DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumske uprave: Brčko, Derventa i dio šumske uprave Oračanica, koji teritorijalno
pripada banovini Hrvatskoj, izuzimaju se iz nadležnosti Direkcije šuma Tuzla i
prenose u nadležnost banovine Hrvatske.


Dijelovi šumskih uprava Šipovo i Turbe, u koliko se nalaze na teritoriji banovine
Hrvatske, izuzimaju se od istih uprava i prenose u nadležnost banovine Hrvatske.
Dio teritorije šumske uprave u srezu iajačkom pripaja se šumskoj upravi Jajce, a dio
teritorije te uprave u srezu kotorvaroškom pripaja se šumskoj upravi Kotor Varoš.


Šumske uprave: Busovača, Vitez, Fojnica, Bugojno i Travnik, u koliko se njihove
teritorije nalaze na teritoriji banovine Hrvatske, izuzimaju se iz nadležnosti
Direkcije šuma u Sarajevu i prenose u nadležnost banovine Hrvatske.


Član 7


Iz dosadanje nadležnosti Rudarskog glavarstva u Zagrebu izdvajaju se srezovi:
sremskomitrovački, rumski, iriški, sreinskokarlovački, staropazovski i zemunski i stavljaju
u nadležnost Rudarskog glavarstva u Beogradu, a srezovi dvorski i bokokotorski
stavljaju se u nadležnost Rudarskog glavarstva u Sarajevu.


Iz nadležnosti Rudarskog glavarstva u Sarajevu izdvajaju se srezovi: livanjski,
tomislavgradski, Ijubuški, stolački, mostarski, konjički, fojnički, prozorski, bugojanski,
travnički, brčanski, gradačački i derventski i stavljaju se u nadležnost Banske Vlasti
banovine Hrvatske.


Clan 8


Centralni fond bratinskih blagajni i Fond za zbrinjavanje nezaposlenih rudarskih
i topioničkih radnika i službenika odijelit će se za teritoriju banovine Hrvatske. Nadležnost
Ministra šuma i rudnika za ove fondove u banovini Hrvatskoj prenosi se na
Bana banovine Hrvatske.


Upravni odbori ovih fondova izvršit će podjelu imovine.


Ubiranje rudarskih socijalnih doprinosa vršit će i dalje carinarnice i ubrane
doprinose dostavljat će Državnoj hipotekarnoj banci u Beogradu za Centralni fond
bratinskih blagajni u Beogradu, a Banovinskoj štedionici u Zagrebu za Centralni fond
bratinskih blagajni banovine Hrvatske i to prema mjestu isporuke uvezenog antracita,
kamenog uglja i koksa.


Član 9


Šumski prihodi i rudarske pristojbe na teritoriji banovine Hrvatske ubirat će se
i dalje po postojećim propisima; rashodi za 1939/40 budžetsku godinu vršit će se u
granicama prenijetih kredita državnog budžeta za 1939/40 godinu. Evetunalni višak
prihoda i pristojbi knjižit će se u korist računa Minsitarstva finansija.


Član 10


Podjela fonda za pošumljavanje, Središnjeg lovačkog fonda, Šumskog rezervnog
fonda, Fonda za podizanje novih zgrada šumskih uprava i lugarnica, Fonda za kupovinu
gradilišta ili zgrada ili zidanje zgrada i Fonda za likvidaciju uzurpacija u ranijoj Bosni
i Hercegovini po Uredbi M. s. tor. 472/1936 riješit će se uredbom na osnovu čl. 3 stav 3
Uredbe o banovini Hrvatskoj.


Prihodima navedenih fondova naplaćenim na teritoriji banovine Hrvatske poslije30
rujna 1939 godine raspolaže Ban po postojećim propisima.


42