DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

UREDBE I NAREDBE


UREDBA KR. NAMJESNIŠTVA


o prenosu poslova šuma i rudnika sa države na banovinu Hrvatsku
Clan 1


Banovina Hrvatska naležna je na svom području, u smislu st. 1 čl. 2 Uredbe o
banovini Hrvatskoj, za poslove iz resora Ministarstva šuma i rudnika, u koliko oni
nisu zadržani za državu.


Clan 2


Ostaju u nadležnosti državnih vlasti rudarsko zakonodavstvo i državna rudarska
poduzeća. Pri davanju rudarskih koncesija1, koje intercsuju narodnu obranu, postupit će
banovina sporazumno s vojnom upravom. Ako ne bi došlo do sporazuma, odlučuje
Ministarski savjet.


Clan 3


Poslove Ministarstva šuma i rudnika kao Ministarstva snabdijevanja po Zakonu


o zemaljskoj obrani, Pravilniku za snabdijevanje mineralnim ugljeni u pripravnom,
mobilnom i ratnom stanju i ostalim zakonima, uredbama i pravilnicima po toj materiji
vrši na području banovine Hrvatske Banska vlast sa svim pravima i dužnostima Ministarstva
snabdijevanja, po planu opće državne mobilizacije utvrđenom od Savjeta zemaljske
obrane.
Clan 4


Ovlašćeni rudarski, rudarsko-mjerački, topionički, i šumarski inžinjeri s ovlašćenjem
dobivenim po postojećim propisima bilo od Banske Vlasti banovine Hrvatske
bilo od Ministarstva šuma i rudnika mogu obavljati praksu na cijeloj teritoriji države.


Član 5


Svi poslovi Ministarstva šuma i rudnika iz nadležnosti Banske uprave Savske
i Primorske banovine; dalje Dunavske banovine za srezove šidski i iločki; Drinske
banovine za srezove brčanski, travnički i fojnički; Zetske banovine za srez dubrovački
i Vrbaske banovine za srezove gradačački i derventski prenose se u nadležnost banovine
Hrvatske.


Clan 6


Svi poslovi Direkcije šuma na Sušaku, u Zagrebu, Vinkovcima i Mostaru sa
šumskim upravama i državnim šumskim manipulacijama, u koliko se njihove šume i
šumska zemljišta nalaze na teritoriji banovine Hrvatske, prenose se u nadležnost te
banovine.


Šumska uprava Rujevac s onom njenom teritorijem kao i dijelovi šumskih uprava
Glina i Kostajnica, koji se nalaze izvan teritorije banovine Hrvatske izuzimaju se iz
nadležnosti Direkcije šuma u Zagrebu i pripajaju se Direkciji šuma Banja Luka.


Državna šumska manipulacija u Bosanskom Novom izdvaja se iz nadležnosti
Direkcije šuma u Zagrebu i pripaja Direkciji šuma Banja Luka. Dijelovi Šumske uprave
Jamenske u Moroviću, koji se nalaze van teritorije banovine Hrvatske, odvajaju se
od pomenute šumske uprave i pripajaju šumskoj upravi u Bačkoj Palanci.


Šumske uprave: Bileće, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Trebinje i Nikšić, u koliko
se njihove teritorije nalaze izvan banovine Hrvatske, izuzimaju se od Direkcije šuma
u Mostaru i pripajaju Direkciji šuma u Sarajevu.


41