 34 52 cm 100
28 cm 40 54 cm 8
30 cm 46 56 cm 4
32 cm 50 58 cm 5
34 cm 25 60 cm 3


Iznaći drvnu masu deblovine sa korom na ovoj pokusnoj površini, kao i na 1 ha
la ove načine: -"-".´


39