DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 47     <-- 47 -->        PDF

NAREDBA BANA HRVATSKE


o djelokrugu Odjela za šumarstvo
Clan 1.
Odjel za šumarstvo dijeli se ha šest odsjeka.


I. ODSJEK, GLAVNI
dijeli se na 5 pododsjeka.
A) Opći.
Ovamo spada rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja:
a) šumsko-redarstvenih propisa zakona o šumama, koji se odnose na:
1) zabranu krčenja i pustošenja šuma, te dužnost pošumljavanja


2) zaštitne šume
3) zaštitu šuma od vjetra, kukaca i zaraznih ´bolesti
4) pašu, žirenje, sušanj i lisnik
5) šumske požare;


b) šumsko-gospodarskih propisa zakona o šumama, koji se odnose na:
1) reguliranje uživanja, koje su opterećene služnostima (servitutima)
2) sječu šuma i izvažanje šumskih proizvoda po suhu i po vodi
3) uživanje suvata i planinskih pašnjaka;


c) propisa zakona o šumama o unapređenju šumarstva i kulture zemljišta obzi


rom na:
1) diobu šuma i šumskog zemljišta
2) osnivanje šumskih zadruga
3) arondaciju i komasaciju;


d) propisa zakona o šumama o upravi i čuvanju šuma koji se odnose na:


1) dužnost postavljanja stručne šumske uprave
2) postavljanje čuvara šuma;
e) propisa šumskog zakona o donošenju šumsko-otštetnog cjenika za naknadi


vanje šumske štete počinjene u šumama;
f) propisa o davanju dozvola za individualnu diobu po § 41 i 50 zakona o uređenju
zemljišnih zajednica od 25 travnja 1894;
g) propisa § 43 zakona o zemljišnim zajednicama, kad se radi o sumarna i šum.
gospodarstvu.
U ovaj pododsjek spadaju nadalje svi poslovi opće administracije, kao i oni koji
se ne mogu uvrstiti ni u jedan drugi odsjek a spadaju u nadležnost odjela za šumarstvo.
Ovamo spada vođenje urudžbenog zapisnika odjela za šumarstvo, kao i svi
pisarnički i arhivski poslovi.


B) Pravni.


Ovamo spada:
a) rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja:
1) kaznenih odredba zakona o šumama, zakona o lovu i zakona o bujicama
2) predradnja za disciplinski postupak
3) svih odredaba zakona o zemljišnim zajednicama od 25 travnja 1894 i zakona


o uređenju pl. qpcine turopoljske od 1 svibnja 1895 sa ostalim propisima izdanim na
osnovu ovih zakona, koje su pravne prirode, a odnose se na šume
45