DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 49     <-- 49 -->        PDF

prihoda, napose odobravanje drvosječnih i uzgojnih prijedloga u ovim šumama prema
načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za tehničke poslove i u suradnji s tim
odsjekom; rukovanje s obrtnim kapitalom za režijsko iskorišćivanje banovinskih šuma;
vođenje evidencije o veličini šumskog rezervnog fonda.


B) Za nuzg redne šumske prihode.
Ovamo spada uprava i gospodarenje u banovinskim šumama, u koliko se odnosi
na nuzgredne šumske prihode: pašu, žirenje, lov, gljive, ljekovito ´bilje, kamen i t. d.


III. ODSJEK
ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO U NEBANOV1NSKIM ŠUMAMA
dijeli se na tri pododsjeka.


A) Za imovne općine.


Ovamo spada rješavanje, nadzor i briga oko izvršivanja:


a) odredaba svih zakona o krajiškim imovnim općinama sa ostalim naputcima i
propisima, koji su izdani na osnovu tih zakona, izuzev računarske poslove i predmete
koji su pravne prirode;


b) odredaba zakona o šumama u pogledu načina gospodarenja i opsega iskorišćivanja
redovitih i vanrednih prihoda, napose odobravanje drvosječnih i uzgojnih
prijedloga u ovim šumama prema načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za
tehničke poslove i u saradnji sa tim odsjekom.


B) Za zemljišne zajednice i ostale šume pod osobitim javnim


nadzorom.


Ovamo spada rješavanje, nadzor i briga oko pravilnog izvršivanja:


a) odredaba zakona o šumama u pogledu načina gospodarenja i opsega iskorišćivanja
redovitih i vanrednih prihoda, napose odobravanje drvosječnih i uzgojnih
prijedloga u ovim šumama prema načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za
tehničke poslove i u saradnji s tim odsjekom;


b) šumske uprave i gospodarenja u šumama ove kategorije vlasništva, odobravanje
prodaja drveta u njima, izdavanje poslovnih i tehničkih uputstava i službenih
stručnih naređenja;


c) svih odredaba zakona o zemljišnim zajednicama i zakona o plemenitoj općini
turopoljskoj sa ostalim saveznim zakonskim i pravnim propisima, izuzev računarske
poslove i predmete koje su pravne prirode;


d) odredaba zakona o općinama od 14 III 1933 čl. 92 i 93 u pogledu zabrane
raspolaganja osnovnom nepokretnom imovinom općine, u koliko se radi o šumama,
koje spadaju pod tu odredbu zakona.


C) Za privatne šume.


Ovamo spada:


a) rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja šumsko-gospodarskih odredaba
zakona o šumama, koje se odnose na gospodarenje u šumama privatnih lica i korporacija,
koje ne stoje pod naročitim javnim nadzorom; nadzor nad stručnom upravom
i šumskim gospodarenjem u ovim šumama;


b) odobravanje sječa redovitog godišnjeg i vanrednog prihoda u onim privatnim
šumama, koje su dužne gospodariti potrajno po osnovi ili programu gospodarenja prema
načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za tehničke poslove i u suradnji sa
tim odsjekom; izdavanje službenih i stručnih naredaba i tehničkih poslovnih uputstava
za privatne šume.


47